Seppo Häkkinen: „Isten jóságáról tegyünk bizonyságot!” – Testvér-egyházkerületi megállapodást írt alá a Nyugati (Dunántúli) és a finn Mikkeli Egyházkerület vezetősége

Seppo Häkkinen: „Isten jóságáról tegyünk bizonyságot!” – Testvér-egyházkerületi megállapodást írt alá a Nyugati (Dunántúli) és a finn Mikkeli Egyházkerület vezetősége

Share this content.

Győr – 2014. február 16-án ünneplő gyülekezettel telt meg a győri Öregtemplom. Fontos alkalom volt ez az istentisztelet nemcsak a gyülekezet, hanem az egész egyházkerület számára is. Hazánkba látogatott a finnországi Mikkeli Evangélikus Egyházkerület püspöke, dr. Seppo Häkkinen, hogy egy több éve tartó folyamatot megkoronázhasson: testvér-egyházkerületi megállapodást írtak alá Szemerei Jánossal, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspökével. A megállapodás célja a két egyházkerület közötti kapcsolatok szorosabbra fonása. Az alkalmon készült videóinkkal később jelentkezünk. Szöveg és fotó: Horváth-Bolla Zsuzsanna, videó: Győri András Timótheus

Isten jósága és az igazságosság

Az ünnepi alkalmon, amelyen az oltár előtti szolgálatban Szemerei János püspök, valamint Jánosa Attila igazgató lelkész is segédkezett, Seppo Häkkinen püspök hirdette Isten igéjét. A tolmácsolásban Baranyay Csaba lelkész volt segítségére.

A finn püspök Mt 20,116, a szőlőmunkások példázata alapján szólt. Az igazságosság érdekében mindent meg kell tennünk nekünk, keresztényeknek. Nem fogadhatjuk el a hamisat, az igaztalant, de tudnunk kell azt is, hogy Isten országában más értékrend működik. Isten jósága ugyanis felülírja az igazságosságról alkotott képzetünket  fejtette ki a püspök.

„Isten jóságát cselekedetekkel nem lehet kiérdemelni, nem teljesítménytől függ. Isten országában Isten jósága a jón alapul. Isten mindenki irányába jó, és szeretete mindenki felé egyforma. Isten kegyelmének mi nem szabhatunk határt. A bűntelen Jézust miattunk feszítették meg, pedig a mi bűneinkért nekünk magunknak kellett volna szenvednünk”  mondta.

A testvér-egyházkerületi kapcsolatról szólva elmondta: „Egyházakként és a testvér-egyházkerületi kapcsolatban egyedül Isten kegyelme az, ami egyesít bennünket. Isten jóságáról kell bizonyságot tennünk. Isten igéje mind Magyarországon, mind Finnországban igazán kell hogy hirdettessék.”

Az előzmények

A gyülekezeti alkalmon ezután közös úrvacsorára került sor, majd Mészáros Tamás kerületi felügyelő számolt be a testvér-egyházkerületi kapcsolat előzményeiről. Megtudtuk, hogy már az előző évtizedben, Ittzés János püspöksége alatt is több próbálkozás volt arra nézve, hogy a 2000-ben újra létrejött Nyugati (Dunántúli) Egyházkerületnek a Déli, valamint az Északi Egyházkerülethez hasonlóan legyen testvérkerülete (az előbbinek egy svéd, az utóbbinak egy norvég egyházkerülettel van testvéri kapcsolata). Kézenfekvő volt, hogy az északi népek közül a szintén többségben lévő Finn Evangélikus Egyházzal keressék a kapcsolatot. Mivel Győr testvérvárosa Kuopio, ezért sokáig velük tervezték a szálak szorosabbá fűzését. Miután ez nem jött létre, egy újabb finn szál erősödött meg a kerületben: a kőszegi evangélikusok Mikkeli városával, a Vasi Evangélikus Egyházmegye pedig a Mikkeli Egyházmegyével kötött testvérkapcsolatot. Kézenfekvő volt tehát, hogy a Mikkeli Egyházkerület és a dunántúli kerület gyülekezetei is együtt munkálkodjanak. Jelenleg 13 dunántúli gyülekezetnek van finnországi gyülekezeti kapcsolata.

Mit tartalmaz a szerződés?

A most aláírt megállapodás szerint a testvér-egyházkerületi kapcsolat alapja a Krisztus-hit, a lutheri örökség és a testvéri viszony ápolása. A két egyházkerület szeretné, ha ezt a testvéri viszonyt az élet különböző területein megélhetnék egymással: imádságban, az információk és a lelkészi tapasztalatok megosztásában, valamint a munkatársképzésben is. Remélik, hogy több egyházmegye és egyházközség is kapcsolatba kerül majd egymással. A kapcsolatépítés, a látogatások, az ifjúsági munka, az iskolai, valamint a zenei élet területén kölcsönösen tanulhatnának egymástól. A szerződés négy évre szól, 2018-ban közösen fogják értékelni az elmúlt időszakot. A szerződést Győrben az egyházkerületi közgyűlés 2013. november 16-án, Mikkeliben pedig november 19-én hagyta jóvá. Most pedig, 2014. február 16-án a két egyházi vezető alá is írta az erről szóló dokumentumokat.

Hirdetés és köszöntés

A hirdetésben és a megemlékezésben Berényiné Mesterházy Zsuzsanna is szólt a gyülekezethez. Az alkalmon tiszteletét tette Széles Sándor országgyűlési biztos, köszöntőt mondott Fekete Dávid alpolgármester, valamint jelen voltak a Magyarországi Finn Nagykövetség képviselői és Pekka Huokuna egyháztanácsos is. A zenei szolgálatban a Péterfy Sándor Oktatási Központ tanárai, valamint diákjai vállaltak szerepet.

Mit vár a kapcsolattól?

Seppo Häkkinen püspök köszöntőjében arról szólt, mit vár ettől a kapcsolattól. Először is kiemelte a lelki kapcsolatot: a közös hit egyesíti az egyháztesteket, és imádságban gondolhatunk egymásra. Ez láthatatlan kapcsot jelent majd egymás között. Másodszor pedig hangsúlyozta, hogy mindannyian beletehetjük ebbe a kapcsolatba a magunkét, tanulhatunk egymástól az evangélium indíttatása által. „Öröm és boldogság van a szívemben, hálát adok, és köszönöm Istennek ezt a kezdeményezést!” - zárta szavait.

Fotó:

Videó:

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!