Skip to main content

hírlevél-4

Publicisztika

Pilátusné rémálma

Mt 27,19
Pilátus hallja nejének kívánságát, kérését, de figyelmen kívül hagyja. Pedig az álmok nem hazudnak. Az álmoknak jelentőségük van – írja publicisztikájában Gáncs Tamás evangélikus lelkész.
Interjú

A felzárkóztatás szolgálatában

Oláh Róbert az esélyteremtésről
Portrésorozatunkban az egyházunk budapesti Üllői úti országos székházában szolgálatot végzőket szólaltatjuk meg indíttatásukról, munkájukról, céljaikról. Ez alkalommal Oláh Róberttel, az országos iroda diakóniai osztályának szakmai referensével beszélgetünk életútjáról, munkaköréről és a felzárkóztatásról.
Riport

„Amikor az atyafiak együtt muzsikálnak”

Evangélikus férfikörök Szombathelytől Mandabokorig
Az evangélikus férfikörök nemcsak a lelki töltekezés alkalmát nyújtják a tagjaiknak, hanem fizikai munkájuk révén is gazdagítják a gyülekezeteket, és aktív formálóivá tudnak válni a generációk közötti párbeszédnek is. Mandabokor, Pesterzsébet, Sámsonháza és Szombathely férfiköreivel megismerkedve az is kétségtelenné válik, hogy milyen meghatározó, ha a férfiak a Biblia körül ülve felvállal...
„Erőssége vagy a nincstelennek, erőssége a szegénynek a nyomorúságban, oltalom a zivatarban” (Ézs 25,4) – olvasható héberül a sokszor idézett bibliai mondat azon az aranyozott ezüstkelyhen, amelyet az 1838-as pesti árvíz egyik izraelita túlélője hálából készíttetett a pesti evangélikus egyház lelkésze számára, mivel a lutheránus közösség templomában a vészben ő is menedékre talált. A Pest város...
Riport

Messze fehérlő templom, hálózatos gyülekezet

Több lábon álló gyermek- és ifjúsági munka Péteriben
Egy dinamikusan növekvő és fiatalodó településen a missziónak talán a legfontosabb útja-módja a jövő generációjának meghívása a gyülekezetbe. A gyerekek, fiatalok által a szülők és a nagyszülők is könnyebben megszólíthatóvá válnak. Erre láttunk példát a Pest vármegyei Péteri evangélikus gyülekezetében, ahol Óvári Péter lelkész és felesége, Óvári-Urbán Anikó hitoktató látják el a szolgálatokat. ...
Közszolgálati média

A zenét fentről kapjuk

Isten kezében: Gryllus Dániel
Gryllus Dániel kétszeres Kossuth-díjas zeneszerzőt, előadóművészt, zenészt mutatja be a Duna Televízió Isten kezében című műsora.
Interjú

Gyilkosság és életvédelem az Ószövetségben

Ami emberi, az megkérdőjelezhető – Molnár Lillával beszélgettünk doktori értekezéséről
„Az emberölés az elképzelhető legsúlyosabb teher. Vétség Isten ellen, amennyiben az élet szentségének alapvetését úgy értjük, hogy életet csak az vehet el, aki adni tud” – mondja Molnár Lilla evangélikus lelkész, az Evangélikus Hittudományi Egyetem Ószövetségi Tanszékének tanársegédje. Januárban megvédett, Exegetikai vizsgálat az emberi élet értékéről a pentateukhoszi hagyományok „gyilkosságtör...
Publicisztika

Keresztrejtvény

Cselovszky Ferenc esperes publicisztikája
A rejtvény szóban ott búvik a rejtőzködés. Hiszen egy-egy rejtvényben valamilyen elrejtett információt, üzenetet kell megfejteni, megtalálni. Ilyen értelemben elmondható, hogy valójában a kereszt, mármint Krisztus keresztje is egy rejtvény – mutat rá az érdekes összefüggésre Cselovszky Ferenc, a Pesti Evangélikus Egyházmegye esperese.
Beszámoló

Közös Urunkra nyitott szemmel

Gyülekezetimunkatárs-képzés – hallgatói találkozó
Második alkalommal találkoztak egymással a gyülekezetimunkatárs-képzés első és második évfolyamos hallgatói március 2-án a Magyarországi Evangélikus Egyház budapesti Üllői úti székházában. Az eseményen fontos információként elhangzott az is, hogy az ősszel induló harmadik évfolyam – Bence Gábornak, az Evangélikus Kántorképző és Egyházzenei Intézet igazgatójának kezdeményezésére – új szakággal, ...
Interjú

Szélrózsa és Teo-caching

Mi várható az ifjúság évében? – Szidoly Roland koordinátort kérdeztük
Egyházunkban ez az esztendő az ifjúság és az elköteleződés tematikus éve, az év egyik legkiemelkedőbb programja pedig a Szélrózsa találkozó lesz. Mindkét projekt fő felelőse Szidoly Roland, az országos iroda gyülekezeti és missziói osztályának osztályvezető-helyettese, a gyermek- és ifjúsági munkaág vezetője ugyanis egyben a Szélrózsa Tízek szervezőcsapatának vezetője is. Mottókról és tervekről...
Evangélikus Élet magazin

Ébren tartott érdeklődés

Szokatlan eszközzel a tanórai motiváció szolgálatában
A pedagógusok számára ismert jelenség, de diákként bárki maga is tapasztalhatta: bizony előfordul, hogy a tanulási kedv az életkor előrehaladtával csökken. Megfigyelhető ez már az általános iskolában is a felsőbb osztályok felé haladva. Az okokat keresve jórészt a rutinszerű oktatást, az érdeklődést csökkentő ismétlődéseket, a mechanisztikus tanítási és tanulási módokat találjuk a háttérben. Ír...
Publicisztika

A remény pumpája

Mire emlékeztethet minket egy biciklipumpa? És mi lehet alkalmas arra, hogy erővel töltse meg a tartását veszített, leeresztett szíveket és lelkeket? Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna esperes jegyzete.
Kultúra

„Jézus nevében kezdem el”

Lírai vallomások az új év Istenéhez
A világ minden táján – vallástól, kultúrától függetlenül – örvendezve, jó reménységgel ünneplik meg az új esztendő beköszöntét. Ki Istenbe vetett hittel, mások egy talán ekkor megérzett felsőbb hatalmasságot sejtve vagy csak a társadalmi megszokást követve. Az idő kerekének fordulta hívő keresztényekként fontos, reményteljes számunkra: naptárunkba új évszámot enged írni az élet és halál Ura. Az...
Interjú

Egyértelmű iránytű

Szemerei János püspök a fiatalok útkereséséről
A korlátok nehézséget jelentenek, a hiányuk viszont frusztrációt okozhat – mutat rá Szemerei János. A Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke nem irigyli a mai fiatalokat. Az ifjúság és az elköteleződés éve apropóján középiskolai élményeiről is kérdeztük az egyházvezetőt, de természetesen a tisztújítás és az év igéje kapcsán is kíváncsiak voltunk a gondolataira.
Interjú

Vegyük komolyan a tisztújítást!

Interjú Prőhle Gergely országos felügyelővel
„A jelöltek mondják el, milyennek látják a rájuk bízott közösség állapotát, és milyen terveik vannak a jövőre nézve” – fogalmaz az általános tisztújítás kapcsán Prőhle Gergely. Az egyházi választások mellett a népszámlálás konklúzióiról, illetve az ifjúság és az elköteleződés tematikus évének fontosságáról kérdeztük egyházunk országos felügyelőjét.
Interjú

Több mint játék: fejlesztés

Családok átmeneti otthonának játszótérfejlesztését is támogathatjuk
Családok átmeneti otthonaiban élő gyerekek mindennapjait tehetik egy kicsit derűsebbé mindazok, akik csatlakoznak egyházunk idei karácsonyi adománygyűjtéséhez. A támogatás egyik kedvezményezettje a nyíregyházi Oltalom Szeretetszolgálat által működtetett intézmény. A támogatásból  befolyó összeget az otthon játszóterének bővítésére, korszerűsítésére fordítják majd – mondta el Laborczi Géza ...
Ajánló

Idejében érkező üzenet

A Halál kocsisa – Selma Lagerlöf fordulatos és felemelő kisregénye élet és halál határmezsgyéjéről
Egy középkori legenda szerint a Halál kocsisa – aki az utolsó órán érkezik a távozni készülőkért – szilveszter éjszakáján annak adja át keserves szolgálatát, aki az óévben utoljára (bűnben) leheli ki lelkét. Így döcög be vén, beteg, sánta gebe húzta, nyikorgó kerekű, korhadt és rozoga halottaskordéján Georges a templomkertbe a hideg téli éjszakán. A rémületes alak – fején csuklyával, kezében ka...
Riport

Imára kulcsolt kézzel, tettre készen

Egyházunkban a tisztújítás éve lesz 2024 – 2. rész
Fontos esztendő lesz egyházunkban 2024-ben. Ne féljünk a nagy szavaktól a tisztújítás kapcsán: egyházunk jövője a tét. Sok feladat, nem kevés adminisztráció, szervezés, együtt gondolkodás, imádkozásban érlelt felelősségvállalás, a szolgálat örömeinek és terhének hordozására való felkészülés kell, hogy megelőzze a választásokat. Egy korábbi cikkben már elkezdtük a feladatok, lehetséges konfliktu...
Publicisztika

Pont a középpont

Lk 6,6–11
Isten országának az alkotmánya maga a szeretet. Az átformáló, feltétlen, gyógyító szeretet. Mert ez egy olyan ország, ahol a szeretet törvénye erősebb a törvény szereteténél. Ahol a szombat van az emberért, és nem az ember a szombatért. Ahol mindig fontosabb a legkisebb bajbajutottak megmentése, mint a főhelyeket válogató kegyetlen kegyeskedők kegyei – fogalmaz publicisztikájában Gáncs Tamás.
Interjú

Egy év helyett negyvenhárom

Szülővárosában végzett szolgálatáról kérdeztük Sztankó Gyöngyi lelkészt
Segédlelkészi éveiben Marx, Engels és Lenin fényképe alatt is tartott istentiszteletet, már a Ceaușescu-rendszer idején segítette az erdélyi magyarokat, részt vett az Oltalom Szeretetszolgálat megalapításában, és ő volt az Északi Evangélikus Egyházkerület eddig egyetlen női esperese. Több mint negyvenévnyi, egy helyben végzett szolgálat után vonul nyugalomba Sztankó Gyöngyi, a Nyíregyházi Evang...