Ordass Lajos püspök mai üzenete

Ordass Lajos püspök mai üzenete

Share this content.

Szöveg: Galambos Ádám
Budapest – Ordass Lajos (született Wolf Lajos, Torzsa, 1901. február 6. – Budapest, 1978. augusztus 14.) evangélikus püspök a huszadik század magyar evangélikusságának meghatározó személye volt. Halálának évfordulóján ifj. Zászkaliczky Pált kérdeztük Ordass Lajos mai üzenetéről.

Ön szerint mi Ordass Lajos püspök mai üzenete?

– A feltett kérdést kétféleképpen értelmezhetjük. Elsőként így: Ha Ordass Lajos ma élne, mit szólna az egyházunkhoz, a világhoz? Mit mondna a 36 éve elhunyt püspök a mai embereknek? Erre vonatkozó választ szimpla spekulációnak tartom, így elhárítom.
A második ennél sokkal izgalmasabb kérdésfelvetés: Mi Ordass életének tanulsága ma? Van-e aktualitása gondolatainak a 21. század második évtizedének közepén? Közvetített-e ő olyan üzenetet, amelyet hasznosíthatunk napjainkban?
Ordass Lajos életéről, példájáról más sokat és sokan írtak, csak néhány szerzőt megemlítve: Boleratzky Loránd, Böröcz Enikő, ifj. Fabiny Tibor, Terray László. Témája volt már szemináriumi és szakdolgozatoknak, cikkeknek, tanulmányoknak egyaránt. Próbáltuk megfejteni tetteinek indokait, gondolkodásának hátterét. Ezek között kutatva bukkanhatunk azokra a tanulságokra, amelyek még ma is hasznunkra válnak, válhatnak, válhatnának.

  • Amikor tetteinek indokait keressük, észre kell vennünk, hogy nem csak okokat, de célokat is találunk. Nem pusztán valami okból cselekedett, hanem valami célból. Féltette és védte az egyház autonómiáját, a gyülekezetek életét, az egyes emberek becsületét.

  • Az egyházban nem pusztán egy szervezetet látott, hanem azt Krisztus menyasszonyának tartva önálló élő entitásnak vallotta. És mert Krisztusé, ezért nem lehet földi hatalmak játékszere, befolyási mezőik célja és prédája. Hitt abban, hogy az egyháztagok befolyásolástól mentes szavazatain keresztül maga az Úr vezeti népét.

  • Következetesen képviselte az egyház és a politika távolságtartását. Elutasított az egyház életébe való bármiféle külső beavatkozást. Az állami vezetőkben olyan embereket látott, akik Krisztus megváltására szorulnak, nem pedig földi hatalmasságokat, akiknek szavát lesni, gondolataihoz igazodni kellene.

  • Megrendítő az az erős személyes hit, amellyel Megváltójába kapaszkodott, ahogy erről az 1956-ban mondott hegyvidéki prédikációjában oly megrendítően szól: amikor minden szerető társa messze volt, a börtön magányában maga Jézus szólította meg, magára vette szenvedését és kapta tőle a békességet. Ennek a mély kapocsnak lehetünk tanúi, amikor az imádkozásról írt könyvét olvassuk, vagy igehirdetéseivel ismerkedünk.

  • Évtizedeken át vezetett naplójából kiderül, hogy egykori gyülekezeteinek tagjai milyen hosszú ideig látogatták, keresték és tartották vele a kapcsolatot. Ez annak tanúbizonysága, hogy hiteles és magával ragadó lelkészi munkát végzett. Nem csak hitvalló püspökként kell emlékeznünk rá tehát, hanem kiváló lelkészként is.

  • Nagyon szilárd értékrenddel rendelkezett. Szintén a naplójából tudhatjuk, hogy minden olvasmányát, TV műsort, de még a leghétköznapibb ügyeket is az alapján ítélte meg, hogy igaz-e, használ-e, épít-e, egyezik-e az evangélium üzenetével. És ítéleteit nagy szigorúsággal hozta meg.

Ordass Lajos életpéldája számos olyan értéket mutat fel (a fentieken túl is) ma is számunkra, amelyekhez igazodnunk egyházunk javát, de saját üdvünket is szolgálná.

Ordass Lajos életének kronológiája

1901 február 6-án született Torzsán (Ma Szerbiához tartozik).
1912 szeptemberében a bonyhádi gimnázium tanulója.
1920 szeptemberében megkezdi teológiai tanulmányait.
1922 szeptemberében a Halle-i egyetemen folytatja tanulmányait.
1924 október 5-én lelkésszé avatja Dr. Raffay Sándor püspök.
Októberben megkezdi segédlelkészi szolgálatát vidéken. 1927 szeptemberében Svédországba utazik 1 évi tanulmányútra.
1929 június 1-től katonalelkész;
Augusztusban házasságot köt Kirner Irénnel.
1930 augusztusában az uppsalai diakóniai világgyűlésen.
1930 szeptemberétől egyházkerületi missziói lelkész.
1931 június 14-től a ceglédi gyülekezet lelkésze.
1937 augusztusától esperese a pestmegyei közép-egyházmegyének. 1941 november 2-án a Budapest-kelenföldi gyülekezet hívja lelkésznek.
1944 március 19-én névmagyarosítás. Németek bevonulása Magyarországra.
1945 szeptember 27-én a Bányai Egyházkerület püspöke.
1947 február-júliusig előadókörúton Skandináviában, Svájcban, az USA-ban, júliusban Lundban, a Lutheránus Világszövetség gyűlésén. Alelnök.
1948 szeptemberében valutáris váddal perbefogják és 2 éves fogságra ítélik.
1949 januárjában Túróczy Zoltán püspök felkeresi szegedi fogságában.
1950 márciusában a váci fegyházba kerül egyszemélyes zárkába.
1950 április 1-én az Egyházi Különbíróság megfosztja püspöki tisztétől.
1950 május 30-án szabadul a börtönből.
1952 A magyarországi evangélikus egyház 2 püspökséget szervez: déli és északi egyházkerület.
1956 július 11-én az Állami Egyházügyi Hivatal vezetője felkeresi rehabilitálási ügyben.
1956 augusztus 4-én, a Lutheránus Világszövetség képviselői és az Állami Egyházügyi Hivatal között létrejön a rehabilitálási megegyezés.
1956 októberében az Állami Legfelsőbb Bíróság, majd az Egyházi bíróság megsemmisítik az 1950-ben hozott elmarasztaló ítéletet.
1956 október 14-én az első igehírdetési szolgálat 8 évi hallgatás után.
1956 október 30-án lemond püspöki tisztéről Dezséry László.
1957 augusztus 15-én a minneapolisi világgyűlés kezdő istentiszteletén igehírdető szolgálatot végez. Újra alelnökké választják.
1957 október 25-én levél az Állami Egyházügyi Hivatal elnökéhez, megindulnak az újabb események.
1958 június 18-án az Elnöki Tanács leirata alapján ismét elmozdítják.
1958 novemberében Káldy Zoltánt püspökké választják.
1963 nem utazhat Helsinkibe a 4. világgyűlésre.
1966 új Egyházi Törvény az evangélikus egyházban.
1971 az izlandi egyetem tiszteletbeli doktora.
1978 augusztus 14-én elhalálozása.
1978 augusztus 19-én temetése a Budapest-farkasréti temetőben.

Ordass Lajos életének kronológiája megjelent a Keresztyén Igazság 1-2. számában (1989. június).

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!