Mond-e Isten olyat, amit meg ne tenne? – A piliscsabai hitmélyítő csendeshét üzenetei

Mond-e Isten olyat, amit meg ne tenne? – A piliscsabai hitmélyítő csendeshét üzenetei

Share this content.

Forrás: Evangélikus Élet, Szöveg: Garai András
Piliscsaba – Az augusztusi első hőségriadó napjaiban, 3-ától 8-áig rendezték meg az Evangélikusok Közössége az Evangéliumért (EKE) Alapítvány hagyományos nyári hitmélyítő csendeshetét a piliscsabai Béthel Evangélikus Missziói Otthonban.

Ez évben a programok középpontjában a hit állt. A mintegy nyolcvanfőnyi résztvevő az ország számos részéről érkezett, s összetétele a magyar nyelvű evangélikusság hű képe volt. A hűs katakombában „csak” Isten igéjének riadója érte el a hallgatóságot – a személyesen megválaszolásra váró kérdések formájában.

Ígér-e Isten olyat, amit nem teljesít? Ittzés István nyugalmazott evangélikus lelkész délelőtti előadásaiban az Isten ígéreteire épülő hit alapkérdéseire kereste a helyes válaszokat Jézus búcsúbeszédei alapján: Téged is elhívott magának az Úr? Te is várod az Atya ígéreteinek megvalósulását? Jézus veled van minden napon? Téged hogyan vezet Isten? Te is meglátod majd az Emberfiát dicsőségében?

Az előadást követő beszélgetésekben, öt kiscsoportban ezekről a létkérdésekről folyt az őszinte s né- hol megrendítő bizonyságtételekkel hitelesített tanácskozás. Nem más céllal, mint hogy az egybegyűltek valóban egymás sokszínű, mégis közös alapra épülő Krisztus-hite által erősödjenek meg a mindennapi hitharcokra.

A délutáni programokat közös éneklés, énektanulás vezette be; hiszen aki szépen énekel, az ily módon is imádkozik, dicsőíti az Urat. S döntéseit az ő igéje alapján hozza meg Isten gyermeke. Ezért a fórumbeszélgetéseket bevezető előadások ószövetségi példák felidézésével ezekre a kérdésekre keresték a ma is segítséget jelentő válaszokat.

Malik Péter Károly lelkész arról szólt, hogyan tudjuk felismerni Isten akaratát döntési helyzetekben. De milyenek is a keresztyének felelős döntései a gyakorlatban? – ezt a témát vizsgálta Fejős Gergely vitaindítója. Hogy mik lesznek az Isten akarata szerint meghozott döntéseinknek a következményei, arról már Göllner Páltól hallhattak a résztvevők személyes hangvételű tanítást. Antal Katalin ezt a kérdést tette fel: helytelen döntést hoztam; mit tegyek? Tóth Eszter pedig a hívők életében sem ritka döntésképtelenségről adott igei iránymutatást. Nemcsak Dániel, de Krisztus népe is eltökélheti a szívében, hogy Isten igéjét tekinti zsinórmértéknek mindennapi döntéseinek meghozatalakor.

Az esti evangélizációs sorozat Mk 5,21–43 alapján a hitet teremtő Jézust állította a jelenlévők elé, aki így bátorít ma is: „Ne félj, csak higgy…”. Bozorády Zoltán versről versre haladva sok gyakorlati példával bátorította a ma is testi-lelki gyógyulásra váró híveket. Az ige kapcsán szólt a hit reménységéről és érintéséről, a megtartó hitről s a megtartó Jézusról, és hirdette az örömhírt: ő mégis Úr a halál felett! A záró morzsaszedésen a kapott igék alapján tettek bizonyságot a megszólalók arról, hogyan találta el őket az élő és ható ige, s miként jelent ez számukra erőforrást a hit úján való járásban, bízva Isten beteljesülő ígéreteiben.

Az úrvacsorás záró istentiszteleten a hitet mélyítő Jézus jelenlétének személyes átélésével megtapasztalhatóvá lett Pál vallomása: „Mert Istennek minden ígéretére őbenne van az igen, és ezért általa mondunk áment Isten dicsőségére.” (2Kor 1,20) Hazautazás előtt az érdeklődők kézbe vehették az EKE Énekeskönyv most megjelent harmadik, javított kiadását, amely 463 evangéliumi éneket tartalmaz. Köztük az utolsó a címével így foglalja össze a kötet küldetését: Zengj halleluját az Úrnak!

Az elhangzott előadások és evangélizációk hanganyagai elérhetők a tudósító honlapjáról (garainyh.hu) is.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!