Skip to main content

hírlevél-1

Riport

Együtt, mégis külön – külön, mégis együtt

A tordasi és a gyúrói evangélikusok közösségét martonvásáriak is erősítik
Amikor két – vagy akár több – egyházközség a társulás mellett dönt, akkor ennek oka általában anyagi természetű. Reménység szerint azonban egy ponton túl nemcsak a praktikus előnyök miatt marad fenn egy ilyen kapcsolódás, hanem más szempontok is felerősödnek, és a kényszerű együttélés helyett a kölcsönös megelégedettség válik jellemzővé. A Tordas–Gyúrói Társult Evangélikus Egyházközségben jártu...
Itthon

Ne üldögéljünk – térdepeljünk!

Megtartotta záró ülésszakát a Magyarországi Evangélikus Egyház XI. Zsinata
Utoljára ülésezett a Magyarországi Evangélikus Egyház XI. Zsinata. A május 31-i, tizenhetedik ülésszakon a küldöttek módosították a 2024. évi költségvetést, döntöttek arról, kinek a feladata legyen javaslatot tenni a gyülekezetépítési szempontrendszert kidolgozó munkacsoport összetételére, és helyben hagyták egyes, a lelkészi életpályamodellhez kapcsolódó jogszabályok módosítását. A zsinat az o...
Beszámoló

Szívbe vésett üzenet

Szarvason tartotta missziói és családi napját a Déli Egyházkerület
„Íme, a tenyerembe véstelek be, szüntelenül előttem vannak falaid.” Ézsaiás próféta igei mottójának (49,16) jegyében rendezte meg idei missziói és családi napját a Déli Evangélikus Egyházkerület május 25-én Szarvason. Az üzenet Isten szeretetéről „az Ószövetség evangélistájától” származik; ezt az örömhírt bontotta ki, véste a résztvevők szívébe a nap során elhangzott két igehirdetés, a közös én...
Riport

Harminchat hónap imádság és kilenc hónap építés

Sikeres gyülekezetplántálás Soroksáron
A reménykedés és a tervek megvalósulása közötti hullámvasutazásként is leírható az a folyamat, ahogyan a budapest-soroksári evangélikusok maroknyi közösségéből mára saját templommal bíró, gyarapodó gyülekezet vált. A gyülekezetplántálás folyamatának, kézzelfogható és lélekkel átélhető eredményeinek jártunk utána a főváros XXIII. kerületében.
Szarvason, Miskolcon és Veszprémben tartják missziói napjaikat a Magyarországi Evangélikus Egyház egyházkerületei május 25-én, szombaton. Az egyházkerületek missziói lelkészeinek gondolataival hívogatunk az alkalmakra.
Riport

Templomsorsok – mi történik, ha elfogy a gyülekezet?

Körkép Bikaltól Murgáig és azon is túl
Érzelmek és racionális érvek feszülnek egymásnak, amikor a romló vagy akár kimondottan veszélyeztetett állapotú evangélikus templomokra gondolunk. Az egyház küldetése az élő kövek felé szól, de ott az a hatalmas épített örökség, amely azért létezhet, mert voltak emberek, akik egykor valóságos kövekből álló hajlékokat akartak építeni az Úristennek. Kinek a felelőssége megőrizni azokat az épülete...
Kultúra

„…hogy valljalak, tagadjalak…”

Isten hiánya és jelenléte József Attila verseiben
Népszerű teológia rovatunk írása a magyar irodalom egyik költőóriásának – vagy ahogy a szerző nevezi, a 20. század magyar Jóbjának –, József Attilának az istenkeresését állítja a középpontba.
A virágvasárnappal induló hetet nagyhétként szoktuk emlegetni, de sokak számára ez a hét meglehetősen csonka. Talán csak nagypéntekkel, jobb esetben nagycsütörtökkel kezdődik. Pedig az evangéliumokat lapozgatva a nagyhét minden napjára találunk olyan, Jézussal kapcsolatos izgalmas eseményeket, amelyek minket is megérinthetnek. Most csak hármat szeretnék kiemelni.
A kora tavasz a metszés ideje. Ahogy a gyümölcsfáknak, úgy nekünk is szükségünk van ilyen megújulásra. A böjti időszak is erre ad lehetőséget: terheinket elhagyva a lényegre koncentrálhatunk, hogy gyümölcsöt teremjünk – írja jegyzetében Aradi András, a Tolna-Baranyai Evangélikus Egyházmegye esperese.
A történelmi egyházak vezetői is áldást kértek Sulyok Tamás köztársasági elnök életére és munkájára március 10-én Budapesten, a Szent György téren. Az újonnan hivatalba lépett államfő beiktatási ünnepségén a Magyarországi Evangélikus Egyházat Fabiny Tamás elnök-püspök képviselte. Alább az ő beszédét közüljük.
Riport

Házastárstalálás az interneten?

Tudatosság, kitartás és a folyamatos tanulás lehet a siker kulcsa
A Magyarországon élő egyedülállók többsége szeretne családot, gyermeket vagy egy megértő társat. Az idő előrehaladtával, a személyes ismerkedési lehetőségek szűkülésével az interneten folytatódik a társkeresés. Hogy mik ennek a buktatói, mire érdemes odafigyelni, és miként vezethet sikerre a netes párkeresés? Összeállításunkban több korosztály tagjai – a húszastól az ötvenesig – osztják meg ez ...
Kultúra

Arcok a szolgálat mögött

Kiállítás a diakonisszákról az Evangélikus Országos Múzeumban
Szolgák vagy szolgálók? – Evangélikus diakonisszák Magyarországon címmel új időszaki kiállítás nyílt február 27-én Budapesten, az Evangélikus Országos Múzeumban. A tárlat apropóját a Fébé Evangélikus Diakonisszaegyesület alapításának centenáriuma adja: a közösség Pauer Irma főnökasszony vezetésével 1924. október 1-jén alakult meg. A kiállítást Kondor Péter diakóniáért felelős püspök nyitotta me...
Publicisztika

Hogy lehet így Isten országáról beszélni?

Fabiny Tamás böjt első vasárnapi gondolatai
Böjt első vasárnapján Fabiny Tamás püspök gondolatai gyermekekről, áldozatokról, felelősségről, önvizsgálatról és Isten országáról. Elhangzott a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában február 18-án.
Ajánló

Állandó megújulásban

Házasság hete 2024-ben is!
Magyarországon február 11. és 18. között tizenhetedik alkalommal rendezik meg a házasság hetét a keresztény egyházak és civil szervezetek széles körű összefogásával. Az idén a hét mottója: Állandó megújulásban. Az országos rendezvénysorozat eseményein a szervezők azt járják körül, hogy miként tudnak a párok egymásra figyelve közösen fejlődni, házasságukban megújulni, új közös célokat találni, a...
Interjú

Legyünk szabadok a kérdezésre!

Dr. Kodácsy-Simon Eszter kételkedésről, provokálásról, életkérdésekről
„Megállni, körülnézni a horizontunkon, és kimondani a kérdéseinket – olyan lényegi elemei a tanulásnak és egész életünknek, ami mostanában nem is annyira magától értetődő” – mondja dr. Kodácsy-Simon Eszter egyetemi docens, az Evangélikus Hittudományi Egyetem Valláspedagógiai Tanszékének vezetője. Az életkérdések gondolkodásra ösztönöznek, ezért a – habilitációs előadása inspirálta – beszélgetés...
Mi kell ahhoz, hogy ne felejtsük el Isten igéjét, és jelenvaló legyen a számunkra minden időben? Dietrich Bonhoeffer rövid elmélkedése.
Publicisztika

Változást hozni az emberek életébe

Erre hív a 2024-es év igéje
Az élet gondjai, gazdagsága és élvezetei könnyen megfojtják azt a szeretetmagot, amely pedig – miként azt a 2024. év igéje, a „Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!” (1Kor 16,14) mondat is üzeni számunkra – minden dolgunkat meg kellene, hogy határozza.
Videótár

„Ne féljetek!”

Az evangélikus püspökök karácsonyi videóüzenete
Lukács evangéliumában háromszor is megjelenik az angyal az üzenettel: „Ne félj(etek)!” Előbb Zakariásnak, majd Máriának, végül a pásztoroknak tolmácsolja az örömhírt, és mondanivalóját minden esetben ezzel a felütéssel kezdi. A három vonatkozó szentírási szakasz kapcsán fogalmazzák meg karácsonyi gondolataikat a Magyarországi Evangélikus Egyház püspökei, Fabiny Tamás, Kondor Péter és Szemerei J...
Interjú

„Felejthetetlen élményt szeretnénk adniˮ

Családok átmeneti otthonaiban élő gyerekek táborozását támogathatjuk
Családok átmeneti otthonaiban élő gyerekek mindennapjait tehetik egy kicsit derűsebbé mindazok, akik csatlakoznak egyházunk idei karácsonyi adománygyűjtéséhez. A támogatás egyik kedvezményezettje a gödöllői Tessedik Sámuel Evangélikus Szeretetszolgálat Családok Átmeneti Otthona, amely 2006-ban kezdte meg működését. A kezdetben hat család elhelyezésére alkalmas intézmény mára negyven férőhelyesr...
Interjú

„Családtag lettem a gyülekezetben, nem próféta”

Interjú az Ordass Lajos-díjas Krähling Dániel nyugalmazott esperessel
Gyermekkori emlékeket is fel tud idézni Ordass Lajosról Krähling Dániel, akit 2023-ban a püspökről elnevezett díjjal tüntetett ki egyházunk vezetése. A nyugalmazott esperes szinte végig abban a gyülekezetben töltötte lelkészi szolgálatát, ahol maga is felnőtt: Bonyhádon édesapját követte a szószéken.