Zarándokok karácsonyi világossága

Zarándokok karácsonyi világossága

Share this content.

Forrás: Reformatus.hu, Külügyi Iroda, oikumene.org
Genf – Az Egyházak Világtanácsának főtitkára, Olav Fykse Tveit karácsonyi üzenetében a szeretet szolgálatára emlékezteti „barátait és zarándoktársait”, amelyben Isten világossága mutat utat a legnagyobb sötétség közepette is.

A mindenható Isten; az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében köszöntelek titeket. Adja Isten, hogy az adventi időszak, a váradalom valósággá legyen otthonaitokban és közösségeitekben, különösen is azok életében, akik ezekben a napokban is otthonaik elhagyására kényszerülnek.

Ez az időszak arra hív, hogy előre tekintsünk Isten szeretetből fakadó terveinek mind teljesebb megnyilvánulásaira:

„Kelj fel, tündökölj, mert eljött világosságod, rád ragyogott az Úr dicsősége.” (Ézsaiás 60,1)

Annak a nagy és eltökélt reménységnek a hitvallása csendül fel ezekben a sorokban, hogy Isten minden népet kihoz a sötétségből és saját ígéreteinek beteljesedése felé vezeti őket:

„Világosságodhoz népek jönnek, és királyok a rád ragyogó fényhez.” (Ézsaiás 60,3)

Tertullianus, a koreai keresztyén egyházatya az ószövetségi próféciában emlegetett királyokat Máté evangéliumának mágusaival, a napkeleti bölcsekkel állította párhuzamba, akik követték a fényt, mert arra vágytak, Jézussal találkozzanak:    

„Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben Heródes király idején, íme, bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték: Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.” (Máté 2,1-2)

Mivel azt gondolták, hogy az uralmon lévő király megbízható útmutatással szolgálhat, a keleti bölcsek a királyi udvarba mentek mielőtt felismerték volna, hogy a csillag máshová vezeti őket. Heródes előtt tárták fel küldetésük célját, mielőtt belátták, hogy a király aggodalma merőben különbözik saját indíttatásuktól. A világossághoz vezető út gyakran eltér attól, ahogy mi eltervezzük.     

Így aztán, miután ráleltek Jézusra, a mágusok további zarándoklatuk során már „más úton tértek vissza hazájukba” – nem a Heródes kínálta főúton, hanem a kinyilatkoztatás és dicsőítés útján, a béke és igazságosság ösvényén.

A karácsony és vízkereszt (epifánia) időszakában, Jézus templomi bemutatására és keresztségére emlékezve, az örömüzenetet ünnepeljük, ami a pásztorokat a szomszédból és a bölcseket távolról is Jézushoz vonzotta; az evangéliumot, ami azóta is dicsőségesen beragyogja az egész világot.

Bármekkora is legyen a sötétség napjainkban, Isten a mi világosságunk. Ezért így imádkozunk: Vezess, Urunk, világosságoddal! Vezérelj minket az igazságosság és béke zarándokútján! Istennek legyen hála.

Olav Fykse Tveit

A főtitkár hangüzenete itt érthető el. 

Az EVT karácsonyi videoüzenete itt érhető el. 

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!