Újra kapható a Karénekeskönyv I. kötete

Újra kapható a Karénekeskönyv I. kötete

Share this content.

Szöveg: Bence Gábor
Több évig hiánycikknek számított az a kóruskötet, amely minden evangélikus énekkarnak alapgyűjteménye lehet. Most örömmel számolunk be arról, hogy az Egyházzenei Bizottság támogatásával a Luther Kiadó újra kinyomtattatta a Karénekeskönyv első kötetét.

1977-ben adta ki egyházunk az első Karénekeskönyvet. A szerkesztő, Csorba István olyan gyűjteményt állított össze, amely egyszerre használható egyházzenei példatárként és kórusiskola gyanánt is. A kötet szerkezete követi az énekeskönyv beosztását (Dicséretek, Könyörgések, Egyházi év stb.), így a kórusvezető könnyen talál megfelelő művet mindenféle alkalomra. Az egyes fejezeteken belül azonban a művek az egyszerűbbtől az összetettebb felé haladnak, mint egy kórus tankönyvben: a biciniumoktól a négyszólamú vegyeskari felrakásig jutunk minden témakörnél. A stílusok gazdag sokfélesége is erénye e kötetnek, hiszen a korai reneszánsztól, a huszadik század derekáig minden korszak képviselve van benne.

A Karénekeskönyv I. első kiadása megelőzte az énekeskönyvreformot (mai Evangélikus énekeskönyvünk 1982-es datálású), ezért néhány ismert koráldallam még a régebbi szövegével található meg benne, de ez nem szokott zavart okozni a gyakorlatban. Ha mindenképpen arra van szükség, a mai szöveg könnyen alkalmazható a homofón korálfeldolgozásoknál.

Csorba István kitűnő munkáját ma is minden evangélikus énekkar haszonnal forgathatja. Ahogyan a kor „egyházzenei mindenese”, Trajtler Gábor fogalmazott: cél lenne, hogy a Karénekeskönyv I. műveiből kerüljön ki egy olyan törzsanyag, melyet szinte valamennyi magyar evangélikus kórus ismer, szívesen énekel, mert így a kórustalálkozókon azonnal rendelkezésre állna a közös repertoár.

A mostani, harmadik kiadásban kottahűen megtaláljuk a második kiadás (1992) műveit, annyi bővüléssel, hogy a mai énekeskönyv énekszámai alapján is kereshető a kötet – dr. Ecsedi Zsuzsa készítette el az új jegyzéket, s ő gondozta az új kiadás szöveges részeit. A Magyar Evangélikus Digitális Tár által szkennelt kottaanyagot Pócs Miklós „tisztogatta”, tette nyomdakésszé.

Az új kiadás keményfedelű és spirálos kötésű lett, ami segíti a használatot, hiszen így megbízhatóan nyitva marad a kétszázötven oldalas kötet a karvezetői kottaállványon.

Az új kiadást a szerkesztő, Csorba István ajánló sorai vezetik be: „[...] Remélem, az új kiadás is betölti majd küldetését, és segíteni fogja énekkarainkat a szent zene szolgálatában.”

Karénekeskönyv I.
(Harmadik kiadás)
Szerkesztette: Csorba István
Kottagrafika: Bartha Zsuzsanna
A harmadik kiadást gondozták a Kántorképző és Egyházzenei Intézet
munkatársai: Bence Gábor, Ecsedi Zsuzsa és Pócs Miklós
Luther Kiadó, Budapest, 2021
Ára: 2800 Ft
A Karénekeskönyv I. a Luther webáruházában itt érhető el.
 

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!