A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa megtartotta év végi taggyűlését

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa megtartotta év végi taggyűlését

Share this content.

Budapest – A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa 2012. december 4-én 15 órakor tartotta nyílt taggyűlését, melyre a MEÖT székhelyén (1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 3.) került sor. Forrás: MEÖT, szöveg: dr. Fischl Vilmos

 

A MEÖT életében – az egyházi törvény módosulása okán – 2012-ben jelentős változások következtek be, ezért is bírt nagy jelentőséggel a taggyűlés. A jeles eseményen részt vettek a MEÖT tagegyházainak vezetői, a 2012-ben újonnan létrejött Tanácsadó Testület tagjai, a MEÖT Bizottságok elnökei és tagjai, valamint az együttműködő, megfigyelő státusszal bíró egyházak és egyházakhoz kötődő szervezetek tagjai, képviselői.

A taggyűlés áhítattal kezdődött, melyen Steinbach József református püspök, MEÖT-elnök szolgált, aki a 113. zsoltár üzenetéről szólt.

Az elnöki megnyitót követően dr. Fischl Vilmos, a MEÖT főtitkára röviden tájékoztatta a jelenlévőket a MEÖT 2012-ben lezajlott átalakulásáról, amely nagy munkát jelentett, hiszen érintette a szervezet nevét, struktúráját, gazdálkodását.

A főtitkár beszámolt a MEÖT bizottságaiban (Teológia és Keresztény Egység Bizottság, Szociáletikai Bizottság, Női Bizottság, Missziói Bizottság, Theológiai Szemle Bizottság, Október a Reformáció Hónapja Bizottság, Vallásközi Dialógus Bizottság, Ifjúsági Bizottság, Európai Egyházak Konferenciája (EEK) Bizottság, Felügyelőbizottság) 2012-ben folytatott munkáról, s röviden szólt a bizottságok 2013-as terveiről.

A továbbiakban a Számvizsgáló Bizottság elnöke ismertette jelentését a MEÖT 2012. év első három negyedévének költségvetéséről.  A Számvizsgáló Bizottság elnöke beterjesztette a 2013-as MEÖT-programokat s az azokra vonatkozó költségvetési előirányzatot is, amelyet a taggyűlés egyhangú szavazással elfogadott. Ezt követően a bizottsági elnökök röviden beszámoltak az általuk vezetett bizottság 2012. évi tevékenységéről.

A főtitkár bejelentette, hogy 2013-ban az ökumenikus imahét január 20-27. között lesz országszerte. Az ünnepi nyitó istentiszteletre pedig a budapest-fasori evangélikus templomban kerül sor. Szólt a jeles alkalomra már elkészült imaheti füzetekről is, amelyek a tagegyházaknak kiosztásra is kerültek.

A taggyűlésen megfigyelő, együttműködő tagságba felvételt kértek bemutatkozása is megtörtént: a Protestáns Újságírók Szövetsége részéről Novotny Zoltán elnök, az Ókatolikus Missziói Egyesület részéről Széles Tamás elnök szólt a szervezetek eddigi és jövőben tervezett tevékenységéről. A bemutatkozást követően a taggyűlés egyhangú szavazattal elfogadta azok megfigyelő státuszú szervezetként a MEÖT-höz való csatlakozását.

A taggyűlés röviden tárgyalt a 2013. július 3-8. között Budapesten megrendezésre kerülő EEK-nagygyűlésről. A taggyűlésen említésre került az, hogy 2013. április elején az Egyházak Világtanácsa főtitkára látogatást tesz Magyarországon a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa meghívására. Az elnöki zárszót követően a záró imádságot Papp János baptista egyházelnök, a MEÖT alelnöke tartotta.

Címkék: MEÖT - ökumené - taggyűlés -

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!