Elköszöntek Bertók József kántortól

Elköszöntek Bertók József kántortól

Share this content.

Szöveg: Teke Ilona
Pat – Újév ünnepének délutánján a kis pati leánygyülekezetben hálaadásra gyűltünk össze istentiszteletünkön. Megköszöntük az elmúlt év áldásait, melyeket Urunk keze bőven osztogatott számunkra – írta szerkesztőségünknek küldött személyes beszámolójában Teke Ilona. A továbbiakban az ő gondolatait idézzük.

A 443-as záróénekünk sorai átvezettek bennünket egy másik hálaadó ünnepre. Ezen az alkalmon köszönt el a gyülekezettől Bertók József kántor testvér 36 évi hűséges, példamutató kántori szolgálat után. Idős napjaikra ugyanis Nagykanizsára költöztek feleségével, hogy több lehetőségük nyíljon leányuk szerető gondoskodására.

Megható szavakkal foglalta össze Jóska bácsi a hosszú évek tartalmas, szép szolgálatát. Hangsúlyosan és nagy szeretettel emlékezett a kántortanítókra, különösen is kiemelve Hildebrand Elek tanító úr szolgálatát. Ő figyelt fel a jó hallással és tiszta énekhanggal megáldott, tehetséges fiatalokra és tanította, képezte, segítette őket, ezzel alapozva meg zenei tudásukat. Nagy örömmel énekeltek, dicsérték Istent a különböző alkalmakon, akár négy szólamban is.

Az évek során hat lelkésszel adatott meg a közös szolgálat békés egyetértésben a gyülekezet örömére és épülésére. Közben voltak évek, melyekben a gondnoki feladatokat is Jóska bácsi látta el, szintén hűséggel. Sok új ötlete volt, és a gondolatok , tervek kivitelezését is igyekezett jól megoldani, pedig voltak nagy munkák, például a templomtatarozásokkal kapcsolatban, az orgona új fújtató motorjának beszerzése stb.. Mindent fáradhatatlanul, nagy lelkesedéssel és szeretettel végzett. A „Vezess Jézusunk, S véled indulunk” énekünk sorai nagyon találóan és meghatóan jellemzik Jóska bácsinak és feleségének, mint hűséges társnak a szolgálatát, valamint egész életüket, melyet Jézus nevében kezdtek meg, és melyet az ő vezetésére bíztak az évek során.

Bensőséges köszöntések hangzottak el, melyek mind a hűséges szolgálatot emelték ki és köszönték meg. Gyülekezetünk nevében Makoviczky Gyula lelkész köszönte meg az áldozatos és szeretettel végzett szolgálatot, a pati testvérek köszönetét pedig Antalics Vilmos gondnok tolmácsolta. egy ajándékot adva át. A római katolikus testvéreket Bengyák Vince plébános képviselte és mondott hálás, testvéri szavakat. Az önkormányzat szintén köszönetet mondott az egész faluban végzett kulturális tevékenységért és egy szép festményt ajándékozott, melyet Bata Zoltán polgármester adott át. Több egyéni köszöntés elhangzása után kellemes beszélgetésekkel zárult az alkalom, szeretetvendégség keretében.

Az idézett énekünk utolsó versszakával kívánunk Józsi bácsiéknak jó egészséget és Isten áldásával kísért napokat az új otthonukban és családjuk körében:

„Kísérd lépteink Éltünk végeig, / És ha roskadozva járunk, / Benned támaszt hadd találunk, / Míg csak tart az út, / S mennyben nyitsz kaput!” 

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!