Megjelent a HÁLÓ 2. kötete: Egyházvezetők 1. / Káldy Zoltán, Ottlyk Ernő címmel

Megjelent a HÁLÓ 2. kötete: Egyházvezetők 1. / Káldy Zoltán, Ottlyk Ernő címmel

Share this content.

Budapest – A mai napon megjelent a megjelent a HÁLÓ 2. kötete: Egyházvezetők 1. / Káldy Zoltán, Ottlyk Ernő – Dokumentumok és tanulmányok a Magyarországi Evangélikus Egyház és az állambiztonság kapcsolatáról – 1945–1990 című kötete. A Luther Kiadó gondozásában megjelenő sorozatot Mirák Katalin szerkeszti. Forrás: Luther Kiadó
A pártállam állambiztonsági szerveiről a rendszerváltás óta számos publikáció született a szerzők személyes indíttatása, elköteleződése és szakmai felkészültsége szerint tárva a nyilvánosság elé az egykor „Szigorúan titkos!” jelzéssel ellátott információkat. A Magyarországi Evangélikus Egyház 2005-ben döntött úgy, hogy az állambiztonsággal 1945–1990 között fennállt kapcsolatát feldolgozza és kötetsorozat formájában a nyilvánosság elé tárja.
A sorozat második kötetének tartalma – pro forma – négy tanulmány, két dokumentumgyűjtemény és egy melléklet. A bevezető teológiai alapvetés az ábeli állapotra – az áldozatokra – fókuszál; egy áttekintő értekezés a korszak politikai, köz- és egyháztörténeti, illetve állambiztonsági hátterét vázolja fel; a dokumentumgyűjtemények mélyebb megértését egy-egy bevezető-elemző tanulmány segíti; végül a melléklet a tényfeltáró bizottság működésével kapcsolatos zsinati jelentéseket és határozatokat tartalmazza.
Az állami, „megrendelői” oldal kezdeményező és irányító szerepének, működésének mind pontosabb bemutatása egyik fontos célja a Háló-sorozatnak. A pártállambeli múltjának megismerését és annak kínjait is felvállaló egyházi közösség szempontjából azonban a „teljesítői” oldal „teljesítménye” az igazán lényeges: az író (személye), az írás (cselekedete) és maga az utókorra maradt írásmű. Az ügynökjelentések egykori, eredeti író–olvasó kontextusa a kötet végére érve alaposan megváltozik, hiszen ezúttal nem a titkos alapon működő állami szerv alkalmazottai forgatják őket, hanem a mai olvasó. Bárki számára lehetséges az újraolvasásuk, és a tartótiszti megjegyzések helyett ki-ki kialakíthatja a saját értelmezését is.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!