Skip to main content

templom

Szemle

Szent és Profán

A Piliscsabai Evangélikus Egyházközség új templomának tárgyai
Göde András finom fabútorai a szakrális tér teológiai kontextusa és a közösség mindennapi térhasználata között teremtenek harmóniát. Illeszkednek Krizsán András nemrég átadott, hazai és nemzetközi díjakkal is elismert templomépületébe.
Az építészszakma is felfigyelt a Krizsán András építész által tervezett evangélikus templomra. Ezt jelzi, hogy rangos hazai és nemzetközi szakmai elismerésben is részesült a tavaly, reformáció napján felszentelt piliscsabai Béthel evangélikus templom.
Interjú

Egy derűs nyugdíjas a világhírű mosoly mögött

Arató András a mémmé válásról és konfirmációi igéjéről
Nyugdíjas villamosmérnök, világítástechnikai szakember, az Óbudai Egyetem egykori tanára – vagy ahogyan az egész világon ismerik: Hide the Pain Harold. Lapunknak adott interjújában Arató András elmondja, hogyan lett átlagos magyar nyugdíjasból a világ egyik legismertebb arca, hogyan küzdött meg az ismertséggel, és kalandossá vált életének izgalmas mozzanatai mellett beszél evangélikus kötődései...
Riport

Templomsorsok – mi történik, ha elfogy a gyülekezet?

Körkép Bikaltól Murgáig és azon is túl
Érzelmek és racionális érvek feszülnek egymásnak, amikor a romló vagy akár kimondottan veszélyeztetett állapotú evangélikus templomokra gondolunk. Az egyház küldetése az élő kövek felé szól, de ott az a hatalmas épített örökség, amely azért létezhet, mert voltak emberek, akik egykor valóságos kövekből álló hajlékokat akartak építeni az Úristennek. Kinek a felelőssége megőrizni azokat az épülete...
Publicisztika

Tiszta hang

Olvasónk írja
Szükség van a templomokban mikrofonra ahhoz, hogy az örömhír eljusson a jelenlévőkhöz? Javítja az érthetőséget, szolgálja az Istennel való kapcsolat létrejöttét? Az Evangélikus Élet magazin szerkesztőségéhez e témában érkezett olvasói levél. Ezt most a hang világnapja (április 16.) apropóján adjuk közre. Gondolkodjunk erről azon ige (Róm 10,17a) tükrében, hogy a hit hallásból van. [A szerk.]
Megjelent az Evangélikus Élet legfrissebb, 2024.  március 10–17-i száma. A magazint ezzel a tartalmi összefoglalóval szeretnénk a figyelmükbe ajánlani .
Beszámoló

Személyi döntések, módosult életpályamodell

Ülésezett az országos presbitérium
Az Evangélikus Hittudományi Egyetem rektori tisztségére, az országos missziói lelkészi pozícióra, valamint a révfülöpi oktatási központ intézményvezetői állására is pályázatot írt ki az országos presbitérium. A testület február 8-i ülésén emellett szó esett a veszélyeztetett templomokról, a hitoktatói életpályamodell módosításáról és összeférhetetlenségi kérdésekről is.
Kötőszó

Kit érdekel ma a templom?

Szóbanforgó Podcast 11. rész
„A népszámlálás adataiból is tudjuk, de saját tapasztalatunk is az egyházban, hogy mennyire kevesen járnak templomba összességében. Pedig a vasárnapi templomi istentisztelet a szíve-közepe (kellene, hogy legyen) az egyházi életnek” – vallja a Szóbanforgó Podcast két műsorvezetője.
Teológia

Húsvétig tart a karácsony?

Egy elfelejtett ünnep nyomában
Népszerű teológia rovatunk írása ez alkalommal egy mára már szinte feledésbe merült ősi egyházi ünnepről, Jézus bemutatásáról szól. A szerző segítségével áttekinthetjük az ünnep eredetét, egyháztörténeti változásait, valamint elolvashatjuk, hogy Luther Márton miként vélekedett a jeruzsálemi templomban történt esemény emberi életeket megváltoztató tanításáról.
Riport

Domb teteji igehirdetés

A kötcsei gyülekezet örömeiről
A világon egyedülálló szokással, az úgynevezett „kerbájttal” ünneplik minden évben a kötcsei evangélikusok a kétszázhuszonöt éves templomuk felszentelésének évfordulóját. A sváb gyökerű településen a Luther-követők mindig is meghatározók voltak: egykor még a gazdák „fokmérője” is az volt, sikerül-e befejezniük az évi mezőgazdasági munkákat a november 21-ei evangélikus templomszentelési ünnepig....
Evangélikus Élet magazin

Négytemplomos község lutheránusai a Galga völgyében

Bemutatkozik a Hévízgyörki Evangélikus Egyházközség
Hévízgyörk Budapesttől mintegy negyven kilométerre, Pest vármegyében, az Alsó-Galga völgyében fekszik. Az evangélikus gyülekezet az Észak-Pest Megyei Egyházmegyéhez tartozik. A településen négy – a katolikus, a református, a baptista és az evangélikus – felekezetnek van temploma, imaháza; az evangélikus közösségre is az ökumenikus szemlélet jellemző.
Néhány nap alatt vált életveszélyessé a Baranya vármegyében található Bikal evangélikus temploma, és vált elkerülhetetlenül szükségessé a torony bontása. A rapid gyorsasággal jelentkező állapotromlás azonnali intézkedéseket követelt – tájékoztatta az Evangélikus Információs Szolgálatot Ficzere Ilona, a Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Irodája Építési, Ingatlanügyi és Műemléki Osztályán...
Kötőszó

Minden vasárnap templomba menni?

Erős Vár Podcast – 96. rész
A címben is feltett kérdésre sok hívő, vallásgyakorló ember talán azonnal rávágja a választ: „Igen, hát persze, ha vasárnap, akkor templom.” De tényleg ilyen egyszerű a válasz? Erről beszélgetett az Erős Vár Podcast legújabb adásában Nagy Zoltán kelet-békési esperes, Lázárné Skorka Katalin espereshelyettes és Zsíros András korábbi gerendási lelkész.
Beszámoló

Viszontagságos múlt, örömteli jelen

Százötven éves az újpesti evangélikus templom
November 12-én ünnepi istentiszteleten és közgyűlésen emlékeztek meg az újpesti evangélikus templom százötvenedik „születésnapjáról”. Az ünnepre összegyűlt sokaságnak ez alkalomból Cselovszky Ferenc esperes az 52. zsoltár alapján hirdette Isten igéjét: „Én pedig mint zöldellő olajfa Isten házában, bízom Isten kegyelmében, mindörökkön örökké.” (Zsolt 52,10; Károli-ford.) A liturgiában Solymár Pé...
Itthon

A boldog Isten boldog gyülekezete

Felszentelték a Piliscsabai Evangélikus Egyházközség új templomát
A reformáció ünnepén, október 31-én úrvacsorai istentisztelet keretében szentelték fel a Piliscsabai Evangélikus Egyházközség új templomát, amely a Béthel Evangélikus Missziói Otthon területén épült fel. A háromszázharminc négyzetméter alapterületű templom nem csupán szakrális, hitéleti alkalmak színteréül szolgál, hanem kulturális és közösségi események befogadására is alkalmas.
Itthon

„Bizonyára az Úr van ezen a helyen”

Százéves a kávai evangélikus templom
Kerek évfordulót ünnepelhetett a Kávai Evangélikus Leányegyház szeptember 10-én: idén lett százéves a templomuk. Az alkalmon a Bényei Evangélikus Egyházközség és a kávai leánygyülekezet lelkésze, Buday Zsolt köszöntötte az egybegyűlteket, köztük a környékbeli gyülekezetek pásztorait. Az ünnepi istentiszteleten Győri Péter Benjámin esperes hirdetett igét.
Sorozatunkban a vasárnap zsoltárának antifónájáról elmélkedünk.
Még a járvány előtt kezdtem el gondolkodni rajta, mi indíthat valakit arra, hogy a gyülekezet közösségéhez csatlakozzon, és mi akadályozhat meg ebben embereket.
Kultúra

„Felségesnek szent hajléka”

A lovászpatonai evangélikus gyülekezet temploma
A Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület százhét egyházközsége közül az egyik legrégebbi a lovászpatonai. A Bakony északi lábánál fekvő, ezerkétszáz lelkes falu 2022-ben ünnepelte evangélikus gyülekezete születésének négyszázadik évfordulóját. Árpád-kori temploma a középkori Magyarország és az evangélikus egyház történelmének évszázadaiba vezet vissza bennünket.
„Küszöbfrász – először a múzeumokkal kapcsolatban találkoztam ezzel a meghökkentő szóval. Egy kiváló művészettörténész meglátása szerint nagyon sokan tartanak ma attól, hogy átlépjék a múzeumok küszöbét – különösen, ha kortárs kiállítás látható a termekben. A szó hallatán egyből az egyházra asszociáltam. Nálunk is él ez a fogalom, sőt elképzelhető, hogy többlettartalmat is hordoz. Hiszen gyakor...