Skip to main content

Bemutatkozás

„Hiszen egy Lélek által mi is mindnyájan egy testté kereszteltettünk, […] és mindnyájan egy Lélekkel itattattunk meg.” (1Kor 12,13)

Az evangélikusság hitbeli alapjai a bibliai időkig nyúlnak vissza, örök és megingathatatlan forrása a Szentírás. Hitünk középpontjában az evangéliumok üzenete áll: Isten szeretete, Krisztus értünk vállalt kereszthalála és a Szentlélek megtartóereje mindannyiunk számára a bűnből való szabadulás ígéretét hordozza.

Felekezetünk története immár több mint ötszáz évre nyúlik vissza. Luther Márton hitújító téziseivel 1517-ben a németországi Wittenbergben lépett a nyilvánosság elé: célja a középkori egyház megújítása – vagyis reformációja – volt. Luther nyomán valljuk, hogy az ember nem a jótettei révén, hanem egyedül Isten kegyelme által üdvözül.

A 16. századi Magyarországon, főleg a németek által lakott városokban gyorsan terjedtek a lutheri eszmék, ezt a mohácsi vész utáni viszonyok is elősegítették. A történelem viharai azonban egyházunkat sem kímélték, nemcsak az ellenreformáció, de többek között a trianoni békeszerződés és a kommunista diktatúra is erős nyomot hagytak közösségeinken. A Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) ma a harmadik legnagyobb történelmi egyház hazánkban.

Küldetése Isten igéjének hirdetése és közvetítése, a hit megélésének biztosítása, az elesettek és szükséget szenvedők támogatása és a keresztény értékek képviselete a társadalomban. Ezért az MEE hitéleti és szakmai közösségei – a gyülekezetek, a nevelés-oktatási és a diakóniai intézmények, a missziói szervezetek, a kulturális intézmények és az ifjúsági csoportok – működésük során naponta hirdetik az evangéliumot.