Teológiai konferencia és reformációi ünnep zajlott Bácsfaluban

Teológiai konferencia és reformációi ünnep zajlott Bácsfaluban

Share this content.

Forrás: evangelikus.net, szöveg: Barcsa István
Bácsfalu – Az egyháztörténészek 1517. október 31-ről mint sorsfordító eseményről beszélnek. Ezt a napot Luther Márton bátor tettével kapcsolják össze, aki a Wittenbergi vártemplom kapujára kiszegezte a 95 pontból álló egyházat megújító, megreformáló Tézisét. Az evangélikus egyház büszkén beszél Luther bátor tettéről, mert ezzel nem csak az egyház, hanem a világ menetét is befolyásolta. Hagyomány lett a Romániai Evangélikus – Lutheránus Egyházban, hogy évről évre október utolsó vasárnapján reformációi ünnepséget szervezzenek. Ez évben Bácsfalu volt házigazdája e reformációi ünnepségnek, amelyet 2014. október 25-én egy tudományos teológiai konferencia vezetett fel.

Dr. Blázy Árpád a Budapest–Kelenföldi Evangélikus Egyházközség lelkésze a „Reformáció kezdetei Budán” címmel tartott tudományos előadást. Az előadó kiemelte, hogy a reformáció magyarországi és különösen budai elterjedésére számos tényező játszott fontos szerepet. Lelkészként elmondta, hogy Isten előkészítette a talajt, hogy az evangélikus hitvallást sokan elfogadják és magukénak mondják.

Ezt követően dr. Sipos Gábor egyetemi tanár, a református egyház levéltárosa az Erdélyben kialakult vallásszabadságról tartott előadást. Ez alkalommal az előadó kihangsúlyozta, hogy a köztudatban elfogadott 1568. január 6-i tordai országgyűlés csak elindította azt a folyamatot, amely valójában a XVII század fordulóján megalapozta a kölcsönös felekezeti elfogadást, az erdélyi vallásszabadságot, amely abban az időben példaértékű volt a világ számára.

Vasárnap, október 26-án az istentisztnek is a reformáció üzenete állott a középpontjában.

Ez alkalommal dr. Rainer Stahl a Luther Márton Szövetség (Martin Luther Bund) főtitkára hirdette Isten igéjét. A főtitkár az igehirdetésben kiemelte, hogy Luther reformátori felismerését, ma világ keresztyénsége elfogadja. A keresztyén teológia lényege a Krisztus értünk emberekért vállalt kereszthalála és megmentő munkája áll, amiért Isten bennünket megajándékoz a bűnbocsánatnak és az örök életnek ajándékával.

A reformációi ünnepi istentisztelet azért is volt különös, mert Adorjáni Dezső Zoltán püspök Barcsa Kinga Zsuzsannát lévita lelkésszé szentelte. A püspök beszédében kiemelte, hogy az újonnan felszentelt lelkész szolgálat során a bácsfalusi gyülekezet gyarapodást és növekedését kell szolgálja.

A reformációi ünnepség keretében Szász Jenő a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke mondott ünnepi beszédet. Az elnök kiemelte az összetartás és a tudatos felelős élet vállalásának fontosságát, amely a biztos jövőnknek alappillére.

Ezt követően dr. Rainer Stahl a Luther Márton Szövetség főtitkára előadást tartott a Lutheri reformáció 500 éves jubileumának előkészületeiről. A főtitkár elmondta, hogy számos rendezvény készíti elő a 2017-es Jubileumot. Az élet különböző területeit átfogó rendezvények arról tanúskodnak, hogy az életet átfogja az Istenbe vetett hit valósága.  

Az ünnepi műsor keretében a Borcsa Mihály Keresztyén Kulturális Egyesület, Borcsa Mihály-díjjal tüntette ki dr. Rainer Stahl főtitkárt. E díjjal a romániai evangélikus közösség elismerését fejezte ki a főtitkár munkájáért, amelyet nagy odafigyeléssel és odaadással végez.

Az ünnepi műsor keretében énekkel szolgált a szentpéteri szász evangélikus egyház kórusa, klasszikus zenét játszott Paul és Elena Christian.

A népes gyülekezet és a négyfalusi hagyományőrző csángóasszonyok jelenlétében Barkó Etelka nyugalmazott tanárnőnek átadták a négyfalusi díszpolgári oklevelet. Ezzel az egész közösség elismerte odaadó munkáját, amelyet a négyfalusi hagyományok ápolásáért végzett.

Barcsa István bácsfalusi lelkész elmondta, a reformációi ünnepi istentisztelet valójában reformátori istentisztelet volt, mert mindaz ami az életet áthatja, Isten igéje, a kultúra, a zene, a hagyományok, a politikum, helyet talált benne.

Hivatkozások: További képek. -

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!