Egyház és közélet

Egyház és közélet

Share this content.

Szöveg és fotó: Galambos Ádám
Budapest – Egyház és közélet címmel tartott előadást Font Sándor, a Déli Evangélikus Egyházkerület felügyelője, országgyűlési képviselő a Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség Keresztény értelmiségi fórumának május 27-i alkalmán.

A budahegyvidéki Keresztény értelmiségi fórum elnevezésű rendezvényen Keczkó Pál lelkész köszöntötte a jelenlévőket. Az esperes áhítatában ApCsel 4,20 alapján – „Mert nem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk.” – emlékeztetett, hogy Péter apostol a Szentlélektől megerősödve mondta ezt a mondatot. „Nem lehet, hogy ne tegyünk tanúságot arról a Krisztusról, aki meghalt és feltámadott” – fogalmazott a lelkész, aki kifejtette, hogy mindenkinek meg kell találnia a saját életében és feladataiban, hogy miként tudja az evangélium örömét hirdetni és képviselni.

Font Sándor előadásának elején a családja múltját elevenítette fel, bemutatva, hogy felmenői már a 18. század első felétől a soltvadkerti gyülekezet tagjai voltak. A Déli Evangélikus Egyházkerület felügyelője kifejtette: meghatározó számára, hogy felmenői nemcsak aktív egyháztagok, hanem tisztségeket vállaló gyülekezeti tagok is voltak.

Politikai pálya

Az 1980-as évek második felében Font Sándor a Budapesti Műszaki Egyetemen, majd a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen folytatta tanulmányait. Ez idő alatt érezte, hogy a fővárosban a rendszerváltás gondolata egyre több emberben megfogalmazódik. A Duna Körhöz csatlakozva maga is küzdött a bős–nagymarosi vízlépcső megépítése ellen. A lakitelki találkozók és a Lezsák Sándorral folytatott személyes beszélgetések megerősítették benne azt az érzést, hogy részt vegyen a soltvadkerti politikai átalakulásban. Megalapította a soltvadkerti MDF-et. 1990-ben a körzet polgármesterjelöltje, majd 1994-ben országgyűlési képviselőjelöltje lett. Tevékenyen részt vett városa közéletében, segítve, hogy a helyi evangélikus óvoda – az országban elsőként – újra megnyílhasson. Később az iskola visszaigénylésében is aktív szerepet vállalt. 1998-ban az országgyűlési választást egyéni jelöltként megnyerte, és azóta is minden országgyűlési választáson – 2003-ig az MDF, azt követően a Fidesz színeiben – ő képviseli körzetét a Parlamentben.

Egyházi pályája

Egyházi szolgálatával kapcsolatban Font Sándor elmondta, hogy 1996-ban fiatalítás történt a Soltvadkerti Evangélikus Egyházközség tisztújításán, s számos kortársával együtt azóta is presbiteri tisztséget látnak el. Visszaemlékezésében azt is megjegyezte, hogy magasabb tisztségre nem akart jelentkezni, ugyanis érezte, hogy az országgyűlési képviselői munka mellett arra már nem lenne ideje. Rámutatott, hogy a 2018-as országos evangélikus tisztújításon való indulásra azért lett lehetősége, mert az ország stabilitása lehetővé tette, hogy egyházkerületi felügyelői szolgálatra is energiát fordítson. A Déli Evangélikus Egyházkerület 2018-ban megválasztott felügyelője elmondta: nagyra becsüli elődje, Lengyel Anna szolgálatát, aki időt és energiát nem sajnálva látogatta a gyülekezeteket. Font Sándor kifejtette, hogy parlamenti munkája miatt neki erre sajnos nincs lehetősége, a nagyobb egyházi alkalmakon tud csak részt venni. Kerületi felügyelői szolgálatával kapcsolatban kiemelte, hogy aktívan részt vesz egyházunk stratégiai jövőképének építésében, annak kialakítását és átgondolását tartja fő feladatának.

Egyház és közélet

Előadásában Font Sándor egyházkerületi felügyelő aláhúzta: mind a politikai, mind az egyházi gondolkodásban a konzervatív értékrend őrzését és aktualizálást látja feladatának. A fogalmi definiáláshoz Körösényi András politológust idézte, aki szerint a konzervativizmus „a kialakult rendhez való ragaszkodás”. Font Sándor egyházunk vonatkozásában elmondta, hogy Németországban és a skandináv országokban az egyház liberalizációját észleli, melyet nem tart követendő útnak. A hazai evangélikusság reprezentációjával kapcsolatban a felügyelő az országosan példaértékűen kiépített és üzemeltetett intézményrendszer hangsúlyosabb képviseletét nevezte meg. Mint elmondta, intézményeinken keresztül fiatalokat és időseket, családosokat és magányosokat egyaránt elér az egyház, így az itt végzett professzionális szolgáltatások mellett a jövőben egyre nagyobb hangsúlyt kellene fordítani a lelki szolgálat megerősítésére. Az előadó kitért még az egyház finanszírozásának és az egyház és állam kapcsolatának kérdésére is. Kifejtette: meglátása szerint a fiatal generáció értékválságban van, számukra fontos lenne, hogy az egyház értékrend-közvetítést tudjon nyújtani. Font Sándor beszélt a lelkészképzés kérdéséről is, elmondva, hogy örömteli várakozással néz a lelkészi életpályamodell várható hatására, valamint az Evangélikus Hittudományi Egyetemen a mostani tanévben indított másoddiplomás lelkészképzés hosszú távú eredményeire is.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!