Egymásra találás – Lelkésziktatás Hatvanban

Egymásra találás – Lelkésziktatás Hatvanban

Share this content.

Szöveg: Kovács Ottó, fotó: Albert Péter/Hatvani Hírlap, Hlavacska András
Hatvan – A hatvani evangélikus templomban 2019. október 26-án, Mekis Ádám, az Észak-Pest megyei Evangélikus Egyházmegye esperese ünnepi istentisztelet keretében beiktatta Kocsik Mónikát, a gyülekezet megválasztott lelkészét. Az ünnepségen igét hirdetett dr. Fabiny Tamás, az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke.

Gyönyörű, májust idéző őszi nap; ünnepváró virágruhába öltöztetett templom; egészséges izgalomban égő gyülekezet; sorra érkező vendégek; a szervezés-rendezés utolsó mozzanatai. 2019. október 26-án, 15 óra van.

Jelentős időpont ez a Hatvani Evangélikus Egyházközség és a Gyöngyösi Evangélikus Egyházközség történetében. A két gyülekezetet egy éven keresztül Kocsik Mónika helyettesítéssel megbízott lelkésznő pásztorolta,aki a rábízott terület gondozását olyan odaadással végezte, hogy még a helyettesítési időszak lejárta előtt meghívást kapott az egyházközség részéről parókus lelkészi szolgálatra. A fenti időpontban került sor a lelkésziktatási istentiszteletre és az ünnepi közgyűlésre. 

Az igehirdetést dr. Fabiny Tamás, az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke végezte, hangsúlyozva a lelkész és a gyülekezet egymásra találásának jelentőségét. Figyelmeztetett, hogy érezzük át felelősséggel: mindkettőnek szüksége van a másikra, küldetésünket csak együtt tudjuk teljesíteni. 

A beiktatási szertartást Mekis Ádám, az Észak-Pest megyei Egyházmegye esperese végezte. Az egyházmegyei lelkészek és a város más egyházainak képviselői áldással fogadták közösségükbe az újonnan beiktatott szolgatársukat. 

Ezek után Kocsik Mónika lelkésznő arról beszélt, hogy Jézus jelen van az életünkben, a kereszt pedig jele létünknek, vagyis létezésünknek forrása. Jézus velünk megy az úton, igéjével kísér és a testvérek közötti szeretetben erősít bennünket. 

Az istentisztelet után ünnepi közgyűlésre került sor, melyet a gyülekezet felügyelője nyitott meg és vezetett le. A beiktatás tényének jegyzőkönyvbe történő rögzítése után köszöntőt mondott a gyöngyösi gyülekezet felügyelője, az egyházmegyei lelkészek képviselője, valamint a Cinkota-Mátyásföld-Árpádföldi egyházközségeket képviselő felügyelő. Több meghívott - akadályoztatása miatt - levélben köszöntötte a lelkésznőt. 

Az alkalom ünnepélyességét erősítették a köszöntések során átnyújtott üde, színes virágcsokrok és az előadott Scholz László (korábbi lelkésze a gyülekezetnek) Tartózkodás című verse, illetve a lelkésznő gitáron kísért énekes szolgálata is.

A köszöntésekre történő reagálás után a felügyelő a bezárta a közgyűlést, majd valamennyi résztvevőt meghívott a gyülekezet tagjai által rendezett szeretetvendégségre. A kivonulás előtt az ünneplő közönség elénekelte a Himnuszt. 

A szeretetvendégséghez az Újhatvani Római Katolikus Egyházközség biztosított helyszínt, szép példát mutatva az azonos településen tevékenykedő keresztény felekezetek együttműködéséről. Az ellátás bőséges, választékos, a hangulat baráti és testvéri volt. 

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!