Elsőéves teológushallgatók látogattak az Északi Püspöki Hivatalba

Elsőéves teológushallgatók látogattak az Északi Püspöki Hivatalba

Share this content.

Szöveg és fotó: Csűry Csaba
Budapest – A hagyományokhoz híven idén is meghívást kaptak az Evangélikus Hittudományi Egyetem elsőéves teológus-lelkész szakos hallgatói az Északi Egyházkerület Püspöki Hivatalába, ahol dr. Fabiny Tamás püspök köszöntötte őket.

„[A] ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt...” (2Pét 1,5; Károli-ford.)

Az alkalom énekkel és rövid áhítattal vette kezdetét, amelyet dr. Fabiny Tamás püspök tartott. Többek között kiemelte, hogy amikor a rendszerváltás után a teológiai akadémiából hittudományi lett, ezzel megtörtént e két szó összeragasztása. A püspök elmesélte, hogy sok évvel ezelőtt, amikor egy boltban számlát kért, azt írták rá, hogy hídtudományi egyetem. Valóban: a hittudomány hídtudomány is, a teológusnak, a lelkésznek hidat kell építenie Isten és ember között. A lelkésznek pontifexnek (ponti: 'híd', faco: 'csinál'), vagyis hídverőnek kell lennie a világban.

Az áhítat után elimádkozták a „Jöjj, teremtő Szentlélek” kezdetű imát, majd az Úr imádságával zárták a találkozás lelki programját. Ezt követően a jelenlévők közül mindenki bemutatkozott, elmondta, honnan s milyen motivációkkal érkezett. A továbbiakban a püspök bemutatta az Északi Evangélikus Egyházkerületet a hallgatóságnak. Az érdekes előadás történelmi kitekintések mellett az egyházkerületben vállalt feladatokra és aktuális kihívásokra is reflektált. 

Az ebéd elfogyasztása közben kötetlen beszélgetés vette kezdetét, ahol a teológushallgatók nem csak a püspököt, de a püspöki titkárt, Csűry Csabát is kérdezhették.

Az együttlétet énekkel zárták. Búcsúzóul a püspök egy könyvet és egy tollat ajándékozott a hallgatóknak, akiket Réz-Nagy Zoltán lelkész kísért el az alkalomra.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!