Negyvenéves a Leuenbergi konkordia

Negyvenéves a Leuenbergi konkordia

Share this content.

Leuenberg – Budapest – 1973. március 9–17. között a svájci leuenbergi konferenciaközpontban gyűltek össze az európai protestáns, evangélikus, református egyházak képviselői, akik az előző évek előkészítő ökumenikus tanulmányai után egységtörekvési nyilatkozatot fogadtak el, az úgynevezett Leuenbergi konkordiát. Szöveg: D. dr. Harmati Béla

Az 1973. március 16-án aláírt egyezmény következményeként mára létrejött a GEKE (Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa), vagyis az Európai Protestáns Egyházak Közössége (angolul CPCE – Community of Protestant Churches in Europe) több mint 100 támogató egyházzal.

A Magyarországi Evangélikus Egyház és a Magyarországi Református Egyház az 1971 szeptemberében megküldött tervezet tanulmányozására munkacsoportot hívott össze.

A csoport tagjainak névsora:
Református egyház: Kovách Attila lelkész, drs. Kürti László professzor, Szabó László Ambrus professzor.
Evangélikus egyház: Harmati Béla lelkész, dr. Pröhle Károly professzor, dr. Selmeczi János professzor.

A Leuenbergben beterjesztett magyar nyilatkozat eredeti német szövegét mellékeljük. A záróalkalmon egyházaink képviseletében Kovách Attila és Harmati Béla írták alá az egyezményt. A konferencián beszámoltak arról is, hogy hazánkban 1830-ban Kéren a Tiszáninneni Református és a Tiszai Evangélikus Egyházmegye, majd 1833. május 15-én a Dunántúli Református és Evangélikus Egyházmegye Nagygeresden (Vas megye) egyezményt kötött a szószéki és úrvacsorai közösségről, a szórványokban a lelkipásztori szolgálati kölcsönös együttműködésről, a templomok, iskolák használatáról és a hitoktatásról, a vegyes gyülekezetek anyagi kérdéseinek szabályozásáról.

Megemlítjük, hogy 1791-ben a Pesti Evangélikus Gyülekezet és a Budai Református Gyülekezet együttes zsinatot hívott össze, és ez 1917-ig működött. 1796-ban tervezték egy közös protestáns egyetem alapítását is, ez azonban máig csak vágyálom maradt.

A következő hetekben az évfordulóhoz kapcsolódva sokat olvashatunk, hallhatunk majd európai egyházaink mai életéről és testvéri együttműködéséről, örülve annak, hogy ez az együttműködés hazánkban szép múltra tekinthet vissza.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!