A reformáció folytatódik! – Dr. Martin Junge LVSZ-főtitkár 2017-es újévi üzenete

A reformáció folytatódik! – Dr. Martin Junge LVSZ-főtitkár 2017-es újévi üzenete

Share this content.

Forrás: lutheranworld.org, fordítás: Balicza Klára
Genf – A reformáció 500. jubileumára készülő Lutheránus Világszövetség főtitkára, dr. Martin Junge újévi üzenetben fordult a mintegy 145 tagegyházat tömörítő szervezet tagjaihoz. Az alábbiakban ennek fordítását olvashatják.

 

2017 év igéje: Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek: eltávolítom testetekből a kőszívet, és hússzívet adok nektek (Ez 36,2

 

Kedves Testvéreim a Jézus Krisztusban!

 

Micsoda igével és micsoda ígérettel kezdhetjük a reformáció 500. évfordulójának évét: „újat adok”. Isten azt ígéri, hogy új szívet és új lelket kapunk. Nem azért, mert kiérdemeltük, hanem azért, mert Isten az Ő kegyelméből és irgalmából felajánlja nekünk az új szívet és új lelket, hogy élhessünk.

Egyedül kegyelemből – ez volt az a bibliai üzenet, amelyet Luther újra felfedezett és a Jézus Krisztusról szóló evangélium központi mondanivalójának tartott. Ez az erőteljes és dinamikus mondat lehet a keresztény emberek és keresztény egyházak tanúságtételének alapja továbbra is.

A reformáció évfordulójához közeledve arra bátorítom a Lutheránus Világszövetség (LVSZ) tagegyházait, hogy maradjanak meg a következő alapelvek mellett:

  • A reformáció világméretű – ezt fejezi ki az a tény is, hogy az LVSZ-nek 98 országban 145 tagegyháza van. Kérjük a tagegyházakat, hogy kapcsolódjanak a reformációnak ehhez a globális vonatkozásához, mely az egyes egyházak bizonyságtételét gazdagítja és erősíti.

  • Ökumenikus felelősségünk van – a reformáció 500. évfordulója egyedülálló alkalmat teremt arra, hogy az elmúlt évtizedek fontos ökumenikus folyamataiból építkezzünk. Reméljük, hogy 2017-ben sok szó esik majd többek között olyan jelentőségteljes eseményekről, mint a mennonita párbeszéd, a lundi közös megemlékezés a római katolikusokkal vagy a protestáns egyházak közötti számos egyezmény.

  • A reformáció folytatódik – bár az egyházak sokszor úgy viszonyulnak a múltjukhoz, mintha nem lenne jelenük, mi szeretnénk a reformáció évfordulója kapcsán megragadni a lehetőséget, hogy eleget tegyünk a mai világunk felé irányuló missziós elhívásnak.

Ez a három elhatározás vezesse tagegyházainkat, amelyeket bátorítok arra, hogy legyenek kitartóak és maradjanak hűek a hit által, kegyelemből való üdvösség központi üzenetéhez. Meg vagyok győződve arról, hogy az a világ, amely nem hallja meg többé a kegyelem és az irgalom hangját, kegyetlenné és gonosszá válik. Ha a hússzív kővé válik, nem emberi lesz többé, hanem embertelen.

Az evangélium hirdetésén, a szolgálaton és társadalmi szerepvállaláson keresztül az egyházak kulcsszerepet játszanak abban, hogy világunkban maradjon helye az irgalomnak, a szolidaritásnak és az igazságosságnak. Azzal, hogy Krisztusra mutatnak, aki Isten irgalmának ajándéka a konfliktusokkal és elidegenedéssel küzdő világnak, az egyházak bizonyságot tesznek Isten újjáformáló erejéről.

A reformáció 500. évfordulója egyszerre ösztönöz és ad ideális kereteket ahhoz, hogy a napjainkban olyannyira szükséges üzenetet továbbadjuk. Azért imádkozom, hogy ebben a különleges évben Isten lelke vezesse az LVSZ minden egyes tagegyházát, hogy eleget tehessenek saját küldetésüknek.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!