„A jó hittanórán keresztül is vezet út a templomba!” – Megnyitották a 2016/2017-es tanévet az Evangélikus Hittudományi Egyetemen

„A jó hittanórán keresztül is vezet út a templomba!” – Megnyitották a 2016/2017-es tanévet az Evangélikus Hittudományi Egyetemen

Share this content.

Szöveg és fotó: Horváth-Bolla Zsuzsanna
Budapest – Tanévnyitó istentisztelettel vette kezdetét a 126. tanév az Evangélikus Hittudományi Egyetemen, 2016. szeptember 9-én délután. Az alkalmon Gáncs Péter elnök-püspök hirdette Isten igéjét. Az istentisztelethez kapcsolódó ünnepi ülésen dr. Szabó Lajos rektor mondott beszédet. A tanévnyitón megáldották az egyetem új sportpályáját is.

 

Van, aki velünk együtt utazik!”

 

A szolgálattevők bevonulása után dr. Pángyánszky Ágnes lelkésznő szolgálatával kezdődött az alkalom. Zsoltárt olvastak az elsőéves hallgatók, majd a Veni Sancte imádság után került sor Gáncs Péter elnök-püspök igehirdetési szolgálatára.

A püspök a tenger lecsendesítéséről szóló Márk evangéliumában olvasható igeszakasz alapján a meghívón látható, a sportpályát ábrázoló képeket elemezve kezdte mondandóját, majd elmondta, hogy a teológián nem a sportpálya a fontos, hanem a lelkészi életpályán van a hangsúly.

„Sokszor úgy érezzük, hogy turbulenciában repül egyházunk és csak rettegve imádkozunk Isten segítségéért. De van, aki velünk együtt utazik!” – biztatott a püspök.

„Jézus a bárkában is a tanítványaival volt. De mire mentek azzal, hogy velük volt, ha elaludt?” – tette fel a kérdést a püspök, majd választ is adott: „ Jézus is ember volt, fáradt is lehetett, és bár az elképesztő körülmények között is aludni tudott, a tanítványoknak nem kellett volna a pánik gombot megnyomniuk. A helyzet valószínűleg nem volt olyan katasztrofális, mint gondolták, így hát nekünk sem kell kétségbe esnünk, mert Jézus hívható, felébreszthető, ott van, közelebb van hozzánk, mint gondolnánk és segít nekünk, ha bajba kerülünk. Hozzá bármikor fordulhatunk!” – magyarázta Gáncs Péter.

„Luther Márton istenkeresésében feltette azt a kérdést: Hogyan találok irgalmas, kegyelmes Istenre? 500 év után is kérdezhetjük ezt és feltehetjük azt a kérdést is: Hogyan tud Isten kezébe venni és használni bennünket? Isten formál, hogy alkalmas tanítványai és küldöttei legyünk a mai világban” – mondta a püspök, aki figyelmeztetett arra is, hogy bele kell simulnunk Isten tenyerébe.

„Figyelnünk kell, honnan fúj a szél. De nem a politika szele, hanem a Szentléleké. Jaj annak az egyháznak, amelyik a világi hatalmakhoz igazodik” – intett Gáncs Péter, aki gondolatait azzal zárta, hogy nem jó pályát, hanem jó szelet, jó útitársakat, jó kedvet és sok örömöt kívánt az elsőéves hallgatóknak, majd felolvasta Teréz anya Élethimnuszának sorait.

 

Teréz anya:
Az élet himnusza
Az élet egyetlen - ezért vedd komolyan! 
Az élet szép - csodáld meg! 
Az élet boldogság - ízleld! 
Az élet álom - tedd valósággá! 
Az élet kihívás - fogadd el! 
Az élet kötelesség - teljesítsd! 
Az élet játék - játszd! 
Az élet vagyon - használd fel! 
Az élet szeretet - add át magad! 
Az élet titok - fejtsd meg! 
Az élet ígéret - teljesítsd! 
Az élet szomorúság - győzd le! 
Az élet dal - énekeld! 
Az élet küzdelem - harcold meg! 
Az élet kaland - vállald! 
Az élet jutalom - érdemeld ki! 
Az élet élet - éljed!

 

A tanévnyitó istentisztelet ezután a hatodévesek kibocsátásával és megáldásával folytatódott.

 

 

Fókuszba került a hitoktatás

 

Az ünnepi ülés következett, amelyen dr. Szabó Lajos rektori beszédét hallgathatták meg, amelynek címe a Középpontban a hit tanulása volt.

A teljes rektori beszédet külön cikkünkben olvashatják el ITT.

A rektor kifejtette, hogy az Evangélikus Hittudományi Egyetem eddigi működése alatt mindig más képzési formákra kerültek a hangsúlyok. A rendszerváltás előtt még a diakónus lelkész képzés, majd a katekéta-lelkipásztori munkatárs képzés állt a középpontban, a rendszerváltás után pedig rengeteg lelkészhallgató jelentkezett. Voltak időszakok, amikor az énekkar, fúvós együttes és elkötelezett kántorszakosok jelenléte, a mesterképzés elindulásának lendülete, vagy a pedagógus továbbképzés szakmai kihívása, a doktori képzés új lehetőségei voltak soron.

A mai hangsúly pedig a hitoktatásra a hittantanárok képzésére tevődött át. Véleménye szerint nem kell aggódni amiatt, hogy az iskolai hitoktatás „veszélyezteti”, vagy éppen elsorvasztja a gyülekezeti gyermek- és ifjúsági munkát. „Lehet, hogy éppen ez a hangsúlyeltolódás menti meg a jövőt, talán ez nyeri meg a fiatal nemzedékeket mégis az egyházi közösségek számára, csak teljesen másképpen, mint ahogyan eddig történt. Jó hittanórán keresztül is vezet út a felnőttkori templomlátogató keresztény életbe! De ezek a körülmények nem változtatnak a teológiai felelősségen, hogy tartalomban és minőségben a lehető legjobbat adjuk át a következő generációnak” – fejtette ki, majd szavainak alátámasztásául Georg Langenhorst nemrégiben kiadott A gyerekeknek szükségük van a vallásra című könyvének gondolatait osztotta meg a hallgatósággal. Kiemelte, hogy Langenhorst szerint három centrális feladata van a hitoktatásnak, ezek pedig a következők:

 1. Az egyház hitéről szóló alapismeretek strukturált és életre mutató közvetítése (tudás)

 2. A megélt hit formáiban való megbízható eligazodás segítése (érdeklődés)

 3. Képessé tétel a vallási párbeszédre, illetve ítéletalkotásra (kapcsolatépítés)

„Azt kellene átadni a hittanórákon, amire leginkább szükségük lesz a tanulóknak a későbbiekben. Megfelelő tudást, kiváló tájékozódási képességet és nyitottságot a vallási és hitbeli kérdésében. A mai európai helyzetben nincsen olyan megfontolt gondolkodású ember, aki ennek a fontosságát ne látná be. A higgadt szeretet gyakorlásának éppen ez a három képesség a biztos alapja. Megragadó lépcsőzetességgel ezt Langenhorst így fejezi ki:

1. A gyerekeknek szükségük van Istenre.

2. A gyerekeknek szükségük van Jézusra.

3. A gyerekeknek szükségük van a Lélekre és a lelkesedésre.

4. A gyerekeknek szükségük van közösségre

5. A gyerekeknek szükségük van a hit tanulására” – mondta Szabó Lajos, aki szerint „nem eltévedés és nem is valamiféle kitérő a hittan tanításának mostani középpontba kerülése, hanem nagyszerű esély és lehetőség. Ha életszerűbb, aktuálisabb és mélyebb lelkületű lesz a tanításunk az osztálytermekben, a gyermekek között, akkor a felnőttek számára is könnyebb lesz majd minőségi tartalommal és megújult módszertannal közvetíteni a hitet” – magyarázta.

„A lutheri reformációt is akkor tudjuk méltó módon megünnepelni, ha egyszerűsítünk, mélyítünk, és mindenek előtt, sokakat lelkesítünk magunk körül. Erre nagyszerű lehetőség a mai gondolkodó és felelősségvállaló keresztény fiatalok találkozása itt az épületeinkben, az egyetemen és a kollégiumban egyaránt. Ebben a megélt sokszínűségben születhet meg közöttünk egy igazi evangélikus harmónia az új tanévben. Ezért merjünk bátran most újat kezdeni. Új összetételben, új hangsúlyokkal életképes közösséggé formálódni lelkészképzésben, hittanárképzésben, kántor szakon, vagy éppen a most létrejövő szakkollégiumban” – fejezte be beszédét a rektor.

 

 

Áldásosztás

 

Ezután sor került az elsőéves hallgatók fogadalomtételére, a mentori megbízólevelek átadására és a külföldi vendéghallgatók köszöntésére. Az alkalmon szolgált a Közel együttes, orgonált Finta Gergely, az énekkart Fekete Anikó vezette.
Köszöntötték dr. Gonda Lászlót, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem egyetemi docensét, aki ettől az évtől missziológiát oktat az egyetemen.

Áldást mondott dr. Balla Péter, a Károli Gáspár Református Egyetem rektora, valamint dr. Kránitz Mihály a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának tanszékvezetője.

 

A 2016/17-es tanévet 106 nappali, 47 esti/levelező tagozatos, (33 elsőéves, 62 teológus-lelkész szakos, 10 osztatlan hittanár-nevelőtanár szakos, 3 kántor szakos, 22 hittanár-nevelőtanár mesterszakos, 32 katekéta-lelkipásztori munkatárs szakos, 6 teológus mesterszakos, 7 doktorandusz) hallgató kezdi meg. Összesen tehát 153 hallgatóval és 16 főállású oktatóval nyitották meg a tanévet.

 

Kezdő rúgás

 

A himnusz eléneklése után az egybegyűltek átmentek a sportpályához, ahol a rektor és a kivitelező vállalkozó köszöntése után Gáncs Péter elnök-püspök megáldotta az új létesítményt.

 

 

NAPPALI TAGOZAT:

 

Teológus, lelkész szak (egységes osztatlan mesterképzés)

 1. Riczinger Péter

 2. Slezák Bence Tamás
   

Osztatlan hittanár-nevelő tanár

 1. Babinka János

 2. Fabiny Márton

 3. Koller Fanni

 4. Máthé Eliza

 5. Schranz Ambrus Dániel

 6. Szabó Márk

 7. Szegő Réka

 

Hittanár-nevelő tanár mesterszak

 1. Binderné Sólyom Tünde

 2. Böjtös Attila Gábor

 3. Gömöri Tamara Éva

 4. Harangozó Katalin

 5. Károlyfalvi Zsolt Elemér

 6. Kondor Klára

 7. Krek Krisztina

 8. László Milán

 9. Lindákné János Zsuzsanna

 10. Sághyné Kiss Katalin

 11. Szabó Anna

 12. Szikora Mihályné

 13. Valentínyi Erzsébet

 14. Viczián Zsófia

 15. Zolnai Szilvia
   

Doktori iskola

 1. Birkás-Sztrókay Edit

 2. Molnár Lilla

 

ESTI ÉS LEVELEZŐ TAGOZAT:

 

Katekéta lelkipásztori munkatárs alapszak BA

 1. Bakondiné Garádi Zita

 2. Jáger Bence

 3. Kissné Tatár Zsófia

 4. Mesteryné Pődör Ágnes

 5. Pintérné Váray Rita Katalin

 6. Schmalcz Kirsztina (kimentését kérte)

 

Teológus mesterszak MA - biblikum

 1. Ágoston Annamária

 

Külföldi vendéghallgatók

 1. Miriam Bormuth

 2. Nick Schirmer

 

Hatodévesek és mentoraik

 

 

Mentor

Gyülekezet

VI. éves neve

1

Homoki Pál

Soltvadkert

Barcsik Zoltán

2

Kis János

Kecskemét

Hegedüs Gábor

3

Ócsai Zoltán

Pécs

Kovács Barbara Luca

4

Szabó András

Vanyarc

Sinkó Gábor Vilmos

5

Zsíros Lilla

Medgyesegyháza

Réth Katalin

 

 

2016/2017. tanévben köztársasági ösztöndíjban részesülő hallgató

Kovács Barbara Luca

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!