Megosztani a megtapasztalt örömöt – Lelkészavatás a sárbogárd-sárszentmiklósi gyülekezetben

Megosztani a megtapasztalt örömöt – Lelkészavatás a sárbogárd-sárszentmiklósi gyülekezetben

Share this content.

Szöveg és fotó: Adámi Mária
Sárbogárd – Sárszentmiklós – Meghitt ünnepségre került sor 2015. augusztus 22-én a sárszentmiklósi evangélikus templomban. Ekkor avatta lelkésszé Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke Váraljainé Melis Orsolyát, aki több mint tíz évig gyülekezeti munkatársként, hitoktatóként, majd felügyelőként is szolgált az egyházközségben.

Az alkalmon Szemerei János püspök hirdette Isten igéjét. A liturgiában az Evangélikus Hittudományi Egyetem képviseletében dr. Reuss András emeritus professzor, valamint Szarka István, a Fejér-Komáromi Evangélikus Egyházmegye esperese működött közre.

A lelkészjelölt választott igéje, Jel 19,9 alapján a püspök arról beszélt, hogy a Biblia a menyegző képével az Isten és ember közötti legszorosabb kapcsolatot fejezi ki. „A hitet nem lehet örökölni. Isten lehetővé teszi, hogy megismerjük őt, de minden generációnak szüksége van arra, hogy ez a meghívás személyessé váljon” – fogalmazott. Majd hozzátette: az igehirdető küldetése az, hogy másokkal is megossza a megtapasztalt örömöt.

Az eskütétel és az áldás felemelő pillanatai után az újonnan ordinált lelkész első hivatali cselekedeteként tisztségébe iktatta a gyülekezet megválasztott felügyelőjét, Lapusnyik Zsuzsannát, valamint új presbiterét, Kovács Dánielt. Majd a többi szolgálattevővel közösen úrvacsorát osztott a jelenlévőknek.

Az istentiszteletet szeretetvendégség követte a helyi gyülekezeti házban. Ennek keretében nyújtotta át Szemerei János a felavatott lelkésznek az ordinációs oklevelet. A püspök emellett egyházkerületi emlékérmet adott át Böjtös Attila gyülekezeti munkatársnak, megköszönve az egyházközségben végzett hűséges munkáját. Ezután köszöntőt mondott többek között Szarka István esperes, dr. Reuss András professzor, valamint az Evangélikusok Közössége az Evangéliumért (EKE) nevében Göllner Pál. Jókívánságaikat fejezték ki a helyi református és római katolikus közösségek képviselői is.

Váraljainé Melis Orsolya Szarvason született és nőtt fel. Angol nyelvoktató-tanító szakon végzett. Főiskolás évei elején értette meg, hogy Isten Jézus Krisztus váltsága által vele való személyes kapcsolatra és követésre hívja. Diplomája átvételét követően egy évig általános iskolában tanított, majd 1995-ben jelentkezett az Evangélikus Hittudományi Egyetem teológus-lelkész szakára. Teológiai tanulmányait 2000-ben fejezte be.
Ezután 2004-ig a szarvasi újtemplomi egyházközségben főállású munkatársként hitoktatói, valamint lelkigondozói feladatokat látott el. 2004-től 2006-ig a Sárbogárd-Sárszentmiklósi Evangélikus Egyházközségben gyülekezeti munkatárs Böjtös Attila mellett. 2006-tól 2015-ig a sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola tanára. Emellett a gyülekezetben felügyelői tisztséget viselt.
2007-ben kötött házasságot Váraljai Péter faipari technikussal. Ordinációját követően továbbra is a sárbogárd-sárszentmiklósi közösségben szolgál, immár beosztott lelkészként.

Hivatkozások: További képek. -

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!