Sajtóközlemény: 2016-ban, egy évvel a reformáció jubileuma előtt, közösen ünnepelnek majd az evangélikusok és katolikusok

Sajtóközlemény: 2016-ban, egy évvel a reformáció jubileuma előtt, közösen ünnepelnek majd az evangélikusok és katolikusok

Share this content.

Forrás: LWI, fordítás: Horváth-Bolla Zsuzsanna
Róma – Genf – 2016 őszén a Lutheránus Világszövetség (LVSZ) és a keresztények egységét elősegítő pápai tanács tagjai a Konfliktustól a közösségig című közös dokumentum által elindított folyamat folyatásaként közös ökumenikus rendezvényt fognak tartani és szeretnék felhívni a figyelmet a 2017-ben megrendezésre kerülő 500. reformációi évfordulóra, az évek óta folyó párbeszédük alapján kidolgozott közös felismerésekre. 2017 mindkét egyház számára fontos időpont, hiszen ebben az évben lesz 50 éve annak, hogy elindult a párbeszéld a Római-Katolikus Egyház és a Lutheránus Világszövetség között.

 Az előttünk álló ökumenikus imahéten mind az evangélikusok, mind a katolikusok számára fontos, hogy tágabb körben is beszélgetéseket folytassanak egymással és a világméretű reformáció évében megtartandó közös rendezvényekről is informálódjanak.

A 2016-os közös alkalom a katolikusok és lutheránusok közötti szolid ökumenikus fejleményeket hivatott majd bemutatni, amelyet már a Konfliktustól a közösségig című dokumentumban is kifejtettek.

Mint ismeretes, a 2013-ban az evangélikus és római katolikus bizottság által kiadott Konfliktustól a közösségig című dokumentumban a két dialóguspartner először próbálkozott azzal, hogy nemzetközi szinten is megtárgyalják és leírják a reformáció történetét. Az összefoglaló írás megnevezi a reformáció 16. századi teológiai vitapontjait és bemutatja az ökumenikus fejlődést. Ezenkívül öt ökumenikus felszólítást is tartalmaz, amely a dialógusra és a közös bizonyságtételre irányul. Egyben alapja is a liturgiai anyagok közös átdolgozásának, úgy a katolikus, mint az evangélikus egyházkerületekben.

A Konfliktustól a közösségig című irat a katolikusok és az evangélikusok évtizedeken át tartó teológiai munkáján alapul. Ennek előzménye a Megigazulástanról szóló közös nyilatkozat, amelyet 1999. október 31-én az LVSZ és a katolikus egyház képviselői közösen írtak alá és amelyben a megigazulástant illetően konszenzusos alapigazságokat állapítottak meg.

„A reformációi jubileumi ünnepségekkel kapcsolatos lutheránus alapvetések egyike az, hogy ezeket ökumenikus közösségben tartsuk. Ezért üdvözöljük azt az alkalmat, hogy elgondolkodhatunk a római-katolikus partnereinkkel hosszú ideje fennálló párbeszédünk elmélyítéséről és egy közös rendezvénnyel kezdhetünk hozzá a 2017-es reformációi ünnepségeknek. Ehhez a fejlődéshez a Konfliktustól a közösségig című dokumentum jó alapot teremt” – mondta Martin Junge, az LVSZ főtitkára.

Koch bíboros, a keresztények egységét szorgalmazó pápai egység tanácsának vezetője kijelentette: „Ha manapság az evangélikusok és katolikusok az istenkérdésre és a krisztocentrikusságra koncentrálnak, akkor lehetségessé válik egy közös, ökumenikus reformációi megemlékezés és nem csak egyszerűen pragmatikus, hanem a hit sokkal mélyebb értelmében, amelyet Luther újra a világosságra hozott akkor, amikor a megfeszített és feltámadott Jézusra irányította a figyelmet. Ezért – ahogyan azt Ferenc pápa is mondta – először nyílik az evangélikusok és a katolikusok számára lehetőség arra, hogy világszinten egy és ugyanazon ökumenikus megemlékezést tartsanak, amely nem egy győzelmi ünnep formáját ölti majd, hanem annak felismerését, hogy mindannyian a Szentháromság egy igaz Istenben hiszünk. Ez előtt a feladat előtt állunk most és ezt csak közösen tudjuk megvalósítani.”

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!