Emberpróbáló idők tanúi – Evangélikus életútinterjúk a Károli-egyetem honlapján

Emberpróbáló idők tanúi – Evangélikus életútinterjúk a Károli-egyetem honlapján

Share this content.

Forrás: Evangélikus Élet, szöveg: Boda Zsuzsa
A református egyházban 2010-ben indult el A Magyar Református Egyház elmúlt száz éve életútinterjúk tükrében című projekt. Az állami, illetve egyházi támogatással készült interjúkban lelkészek, lelkészfeleségek, teológiai tanárok, egyházi iskolák tanárai mesélnek életükről, családjukról, szolgálataikról, gyülekezeteikről. Az interneten bárki számára elérhető, átlagosan száz-százhúsz oldalas nyomtatott élettörténetek mindegyikét magyarázatokkal ellátott fotóalbum és az interjúalanyok színes családfája egészíti ki.

A megszólaltatottak között – az állami Reformáció Emlékbizottság jóvoltából – evangélikus interjúalanyok is vannak.

Az olvasók megismerkedhetnek az idén százharmadik életévében járó, sokak által Mária testvérként ismert Endreffy Jánosné diakonissza áldott szolgáló életével, betekintést nyerve a magyar evangélikus diakonisszák történetébe is.

D. Keveházi László egyháztörténész, nyugalmazott esperes, gyülekezeti lelkész életútja már gyermekkorától bővelkedett az izgalmas fordulatokban. Nagyon nehéz történelmi és egyháztörténeti korszakok tanúja, s az ezekről tett vallomása az őszinteség hangján szólal meg.

Kölcsén, az ország legkeletibb evangélikus gyülekezetében, a felső-Tisza-vidéki „református tenger” közepén szolgált negyvenkét évig Labossa László. Legközelebbi kollégái a kilencven kilométerrel arrébb levő nyíregyházi lelkészek voltak… Az újságírói tollba mondott élete „kész regény”, kitartása, gyülekezetéhez való ragaszkodása mindenki számára példaértékű lehet.

A dunántúli lelkészcsaládból származó Magyar László éveken át maga is dunántúli gyülekezetekben szolgált. Ezért amikor Nyíregyházáról érkezett a megkeresés, hogy töltse be az egyik megüresedő lelkészi állást, az egész család sorsa megváltozott. Magyar László azonban az új helyén is hűségesen, Urába vetett bizalommal végezte szolgálatát évtizedeken keresztül.

A szintén lelkészcsaládból származó Zászkaliczky Pál és felesége, Zászkaliczky Pálné Ittzés Erzsébet életútján az Úristen sok örömöt adott, de voltak drámai pillanatok is. A velük készített interjúkból az olvasó megismerheti a korszak egyházpolitikai viszonyait, a szórványban szolgáló lelkészcsaládok küzdelmes mindennapjait, de a teológusotthon igazgatójának és a Fébé-egyesület lelkészének feladataiba is betekintést nyerhet.

A Stifner-Kőháti Dorottya, Veszprémi Erzsébet és e sorok írója által készített életútinterjúk a Károli Gáspár Református Egyetem honlapján (kre.hu) olvashatók december vége óta. A honlap tetején a Kiadványok menüpontban az Életinterjúk fülre kattintva érhetők el.

A projekt az idén további evangélikus interjúkkal egészül majd ki.

A cikk az Evangélikus Élet magazin 83. évfolyam, 1–2. számában jelent meg 2018. január 14-én.

Az Evangélikus Élet magazin kapható az evangélikus templomok iratterjesztésében, megrendelhető a Luther Kiadónál a kiado@lutheran.hu címen, vagy digitális formában megvásárolható és letölthető a Digitalstand oldaláról.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!