A Magyarországi Evangélikus Egyház Gyűjteményi Tanácsa pályázatot hirdet a 2013-as évre

A Magyarországi Evangélikus Egyház Gyűjteményi Tanácsa pályázatot hirdet a 2013-as évre

Share this content.

A MEE Gyűjteményi Tanácsa pályázatot ír ki a gyülekezeti gyűjtemények – könyvek/könyvtárak, levéltári- és iratanyag – részére. A pályázat célja: elősegíteni a gyülekezeti gyűjtemények működését, rendezését és állagmegóvását. Az alábbiakban fontos tudnivalók olvashatóak.

 

Pályázati tudnivaló

1. A pályázók köre: evangélikus egyházközségek, amelyek nem rendelkeznek az országos gyűjteményi keretből támogatott szakgyűjteménnyel.

2. Pályázni csak hiánytalanul kitöltött űrlapon lehet, amely a  HYPERLINK "https://gyt.lutheran.hu/palyazat"https://gyt.lutheran.hu/palyazat címen letölthető, ill. a Gyűjteményi Tanács elnökétől igényelhető:

Tel.: 06 20/430-5980

E-mail:  gyujtemenyi-tanacs@lutheran.hu

3. A pályázat postára adásának határideje: 2013. április 25.

A kitöltött űrlapot a gördülékenyebb adminisztráció érdekében a Gyűjteményi Tanács elnökének címére kérjük visszaküldeni:

Kovács Eleonóra

8000, Székesfehérvár, Koronázó tér 1.

Határidőn túl érkezett pályázatokat nem fogadhatunk el.

4. A benyújtott pályázatok elbírálásáról a nyertes pályázókat 2013. május 15-ig értesítjük.

5. A pályázat megvalósításának ideje: 2013. május 15. – 2013. december 15.

6. Ha a gyülekezet több témára is pályázik, minden egyes témához (pályázati alponthoz) külön űrlapot kell kitöltenie.

7. A megpályázott összeghez önrészt kell biztosítani (mértékét ld. a pályázati témáknál).

8. Nem pályázhatnak azok a gyülekezetek, amelyek 2008-2012-ben nem küldték vissza az országos gyűjteményi felmérés kérdőíveit vagy nem számoltak el korábbi pályázatukkal.

9. Minden pályázó a pályázás tényét, témáját tudassa egyházmegyéjének gyűjteményi előadójával. 

10. Elszámolás: Az elnyert összegről és az elvégzett munkáról 2013. december 20-ig kell elszámolni, amelyhez mellékelni kell:

– az elvégzett munkákkal kapcsolatos beszámolót és a gyülekezet nevére kiállított számlák másolatát;

– a könyvekről és/vagy az iratanyagról készült jegyzékek másolatát, illetve a számítógépes táblázatot a pályázatban előírtak szerint;

– a beszerzett eszközökkel, tárgyakkal kapcsolatos, a gyülekezet nevére kiállított számlák másolatát.

Ha a pályázó a kapott összegről nem számol el, a teljes összeget vissza kell utalnia a Magyarországi Evangélikus Egyház számlájára, és a következő három évben nem pályázhat.

Pályázati témák

1. Rendezés és feldolgozás

Helybeli szakemberek, gyűjteményi előadók vagy az országos gyűjteményeken keresztül kért szakember által elvégzett munka díjára lehet pályázni.

1.1. A gyülekezet könyveiről leltár készítése: a könyvek bepecsételése, leltári számmal való ellátása, leltárkönyvbe való beírása és jegyzék készítése OpenOffice Calc vagy Microsoft Excel táblázatban:

– pályázni lehet 200 könyvnél nagyobb mennyiség feldolgozásához szükséges munkadíjra: megbízási díjra és annak járulékaira, vagy számlás kifizetésre:

– a megpályázható összeg max. bruttó 150.000 Ft + önrész 25 %.

1.2. A gyülekezet levéltári- és/vagy iratanyagának a rendezése: az iratok rendezése, jegyzetelése (a csomók/dossziék/kötetek sorszámmal való ellátása; csomagolás (dossziéba, Köper-szalaggal átkötés – nyitott polcon tárolás esetén dobozolás); levéltári jegyzék készítése szövegszerkesztővel, az irategységek számsorrendjében (a fontosabb iratokról darabszintű jegyzék):

– pályázni lehet munkadíjra: megbízási díjra és annak járulékaira, vagy számlás kifizetésre;

– a megpályázható összeg max. bruttó 200.000 Ft + önrész 25 %.

2. Állagmegóvás

2.1. A gyülekezet könyveinek és/vagy levéltári/iratanyagának és/vagy műtárgyainak biztonságos megőrzését segítő eszközök beszerzése, beruházás (pl. riasztó, zár, zárható szekrény, levéltári- és könyvdobozok, terítők tárolására alkalmas henger):

– a megpályázható összeg max. bruttó 200.000 Ft + önrész 25 %.

Az eszközbeszerzés pályázati témához árajánlat csatolását is kérjük!

2.2. A gyülekezet muzeális értékű könyveinek restaurálása

A pályázathoz mellékelni kell a szakrestaurátori árajánlatot, amelynek beszerzésében az Evangélikus Országos Könyvtár segít:

– a megpályázható összeg max. bruttó 200.000 Ft + önrész 25%.

Csatolt állományok: Palyazat-2013.doc - urlap_2013.doc -

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!