A Csömöri Rózsakert Evangélikus Óvoda intézményvezetőt keres

A Csömöri Rózsakert Evangélikus Óvoda intézményvezetőt keres

Share this content.

Forrás: MEE OI NOO
Csömör – Az alábbiakban tájékozódhatnak a Magyarországi Evangélikus Egyház által meghirdetett intézményvezetői pályázat részleteiről.

A pályázatot meghirdető szerv: Magyarországi Evangélikus Egyház 

Meghirdetett munkakör, beosztás megnevezése, a munkavégzés helye: 

intézményvezető (óvodavezető)

Csömöri Rózsakert Evangélikus Óvoda (OM azonosító: 203353) 

Székhely: 2141 Csömör, Kacsóh Pongrác utca 6.

Az intézményvezetői munkakör, megbízás betöltéséhez szükséges iskolai végzettségek, képesítések, egyéb feltételek:

 • az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges, az Nkt. 3. számú mellékletének 12. sorában felsorolt felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, a nevelő-oktató munka pedagógiai szakaszának megfelelően mesterfokozat, főiskolai végzettség
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
 • legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
 • legalább 5 év evangélikus egyházközségi tagság 
 • evangélikus konfirmáció, lelkészi ajánlás

Az intézményvezetői megbízatás és a munkaviszony időtartama:

 • A megbízás 5 évre szól.
 • A megbízás kezdete 2019. augusztus 1.
 • A megbízás vége 2024. augusztus 15.
 • Munkaviszony: határozatlan időre szóló munkaszerződés

Juttatások, illetmény, pótlék, egyéb: 

 • Juttatások az 1992. évi XXXIII. A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény végrehajtási rendelete szerint

Az intézményvezető lényeges feladatai:

 • a Csömöri Rózsakert Evangélikus Óvoda pedagógiai-szakmai vezetése,
 • a pedagógiai munka szervezése, 
 • az intézmény törvényes működésének, takarékos gazdálkodásának megvalósítása
 • a nevelőtestület vezetése
 • humánerőforrás-gazdálkodás

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • a pályázati feltételekben előírtak teljesüléséről szóló igazolásokat, okleveleket
 • önéletrajzát és részletes szakmai életrajzát
 • az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai programot és a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket
 • lelkészi ajánlást gyülekezeti lelkészétől

A pályázathoz mellékelni kell:

 • érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt (három hónapnál nem régebbi), amely igazolja, hogy a pályázó nem áll a foglalkozás alóli eltiltás hatálya alatt
 • A pályázó nyilatkozatát, hogy hozzájárul adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez
 • konfirmációi emléklap hiteles másolatát, vagy a konfirmáció igazolását

A pályázat beérkezésének és elbírálásának határideje:

 • A pályázat beérkezésének határideje: 2019. április 29.
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 27.

Felvilágosítás a részletes pályázati feltételekről:

Magyarországi Evangélikus Egyház Nevelési és Oktatási Osztály

Varga Márta osztályvezető, elérhetősége: 20/399-0464

Pályázat címzése: 

Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Iroda 

Nevelési és Oktatási Osztály

Varga Márta

1085 Budapest, Üllői út 24.

A borítékra írják rá: „Intézményvezetői pályázat – csömöri óvoda” 

Csatolt állományok: palyazati kiiras_Csömör.pdf -

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!