Skip to main content

Egyházmegyék

A Magyarországi Evangélikus Egyház egyházmegyéi a területileg meghatározott egyházközségek egyházigazgatási szervei. Az egyházmegyékben válik megélhetővé az egyházközségek testvéri, szolgálati és gazdasági közössége, mivel összefogják a területükön lévő egyházközségeket, segítik és szervezik azok közös alkalmait, valamint összehangolják és felügyelik az egyházközségekben végzett egyházi szolgálatot.

Az egyházmegyék adminisztrációs székhelye az esperesi hivatal, képviseleti és végrehajtó (ügyviteli) testülete az egyházmegyei elnökség, amelynek tagja az esperes és az egyházmegyei felügyelő, akik együtt, közös felelősséggel vezetik és képviselik az egyházmegyét, irányítják annak közigazgatását, és egyetértésben intézik összes ügyeit.

Déli Evangélikus Egyházkerület
Északi Evangélikus Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület

A Magyarországi Evangélikus Egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. törvény itt érhető el.