Embereket szeretnék Krisztushoz szeretni – Kondor Péter volt a Püspökkenyér vendége

Embereket szeretnék Krisztushoz szeretni – Kondor Péter volt a Püspökkenyér vendége

Share this content.

Szöveg és fotó: Galambos Ádám, fotó: Benkóczy Péter
Budapest – A kőbányai gyülekezet Püspökkenyér című rendezvényén Kondor Péter, a Déli Evangélikus Egyházkerület megválasztott püspöke beszélt életéről, hivatásáról és világnézetéről.

A Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség a pünkösdre készülés jegyében négyrészes sorozatot indított. A sorozat második alkalmán Benkóczy Péter lelkész köszöntőjét követően a gyülekezet felügyelője, Zászkaliczky Zsuzsanna beszélgetett Kondor Péter megválasztott püspökkel.

A lelkészi hivatásra vezető út

Kondor Péter gyermekkoráról elmondta, hogy édesapja orvos, édesanyja asszisztens volt. A kommunizmus idején rendszeridegennek számító családnak időről időre költözniük kellett, így Szegeden, Kiskunfélegyházán, Orosházán, Kunszentmártonban éltek. „Tízéves koromig ezeken a településeken éltem, ekkor költöztünk Szarvasra, ahol gyermekkorom meghatározó része telt, és ott jutottam hitre” – mondta Kondor Péter. A megválasztott püspök elmondta, hogy gyermekkorától járt templomba, de a szarvasi ifjúsági közösségben ismerte fel, hogy „atyai házra találtam, hogy Atyaként szólíthatom az Urat, és hogy olyan kapcsolat ez, ami vezetni tudja az életemet”. A pályaválasztással kapcsolatban megtudtuk, hogy a családi tradícióként látott orvosi pálya lehetőségként ott állt előtte, de végül a teológiára jelentkezett. A teológusi évekről kiderült, hogy Cserháti Sándor, Fabiny Tibor és Prőhle Károly voltak meghatározó professzorai.

Az első évek a szolgálatban

Kondor Péter lelkészi pályája egy kis, kevésbé látogatott gyülekezetben, a Békés megyei Nagyszénáson kezdődött, ahova Harmati Béla püspök helyezte. Itt Kondor néhány gyülekezeti tag segítségével felkereste a helybélieket, megszólította őket, és elkezdődött a gyülekezetplántálás. „A fiatalokon keresztül értünk el sokakat!” – mesélte a megválasztott püspök, aki az ifjúsági foglalkozások vonatkozásában kitért arra, hogy a személyes megszólítás, a gyermekekkel közös focizás, a fiataloktól történő gitártanulás milyen meghatározó élménnyé vált a közösség számára. A nagyszénási gyülekezet megerősödött, és pár év alatt eljutott odáig, hogy nemcsak a templompadok teltek meg a hívekkel, de önerőből tudták templomukat felújítani. Az első négy évet követően került az ifjú lelkész Szarvasra, majd a lelkészi szolgálatot Kondoroson folytatta, ahol a Ten sing csoport valódi ifjúsági lüktetést eredményezett a gyülekezetben. A missziói és ifjúsági alkalmakkal kapcsolatban Kondor Péter kitért arra is, hogy fontosnak látja, hogy az egyház olyan rendezvényeket szervezzen, melyekkel meg lehet a fiatalságot szólítani, a településeket lehet segíteni.

Vezetői stílus

A Kelet-Békési Egyházmegye espereseként, a Békéscsabai Evangélikus Egyházközség lelkészeként és számos igazgatótanács és bizottság tagjaként az elmúlt időszakban vezetői gyakorlatot szerzett lelkész elmondta, hogy vezetőként arra törekszik, hogy megértő és körültekintő legyen. „Fontosnak tartom meghallgatni a másik felet és a környezetét is” – mondta, hozzátéve, hogy a döntés előtt számos esetben szokta más területeket látó emberek véleményét is kikérni. „Nem szeretem, ha a konfliktusok sokáig kezeletlenül maradnak” – fogalmazott a megválasztott püspök, aki elmondta, hogy a kezeletlen helyzetek minden irányban ártók. A jó egyházi vezető gondolatával kapcsolatban Kondor Péter kifejtette: „Nem az a fontos, hogy rólam mit gondolnak, hanem az, hogy mit gondolnak az Úristenről.”

Milyen a Magyarországi Evangélikus Egyház?

„Szeretem és védem az egyházamat, óvni próbálom kívülről és belülről” – fogalmazott a megválasztott püspök, aki az egyházunkat színesnek és termékenynek látja. Kondor Péter arra is rámutatott, hogy ugyanakkor az egyház az erejével, erőforrásaival nem mindig él jól. A kiégés, a megfáradás az egyházon belül is komoly gond, és nemcsak a lelkészeknél, hanem tanároknál és önkénteseknél is. Ezért a megválasztott püspök arra törekszik, hogy motiválja az egyház tagjait, hogy megtalálják a megújulás lehetőségét.

A lelkészi pálya mai lehetőségei

A megválasztott püspök nemcsak a lelkészhiányról, hanem a lelkészek leterheltségéről is beszélt. „Fontos lenne a hitoktatás megerősítése és az önkéntesek bevonása a gyülekezetbe” – mondta. A fiatal önkéntesek mellett a megválasztott püspök a finn és német testvéregyházak gyakorlatára hivatkozva a felnőtt önkéntesek gyülekezeti aktivitására hívta fel a figyelmet. Kondor Péter kiemelte, hogy a lelkésznek nem az a feladata, hogy mindenhol ott legyen és mindent maga csináljon, hanem az igei szolgálat mellett az, hogy a gyülekezet tagjait aktivizálja, és biztassa őket arra, hogy találják meg a feladatukat az egyházban. A Déli Evangélikus Egyházkerület püspöki szolgálatával kapcsolatban Kondor Péter elmondta, hogy a lelkészek és gyülekezetek közötti tovább mélyülő fraternitásra, a még erősebb hálózatosságra törekszik.

Ökumené

„Sokat jelent a testvéri kapcsolat” – mondta Kondor Péter, aki az ökumené pozitív és egymást segítő oldalát emelte ki. Megtudtuk, hogy Békéscsabán nemcsak minden felekezet résztvevője az ökumenikus imahétnek, de a lelkészek még egyes esetekben felekezeteken átívelően egymást is helyettesítik.

Női szolgálat az egyházban

Nem az a döntő, hogy valaki nő vagy férfi, hanem az, hogy alkalmas-e a szolgálatra. A kérdés az, hogy milyen lelkiséggel, karizmával rendelkezik, hogy az adott tisztséget jól tudja-e ellátni” – mondta a megválasztott püspök. Az egyházon belüli női szolgálattal kapcsolatban Kondor kitért arra, hogy több gyülekezetben most van először, hogy női gyülekezeti tag is tisztséget kapott. A női lelkészség vonatkozásában a megválasztott püspök elmondta, hogy a női lelkész másként ért számos helyzetet, ami a gyülekezet és a lelkészi közösség építését szolgálhatja.

Igehirdetés

A beszélgetésen végig érződött, hogy Kondor Péter hivatásának a fókuszában az igehirdetői szolgálat áll. A megválasztott püspök elmondta, hogy hetente négy-öt, de van, hogy tíz fölötti igehirdetést tart, melyekben nem ismétli önmagát. A prédikációra készüléséről megtudtuk, hogy igyekszik exegézist végezni, a prédikációhoz bő vázlatot készít, és beszédét fejből mondja. Kondor Péter azt is elmondta, hogy nemcsak gyűjti, de rendszeresen olvassa is a régi és új posztillás könyveket.

A 21. század kérdései

„Ha a krisztusi tűz ott van bennünk, akkor meg fogjuk találni az utat” – fogalmazott a világban zajló események kapcsán a megválasztott püspök. Kondor Péter elmondta, hogy „egyértelmű, hogy segíteni kell az elesetteket”, ennek viszont meg kell találni a rendezett módját. A megválasztott püspök hangsúlyozta, hogy az elesett emberek helyben történő segítése, a misszió komolyan vétele lehetne egy megközelítési út. Kondor Péter az Európán belüli identitás kérdésére is kitért: „Ha felemészt majd bennünket valamilyen más vallás, azt magunknak is köszönhetjük”. A megválasztott püspök elmondta, hogy önmagunk Krisztus-kapcsolatát kell komolyan vennünk ahhoz, hogy a kereszténység Európán belül újból megerősödjön, valamint ahhoz is, hogy a krisztusi út szerint tudjunk másokon segíteni.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!