Elfogadta az állammal kötendő szerződés-tervezet koncepcióját az Országos Presbitérium

Elfogadta az állammal kötendő szerződés-tervezet koncepcióját az Országos Presbitérium

Share this content.

Szöveg: Krámer György
Budapest – Az Országos Presbitérium (OP) 2019. június 27-i ülésén, Lázár Zsolt esperes bevezető áhitata után megtárgyalta és egyhangúan elfogadta egyházunk és a magyar állam között kötendő, az országos felügyelő által előterjesztett szerződés-tervezet koncepcióját. A benyújtandó szöveg végleges változatához az OP tagjai a következő napokban teszik meg javaslataikat. A vita során világossá vált, hogy nagyobb teret kell kapnia a gyülekezetépítési szempontoknak, melyek számos esetben megfelelnek a kormány településfejlesztési programjainak.

Igen tartalmas beszélgetés zajlott az Evangélikus Hittudományi Egyetem (EHE) rektora, dr. Csepregi Zoltán által előterjesztett éves beszámoló kapcsán is. A presbitérium tagjai elsősorban annak fontosságát emelték ki, hogy az EHE minél inkább részévé váljon az egyházi közéletnek, amennyire csak lehet, legyen az evangélikus intellektuális párbeszéd motorja, helyszíne. Az ülés egy későbbi szakaszában, a Lelkészakadémia működéséről egyeztetve ez a szempont újra felmerült. Az OP elvi döntéssel támogatta a Diakóniai Intézet létrehozását az EHE-n, és elfogadta az egyetem szenátusának kezdeményezését dr. Hafenscher Károly egyetemi tanári kinevezéséről.

Az Országos Presbitérium döntött az oktatási terület építési beruházási kérelmeiről, helyben hagyva a NevelésiOktatási Bizottság és a Gazdasági Bizottság előzetes javaslatait. Döntött továbbá a budapesti Evangélikus Középiskolai Kollégium vezetőjének személyéről, a feladatot a jövőben Kecskemétiné Szilvási Zsuzsanna tölti be. A presbiterek további öt évre megerősítették tisztségében Barthel-Rúzsa Zsoltot, a Luther Kollégium vezetőjeként.

Diakóniai területen az Országos Presbitérium – megköszönve munkáját az Országos Iroda Diakóniai Osztályának élén  Buda Annamáriát megválasztotta a Sztehlo Gábor Evangélikus Szeretetszolgálat vezetőjének. Egyidejűleg elfogadta Kelemen Anna kinevezését az osztályvezetői pozícióra. Döntés született diakóniai intézményeink informatikai fejlesztésének elvi támogatásáról is.

Egyházzenei kérdésekről tárgyalva – egy korábbi zsinati döntésre utalva  a presbiterek szót emeltek az evangélikus iskoláinkban folyó zenei nevelés evangélikus jellegének erősítéséért, valamint döntést hoztak arról, hogy – feladatkörének bővítésével – Bencze Gábort hívják meg a Kántorképző Intézet vezetői állására.

A presbiterek tájékoztatást kaptak a Lelkészi és a Hitoktatói Életpálya Modellek (LÉM, HÉM) megvalósulásának állásáról és elfogadták a szükséges szabályrendelet módosításokat. 

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!