Egyedülálló evangélikus emlékeink nyomában – Látványos kötet a magyarországi szószékoltárokról

Egyedülálló evangélikus emlékeink nyomában – Látványos kötet a magyarországi szószékoltárokról

Share this content.

Forrás: Evangélikus Élet, szöveg: Harmati Dóra
Sok evangélikus templomba belépve láthatunk ma is egy olyan berendezési tárgyat, amelyet más felekezetek templomaiban nem: a szószékoltárt. A Kárpát-medencében sajátos, egyedi megoldású példáit is megtalálhatjuk a mai napig. A hazai szószékoltárokat, ezeket az eddig kevéssé ismert emlékeket mutatja be, illetve fejlődéstörténetüket foglalja össze az Evangélikus Gyűjteményi Kiadványok új sorozatának első darabjaként nemrégiben megjelent, látványos és bőséges fotókollekcióval illusztrált kötetében Harmati Béla László művészettörténész, az Evangélikus Országos Múzeum vezetője. Kutatásairól és a közben született érdekes felfedezésekről is beszélgettünk vele.

– Mikor született a szószékoltár, és mi a magyarázata, hogy éppen az evangélikus templomokban lett jellemző berendezési tárgy?

– A válaszhoz a reformáció idejéig kell visszamennünk. Olyan korban született, amikor a reformáció képviselői keresték a legmegfelelőbb formákat a megreformált egyház tanításának kifejezésére. Az új templombelsőknek tükrözniük kellett a teológiai hangsúlyokat is. Az igehirdetés helye, a szószék; a két szín alatt vett úrvacsora helye, az oltár, illetve a keresztség szentségének a kiszolgáltatása, a keresztelőkút egy helyre, egymáshoz közel került. A sok mellékoltár és mellékkápolna megszűnt, fontossá vált az egységes tér és az úgynevezett kultuszközpont kialakítása. A szószék, az oltár és a keresztelőkút térbeli közeledése kifejezte, hogy máshová kerültek a hangsúlyok.

– Előtte hol voltak a hangsúlyok a berendezést tekintve?

– A katolikus templomban a szószék – ha volt – mindig a templom főhajójának a közepén kapott helyet. De mivel a reformáció céljával az igehirdetés és az igehirdető központi elhelyezése és magának a hirdetett igének a hangsúlyozása van összhangban, ezért a templom belső tere egységes tér formáját kellett, hogy felvegye, olyan térét, ahol a prédikáció és a prédikátor a templom minden szegletéből jól hallható és látható. A reformáció tanait követő eleink ugyanakkor a régi katolikus oltár funkciójából megőrizték és fontosnak tartották az úrvacsora két szín alatt való kiszolgáltatását. Ennek helyét, a szentélyt nem különítették el, az csupán egy-két lépcsővel emelkedett el a templom többi részétől. Ez azt jelenti, hogy keresték az ideális helyét ennek az együttesnek, és adódott a főhajó bejáratával szemben a templomtér ellenpontja: az oltár-szószék párosa. Innentől már csak az oltár és a szószék egymáshoz való viszonyának meghatározása és lehetséges összeépítése következett. Érdekes, hogy szószékoltárnak csak a 19. század végétől kezdték nevezni ezt a berendezési tárgyat. A legtöbb szószékoltár olyan korszakban született, amikor ez a kifejezés még nem létezett.

– Minek nevezték a korábbi időszakban?

– Oltár szószékkel vagy oltár, fölötte szószékkel. Két külön dolognak tartották, az asztalosok és ácsok azonban olyan ideális kifejezőformát láttak benne, amit építészeti elemekkel szépen egybefoglaltak. De nem volt kötelező a protestáns gyakorlatban a szószéknek és az oltárnak az egybeépítése, állhattak külön is egymás mellett. Számos evangélikus templomban ma is külön van a szószék, külön az oltár. A szószékoltár olyan egyedi megoldás, ami csak a lutheri reformációt követő evangélikus egyházra volt jellemző.

– Művészettörténészként miért a szószékoltárokat választotta kutatási témájául, mi fogta meg ezekben a tárgyakban?

– A reformáció idején és az azt követő időszakban a barokk, illetve a 18. század második felében a késő barokk élte fénykorát Nyugat-Európában és Magyarországon is. Érdekes volt számomra, hogy annak ellenére, hogy a barokkot szokás az ellenreformáció művészetének nevezni, az ebben a korban, az 1781-es türelmi rendelet után Magyarországon készült evangélikus szószékoltároknak szinte mindegyike az ellenreformációs barokk stílusában született. Ez gondolkoztatott el engem először. Hogyan lehetséges az, hogy a reformáció, amely küzdött a maga igazáért, átveszi az ellenreformáció stílusát? Így kezdtem bele ebbe a nagy kutatásba, amivel előttem még senki nem próbálkozott Magyarországon.

– Mi a hipotézise, miért választották a barokk stílust a reformált egyházban?

– Erre többféle válasz is igaz lehet. A barokk volt az utolsó olyan korstílus, amelyik egyetemesnek mondható a magyar művészetben. A töröktől visszafoglalt Magyarországot teljesen újjá kellett építeni, ez a 18. század elején gőzerővel indult meg. Falvakat, városokat kellett kialakítani, és ezt mind a barokk stílus jegyében tették. Akkor az összes templom, amit építettek, katolikus barokk templom volt. Annyira „beleivódott” ez a közhangulatba, a kultúrába, hogy a társadalom minden rétegét áthatotta. Tehát ez a stílus, amely a 18. század végére már kezd átalakulni és a felvilágosodás hatására, a klasszicizmus megerősödésével lehiggadni, az evangélikusok számára is elfogadható volt. Amikor a Kárpát-medencében az evangélikusok a türelmi rendelet után, a század végén végre megkapják a lehetőséget, hogy szabadon építkezhessenek, hogy a leginkább magtárakhoz hasonló oratóriumok helyett végre templomot építsenek, akkor teljesen természetes módon fordulnak az addig tiltott barokk formához. Mert milyen volt akkoriban egy átlagos templom? Mint a katolikus barokk templom. Tehát az átmenet teljesen egyértelmű volt. Természetesen nagyon hamar, a 19. század elejétől az egyre erősödő klasszicizmus hatására a stílus is megváltozik, és klasszicista stílusban épülnek a szószékoltárok, illetve átmeneti stílusjegyeket is mutatnak.

– Elmondható, hogy a szószékoltár magyar evangélikus sajátosság? Vagy Németországban is fellelhető?

– Nem magyar, hanem evangélikus sajátosság. Kezdettől fogva Németországban is nagyon sok helyen épültek szószékoltárok, hatalmas evangélikus barokk templomokban barokk, majd pedig klasszicista stílusban. Az a német tartományi főnemes, aki bevezette a protestáns evangélikus vallást a maga területén, a megfelelő pénzösszeggel is támogatta a hatalmas templomok építését, így aztán monumentális alkotások születtek. A magyar protestáns nemesség azonban sosem rendelkezett akkora anyagi erővel, hogy saját maga építse fel a templomait. Ezért minden egyes templom adakozásból, gyűjtésekből született. Érdekességük ezeknek a templombelsőknek, hogy a türelmi rendelet után egy időben, sokszor egymáshoz közeli falvakban felépült templomok berendezései is teljesen eltérő stílusjegyeket hordoznak. Ez is rengeteg kérdést vetett fel bennem, és a kutatásom során igyekeztem ezekre választ találni.

– Mivel ajánlaná leendő olvasóinak a könyvet?

– Ha az olvasó a kezébe veszi ezt a kötetet, akkor, remélem, ráeszmél arra, hogy milyen gazdag művészeti öröksége van evangélikus egyházunknak Magyarországon. Ma, amikor az egyház fogyásával kapcsolatban pesszimizmust sugalló adatokkal találkozunk, talán erőt adhat nekünk az a gazdag kultúra, ami mind a mai napig megtalálható templomainkban. Ugyanakkor kicsit a műemlékvédelem is sarkallt engem a könyv elkészítésére, hiszen nagyon sok olyan templom szerepel benne, amelyből elfogyott a gyülekezet. Talán ez az utolsó alkalom arra, hogy ha másként nem, fényképen megőrizzük ezeket a gyönyörű alkotásokat.

A kötet szöveges fejezeteit a fontosabb magyarországi szószékoltárokról készült színes fotók – Tordai Róbert és Véssey Endre képei – illusztrálják mintegy százötven oldalon.

A cikk az Evangélikus Élet magazin 85. évfolyam, 13–14. számában jelent meg 2020. április 12-én.

Az Evangélikus Élet magazin kapható az evangélikus templomok iratterjesztésében, megrendelhető a Luther Kiadónál a kiado@lutheran.hu címen, vagy digitális formában megvásárolható és letölthető a kiadó oldalán.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!