Szárnyra kelés – Lelkésszé avatták Liszka Viktor Gábort

Szárnyra kelés – Lelkésszé avatták Liszka Viktor Gábort

Share this content.

Budapest – Június 29-én, szombaton zajlott Liszka Viktor Gábor ordinációja a budavári evangélikus templomban. Szöveg: evangelikus.hu, fotó: Kerekes Miklós

Viktort választott igéje, Ézs 40,31 alapján – „Akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el” – dr. Fabiny Tamás, az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke avatta fel a lelkészi szolgálatra. A liturgiában részt vett dr. Korányi András, az Evangélikus Hittudományi Egyetem Egyháztörténeti Tanszékének docense, valamint Bence Imre esperes.  

Fabiny Tamás igehirdetésében kiemelte: ez az időszak évszázadok során az aratásba indulás ideje volt, ilyenkor a munkások letették eszközeiket, és a templom falának támasztva azokat, az Úr áldását kérték az elkövetkező munkára és a jó termésre. A püspök Liszka Viktort is eszközeinek elhagyására, azok letételére biztatta, hiszen a szárnyalás – melynek egyensúlyát a hit és az értelem harmóniája teremtheti meg – is könnyebb ezek nélkül. Kitért arra is, hogy az igében szereplő sas perspektíváját „hagyjuk meg János evangélistának”, Viktor számára pedig Oscar Wilde fecskéje legyen példa, az a fecske, amelyik a boldog herceg szobráról minden aranylemezt és ékkövet egyesével a szegényekhez, számkivetettekhez juttat el, ezzel hozva el az örömöt közéjük. A szárnyalással és az úton léttel azonban a fáradság is járhat, ennek apropóján Fabiny Tamás az ordinációs felkészítő alkalmával Viktor teológiát kezdő, fiatalkori énje számára szóló levelének Ézsaiás-parafrázisát idézte: „futnak és ellankadnak, járnak és elfáradnak”. A megújulásra és a szárnyra kelésre azonban mindig új lehetőség adódik. Elég az égen V alakban repülő madarakra tekinteni, amelyről – Fabiny Tamás szavai szerint – Viktor neve is eszünkbe juthat, vagy a győzelem és a béke is, de a legjobb Krisztus egyik nagyon fontos teológiai meghatározására gondolnunk: Victor Quia Victima, vagyis győztes, mert áldozat. 

Egyházunk lelkészavatási rendjének megfelelően az avatás, az áldások és a Confirma erőt adó pillanatai következtek, majd köszöntőt mondott és ajándékokat adott át dr. Fabiny Tamás (az Északi Egyházkerület nevében), Laborczi Géza (a Hajdú-Szabolcsi Evangélikus Egyházmegye, valamint a család nevében), Balicza Iván (a budavári gyülekezet nevében) és dr. Kovács László Attila, aki a szertartás alatt a kántori szolgálatot is végezte (a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség nevében).  

Életrajz

Liszka Viktor Gábor 1981. február 28-án született Budapesten. Apai ágon régi evangélikus családból jön, nagyapja az óbudai gyülekezet presbitere volt. A budavári gyülekezetben keresztelték és konfirmálták, de házasságkötésükre is itt kapták meg az áldást szülei, bátyja, és feleségével ő is. Hitvese Laborczi Dóri újságíró, egyházunk sajtóbizottságának tagja.
A Hittudományi Egyetemen 2004-ben kezdte meg tanulmányait, érdeklődése szinte azonnal a rendszeres teológia, valamint az egyháztörténet egyes vonulatai felé fordult. Ökoteológiai stúdiumai végett képviselte egyházunkat 2010-ben Dél-Afrikában az Egyházak Világtanácsa és a Lutheránus Világszövetség által szervezett konferencián és képzésen, amely az ökológiai igazságosság kérdését járta körül. Hatodévét a hévizgyörki gyülekezetben töltötte Lindákné János Zsuzsa mentor lelkésznő mellett. 2012 óta Nyíregyházán végez kórházlelkészi és lelkigondozói feladatokat. Lelkészként élethivatásának tartja, hogy segítsen embertársainak Jézus szeretetével szemlélni egymást, s hogy ezáltal minden emberi kérdés mélyén megláthassák fölragyogni Isten kegyelmének válaszát.

Címkék: Liszka Viktor - ordináció -

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!