Skip to main content

Evangélikus díjak és szakmai elismerések

A Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) évente több kiemelt tevékenységi területén díjakkal ismeri el a szolgálattevők munkáját, elhivatottságát.

Arany Lélek díj

A díjat az Evangélikus Pedagógiai-szakmai Szolgáltató és Továbbképző Intézet hozta létre a nemzetközi Mosolyrend példája alapján, díjazottját minden tanév végén az MEE nevelési-oktatási intézményeiben tanuló diákok, valamint az óvodáiba járó gyermekek képviselői által felterjesztett dolgozók közül a díj alapítója által létrehozott bizottság választja ki. Ezt az elismerést az a munkatárs kaphatja meg, aki kiemelkedik a gyerekek iránt tanúsított szeretete, gondoskodása és segítségnyújtása tekintetében, és valamely rendkívüli módon hozzájárult a gyerekek kiegyensúlyozottságához, boldogságához és jólétéhez.

Az Arany Lélek díj elismertjei

2016 Juronits Jenőné (Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola, Sopron)
Samuné Jámbor Anikó (Gyurátz Ferenc Evangélikus Általános Iskola, Pápa)
2017 Braun Zoltánné (Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium)
Horváth Gabriella (Deák Téri Evangélikus Gimnázium, Budapest)
2018 Fazekasné Jankov Ildikó (Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium, Orosháza)
2019  Döme Géza (Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium)
2020 Ráczné Hock Erika (Örömhír Evangélikus Keresztyén Óvoda, Veszprém)
Szabó Pál (Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola, Budapest)
2021 Schmittinger Anikó (Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium, Orosháza)
Székelyhidi Tünde (Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola, Budapest)
2022 Sándor-Kerestély Ferenc (Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium, Technikum, Szakgimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium, Békéscsaba)
Valentinyi Mária (Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola)
2023 Hollós Ágnes (Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Soltvadkert)

Ararát-díj

A díjat a Magyarországi Evangélikus Egyház Ararát Teremtésvédelmi Munkaága és Munkacsoportja alapította azzal a céllal, hogy az evangélikus gyülekezetek körében kiemelkedő teremtésvédelmi üzenettel és tartalommal megvalósuló projekteket elismerje és támogassa.

Az Ararát-díj elismertjei

2023 Büki Evangélikus Egyházközség
Vecsési Evangélikus Egyházközség

Bornemisza Péter-díj

A díjjal olyan, bármely világi felületen – például nyomtatott vagy online újságban, televízióban, rádióban, közösségi médiában, podcastben, vlogon – publikált médiakommunikációs alkotás ismerhető el, amely megjelenésével az adott évben az MEE pozitív megítélését, népszerűsítését segítette elő, akár annak missziói tevékenységét szolgálva. A díjjal konkrét alkotást és annak szellemi értékét, nem pedig életművet jutalmaznak, ezért nem szükséges, hogy a díjra felterjesztett alkotó hivatásos újságíró legyen. A Bornemisza Péter-díjra jelöltnek nem kell evangélikus felekezeti kötődésűnek lennie, az alkotás megjelenhet bármely világi médiában vagy a közösségi média nyilvános felületein, műfaji megkötés nélkül. A jelöltek korára és végzettségére vonatkozó megkötés nincs.

A Bornemisza Péter-díj elismertjei

2021 Farkas Erika: A hely – Evangélikus Országos Gyűjtemény 1–2. (Kossuth rádió)
2022 Borbás Barna: „Keresztény Európát szeretnénk? Kezdjük magunkon!” Karácsonyi beszélgetés Fabiny Tamás evangélikus püspökkel (Válasz Online)
2023 Bolla Zsuzsanna: Némethné Tóth Szilvia lelkész – Isten kezében (Duna Televízió)

A Bornemisza Péter-különdíj elismertjei

2021 Samodai Bence János: Bach, Vivaldi, Torelli, Martini, Purcell a Deák téri evangélikus templomban (önálló és online album)
Szarka Lajos fotósorozata a nyíregyházi evangélikus nagytemplom megújulásáról(Nyíregyháza.hu)
2022 Erhardt Ágoston: Isten kezében – Portré Balogh Éváról (Duna Televízió)
2023 Dömök Dóra – Kocsi Zsolt: Járosi Andor – Aki egy embert megment... (Duna Televízió)

Év diakóniai díjai

A díjakkal egyházkerületenként ismerik el azon munkatársak, szponzorok és önkéntesek munkáját, akik elkötelezettek a szeretetszolgálat ügye irányában, és aktívan érdeklődnek egyes intézmények tevékenysége iránt, emellett saját területükön kiemelkedő – szakmai vagy anyagi – támogatást nyújtanak.

Az Év Diakóniai Munkatársa díj elismertjei

2010 Balláné Litavecz Anita
Bozorády Zoltán
Dr. Szilvásyné Peregi Eszter
2011 Balázs Istvánné
Huszárné Trizner Mária
Juhász Eszter
Kónya Lászlóné
2012 Dr. Skribek Józsefné
Pető János Lászlóné Czéhmeiszter Mária
Szpisák Attila
2013 Kling Erika
Konczér Lászlóné
Nagy Istvánné
2014 Bódi Erika
Mészáros Attiláné
Szvitán Erika
2015 Laborczi Géza
Szekeres Mihályné
2016 Deme Dóra
Harmati Pál
Németh Márta
Németh Tamásné
2017 Balázsné István Edit
Kapitár Gáborné
Kovács Jánosné
2018 Brezovichné Paulovics Andrea
Kolonuszné Supka Nikoletta
Papp László
2019 Beke Tamásné
Horváthné Pongrácz Jolán
Magyarné Sónyák Ágnes
2020

Cs. Tóthné Csernók Gabriella
Az Élim Evangélikus Szeretetotthon gondozói (Balázsné István Edit, Tarcsi Katalin, Bacsó Virág, Belicza Mihályné, Bojáné Henzsel Ildikó, Csohány Andrásné, Deák Edina, Deák Melinda, Fintor Józsefné, Garancsiné Bánóczi Valéria, Nagy Mihályné, Soós Ákosné, Szabó Andrásné, Szőllősi Henrietta Kinga, Hegedűs Andrea)
Fejér Sándor
Fejér Zita
Megyesi Katalin
Schuszter Zoltánné
Schwahofer Péter

2021

Csoó Lászlóné
Dr. Fazekas László
Fintor Józsefné
Haramia Gézáné
Nagy Péterné

2022 Csibi Tiborné
Kolarich Mónika
Molnár István János
Nagy Judit
2023 Bajnóczi Attiláné
Bánfi András
Gárdián Viktor Krisztián
Karácsony Teréz
Királyné Reizinger Márta
Kis Erika
Pup Józsefné

Az Év Szponzora díj elismertjei

2010 Bogár József
Dr. Birinyi Péter
Bánfi Péter
2011 Mannás Kft.
Prof. dr. Ernst Dietrich Wachsmuth
2012 Scherer Károly
Szigeti Zita Viktória és Szigeti Imre
2013 Bajákiné Juhász Zsuzsanna
2014 Ábelovszky László
Imró Zoltán
Sztancsik László
Tar Huba (Tar és Társa Kft.)
2015 Bajor Diakónia (Diakonie Bayern)
Dr. Fábián Gábor
Dr. Szollár István
2016 Gjeladin Muhadri
Szécsi Balázs (DROFA)
2017 Dr. Melczer Mária Ágnes
Szép Ágnes
2018 Johann Öfele
Kempf Márton (Gyulakenyér Kft.)
OTO-TEX Kft.
2019 A Berlin-Weißenseei Stephanus Alapítvány (Stephanus-Stiftung Berlin-Weißensee) lakói és munkatársai
Suták István
Sztrókay Attila
2020 Halász Mária
2021 Vermes Péter
2022 Oláh Edina
Magyarországi Rotary Clubok Szövetsége – Réti László
2023 Falco Zrt.

Az Év Diakóniai Önkéntese díj elismertjei

2011 Ambrus Tivadarné
Czellecz Anna
Klenk József
2012 Bárd Anna
Schwahofer Gusztáv és Schwahofer Gusztávné Ódor Anna
2013 Hegedűs László
Lázár Pálné
Sándor József
2014 Gebri István
Hans Klein
2015 Bogár László
Kovács Tiborné
2016 A „szarvasi főzőcsapat” (Csányiné Szarka Ilona, Rafaj Pálné, Pásztor Mátyásné, Pásztor Mátyás, Molnár György)
Tóth Sándor
Valovics Lajos
2017 Rágyanszki Anna
Stinner Zoltán
Szabó Gizella
2018 Deák Ferencné
Hutflesz Mihály
Kinczler Irén (életműdíj)
Rotary Club Nyíregyháza
2019 Garainé Kriska Anikó
Jeszenszky Tiborné Bodor Julianna
Szentesi József
2020 Mihácsi Gábor
2021 Csík Attila (posztumusz díj)
Dr. Beck Zoltán Mihályné (életműdíj)
Krohl Ilona
Nagy-Deák József
2022 Bartha Viktória
Gál Erika
Szabolcs Károly
2023 Békés Tamás

Év pedagógusai díjak

A díjakkal olyan, köznevelési intézményben dolgozó pedagógusok – óvodapedagógusok, tanítók és tanárok – munkája ismerhető el, akik elkötelezetten, kiemelkedően végzik pedagógiai-szakmai tevékenységüket, kimagasló eredményekre sarkallják diákjaikat, öregbítik intézményük, ezáltal evangélikus köznevelési rendszerünk hírnevét.

Az Év Óvodapedagógusa díj elismertjei

2009 Tóthné Szebeni Gyöngyi (Péterfy Sándor Evangélikus Oktatási Központ, Győr)
2010 Szabó Etelka (Forrás Evangélikus Keresztyén Óvoda, Várpalota)
2011 Mag Pálné (Alberti Evangélikus Egyházközség Óvodája)
2012 Tagai Istvánné (Szivárvány Evangélikus-Keresztyén Óvoda, Nagytarcsa)
2013 Májerné Müller Rita (Evangélikus Egyházi Óvoda, Soltvadkert)
2014 Bodai Zoltánné (Kerekerdő Evangélikus Óvoda, Lajoskomárom)
2015 Vittay Ágnes (Kisdeák Evangélikus Óvoda, Budapest)
2016 Heizer Ágnes (Forrás Evangélikus Keresztyén Óvoda, Várpalota)
2017 Gácsi Krisztina (Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola, Szarvas)
2018 Hujber Istvánné (Péterfy Sándor Evangélikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium, Győr)
2019 Fejesné Szarka Rita (Evangélikus Egyházi Óvoda, Soltvadkert)
2020 Tóth Ágnes (Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola, Szarvas)
2021 Szabó Bálintné (Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola, Budapest)
2022 Csernusné Samu Edit (Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola)
2023 Fister Zoltánné (Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola, Budapest)

Év Tanítója díj elismertjei

2009 Dérné Csepregi Klára (Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium, Orosháza)
2010 Tóth Ferencné (Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola, Szarvas)
2011 Varga Lászlóné (Péterfy Sándor Evangélikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium, Győr)
2012 Dr. Czeglédiné Nagy Erzsébet (Péterfy Sándor Evangélikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium, Győr)
2013
2014 Székelyhidi Tünde (Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola, Budapest)
2015 Paraszt Attiláné (Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola, Szarvas)
2016 Ravaszné Horváth Mariann (Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium, Orosháza)
2017 Tremmer Bernadett (Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola, Sopron)
2018 Néző Sándorné (Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Technikum)
2019 Lestyan Györgyné (Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola, Szarvas)
2020 Tiborné Teimel Éva (Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola, Budapest)
2021 Sztrehovszki Mária (Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola, Szarvas)
2022 Rébbné Bartha Zsuzsanna (Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium)
2023 Jankó Mónika Gabriella (Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium, Orosháza) 

Év tanára díj elismertjei

2009 Juhászné Kurucz Edit (Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola, Szarvas)
2010 Jakab László (Berzsenyi Dániel Evangélikus [Líceum] Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium, Sopron)
2011 Balog Józsefné (Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Nyíregyháza)
2012 Gruber László (Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium)
2013 Korompayné Sebestyén Nóra (Deák Téri Evangélikus Gimnázium, Budapest)
Hohlné Probszt Éva (Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium)
2014 Győryné Timár Henriette (Péterfy Sándor Evangélikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda, Győr)
2015 Jakab Istvánné (Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium)
2016 Őze Sándorné (Deák Téri Evangélikus Gimnázium, Budapest)
Szmetankó Lászlóné (Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakgimnázium, Miskolc)
2017 Scheidler Géza (Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium)
Rezsabek Ágnes (Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola, Budapest)
2018 Cserepánya Ella (Luther Otthon – Kollégium, Budapest)
Wildné Vinczepap Mária (Berzsenyi Dániel Evangélikus [Líceum] Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium, Sopron)
2019 Bércziné Mayer Viktória (Deák Téri Evangélikus Gimnázium, Budapest)
Homoki Gábor (Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium)
2020 Dr. Dráviczki Sándorné (Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium)
Varga Tamásné (Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium)
2021 Csiszár Katalin (Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Soltvadkert)
Szabó Andrásné (Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium)
2022 Beluzsárné Torkos Erzsébet (Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakgimnázium, Miskolc)
Szentpáli Csaba (Eötvös József Evangélikus Gimnázium, Egészségügyi Technikum és Művészeti Szakgimnázium, Sopron)
2023 Dr. Mészárosné Verók Mária (Vajda Péter Evangélikus Gimnázium, Szarvas)
Istvánffyné Tomka Márta (Deák Téri Evangélikus Gimnázium, Budapest)

Írónád díj

A díjjal olyan, bármely bizonyíthatóan evangélikus felületen – például nyomtatott vagy online újságban, közösségi médiában, podcastben, vlogban – publikált médiakommunikációs alkotás ismerhető el, amely megjelenésével az adott évben az MEE pozitív megítélését, népszerűsítését segítette elő, akár annak missziói tevékenységét szolgálva. A díjjal konkrét alkotást és annak szellemi értékét, nem pedig életművet jutalmaznak.

Az Írónád díj elismertjei

2021 Stifner-Kőháti Dorottya: Isten budafoki bárányai (Evangélikus Élet)
2022 Kézdi Beáta: Az Úr folyamatos iránymutatásával (Evangélikus Élet / Evangélikus.hu)
2023 Bujdosó Erika – Magyari Márton: Ukrán iskola (Evangélikus nevelés YouTube-csatornája)

Az Írónád különdíj elismertjei

2021 Nagy László: Jánosy István emlékezete (Duna Televízió)
Zászkaliczky Zsuzsanna: Tabuk, tapasztalatok és megtartó közösségek – Beszélgetés cigányokról Forgács Istvánnal (Credo)
2022 Csermelyi József – Szikra Benedek: A Lutheránus Világszövetség budapesti nagygyűlése, 1984 (Evangélikus Országos Gyűjtemény YouTube-csatornája)
2023 Pongráczné Győri Boglárka – Pongrácz Máté: Vlográczék | Házasság hete – 25 kérdés, amit fel kellett volna tenni házasság előtt (Kötőszó Blog)

Ordass Lajos-díj

A díjjal a magyar evangélikusságért kiemelkedően sokat tevő, felszentelt (aktív vagy nyugalomba vonult), feddhetetlen életű, magyar vagy külföldi lelkész vagy az ökumenikus kapcsolatokért sokat munkálkodó, más felekezetű papi személy ismerhető el.

Az Ordass Lajos-díj elismertjei

2008 Terray László
2009 Pósfay György
2010 Pátkai Róbert
2011 Ittzés János
2012 Takácsné Kovácsházi Zelma
2013
2014 Schulek Mátyás
2015 Keveházi László
2016 Zászkaliczky Pál, id.
2017 Posztumusz díjak a reformáció kezdetének ötszáz éves jubileuma alkalmából
Andorka Eszter
Botta István
Csepregi Béla
Dóka Zoltán
Ittzés Gábor
Kendeh György
2018 Reuss András
2019 Zászkaliczky Péter, id.
2020 Dedinszky Gyula
2021 Madocsai Miklós
2022 Kovács Etelka
2023 Krähling Dániel

Péterfy-díj

A díjjal olyan nevelési-oktatási intézményvezető ismerhető el, aki értékes és értékteremtő munkát végez a keresztyén nevelés-oktatás terén nemcsak a saját intézményében, hanem az evangélikus és esetenként az állami köznevelési rendszerben is.

A Péterfy-díj elismertjei

1999 Dr. Bánszki István (Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium)
2000 Jancsó Kálmánné (Péterfy Sándor Oktatási Központ, Győr)
2001 Dr. Lampért Gyula (Berzsenyi Dániel Evangélikus [Líceum] Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium, Sopron)
2002 Schulek Mátyás (Deák Téri Evangélikus Gimnázium, Budapest)
2003 Jantos Istvánné (Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium, Orosháza)
2004 Ónodi Szabolcs (Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium)
2005 Rajnai Károly (Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola, Sopron)
2006 Dr. Roncz Béla (Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium)
2007 Gaál Jánosné (A Magyarországi Evangélikus Egyház Budapesti Kollégiuma)
2008 Mihályi Zoltánné (az MEE Országos Iroda Oktatási és Iskolai Osztálya vezetője)
2009 Lakatosné Hachbold Éva (Evangélikus Egyházi Óvoda, Soltvadkert)
Hesz Erzsébet (az MEE Országos Iroda Oktatási és Iskolai Osztálya referense)
2010 Fellegvári Zoltán (Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakgimnázium, Miskolc)
2011 Lassu Tamásné (Forrás Evangélikus Keresztyén Óvoda, Várpalota)
2012 Ács Györgyné (Péterfy Sándor Oktatási Központ, Győr)
2013 Révész Józsefné („Katicabogár” Evangélikus Német Nemzetiségi Óvoda, Mezőberény)
2014 Molnár Istvánné (Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola, Szarvas)
2015 Gadóné Kézdy Edit (Deák Téri Evangélikus Gimnázium, Budapest)
2016 Gottschling Gábor (Eötvös József Evangélikus Gimnázium, Egészségügyi Technikum és Művészeti Szakgimnázium, Sopron)
2017 Hallgatóné Hajnal Judit (Péterfy Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium, Győr)
2018
2019 Fehér Borbála (Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium, Orosháza)
Tölli Balázs (Berzsenyi Dániel Evangélikus [Líceum] Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium, Sopron)
2020 Benséné Sándor Erzsébet (Hódmezővásárhelyi Égbőlpottyant Evangélikus Óvoda)
2021 Babicz Gyöngyi Ilona (Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium)
2022 Erdészné Nagy Éva (Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola)
2023 Csesznák Éva (Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda)

Prónay Sándor-díj

A díjjal olyan magyar és külföldi, világi személy ismerhető el, aki kiemelkedő szellemi vagy anyagi támogatással áll a Magyarországi Evangélikus Egyház mellett.

A Prónay Sándor-díj elismertjei

2008 Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium
2009 Kaláka együttes
2010 Dr. Boleratzky Lóránd
2011 Polgár Rózsa
2012 Benczúr László
2013 Dr. Cserháti Péter
2014 Sztruhár András
2015 Gadó Pál és felesége
2016 Krähling János
2017 Posztumusz díjak a reformáció kezdetének ötszáz éves jubileuma alkalmából
Gyapay Gábor
Kiss János
Radvánszky Albert
Sulyok Imre
Vladár Gábor
Weltler Jenő
2018 Szála Erzsébet
2019 Bence Gábor
2020 Thurnay Béla
2021 Nagy Panka
2022 Evangélikus Országos Gyűjtemény
2023 Andrási Andor