Épülünk, szépülünk… – Új épületrész avatóünnepségét tartották a Szentendrei Evangélikus Zenei Óvodában

Épülünk, szépülünk… – Új épületrész avatóünnepségét tartották a Szentendrei Evangélikus Zenei Óvodában

Share this content.

Szöveg: Bujdosó Erika, Libor Erika, fotó: Magyari Márton
Szentendre – „Hozd fel Isten azt a napot, Ki felsüti az harmatot. Adj Istennek ember hálát, Köszönd meg a nyár áldását! ” – énekelték a hálaadó istentisztelet kezdetén az óvodapedagógusok, és az ünnepi alkalom vendégei elmosolyodtak. Mert néhány perccel korábban a hálaadásra érkezők még időnként aggodalmasan tekintgettek az óvodaudvar fái fölé, latolgatták, hogy rákezdi-e az eső vagy mégis odébb cipelik terhüket a felhők. Az ének felhangzásával egy időben kisütött a nap, s a biztató fényben kezdődő ünnep alatt a jó idő mindvégig kitartott.

Az óvodabővítés elkészültéért rendezett hálaadó istentisztelet kezdetén dr. Fabiny Tamás elnök-püspök felidézte saját óvodás élményeit, a gyermeki, gondtalan bizakodást állítva példaként a gyülekezet elé. Az építés gondjával elfoglalt felnőttek, a családok, a szülők hajlamosak a napi gondok között el-elfeledni, hogy Isten mindenre kiterjedő gondoskodásában bízva kell megtennünk minden tőlünk telhetőt a kitűzött céljaink eléréséért. 

A 2020. augusztus 31-ei ünnep a hálaadás alkalma, az óvoda bővítésén és ezáltal a közösség megerősítésén munkálkodók ünnepe, az elvégzett munkát követő megállás ideje, az Istenhez fordulásé, hiszen küzdelmeink közepette sem feledkezhetünk el Isten jelenlétéről. 

Isten gondoskodó szeretetében bízók munkálkodása eredményre jut, hiszen most készült el annak az óvodának az új épületrésze, amelynek egyházi fenntartásba vételekor püspök úr az intézmény és a közösség bővüléséről még csak mint jövőbeni lehetőségről beszélt. 

Az új falak felhúzásával az intézmény gyermeklétszámát ugyan lehet növelni, ahogyan ez most is történt, de ennél sokkal fontosabb, hogy a közösséget bővítsük: gyarapodjon létszámában, de még inkább erősödjön lelkében, hogy Isten országában tudjon kiteljesedni. 

Az ünnepi események sorát az óvodapedagógusok éneke kezdte, majd a gyermekek játékfűzése következett. Az aratásra készülődést, a gabona betakarítását, a liszt őrlését és a kenyérsütést fölidéző mondókák, énekek, ügyességi és táncos elemekkel átszőtt játékok végén a gyermekek a kisült kenyerekre és minden cselekedetükre áldást kérve a templomba, az oltárhoz gyűltek. Itt egy székely asztali áldást követően a jókívánságuk már – kilépve a játék keretei közül – a jelen alkalomra, az ünneplő gyülekezet örömére vonatkozott: 

„Bor, búza, gabona, 

az Isten áldása szálljon erre házra, 

a benne lévőket indítsa vígságra!” 

A megújult óvodát – dr. Fabiny Tamás elnök-püspök mellett – Keczkó Pál esperes, Keczkó Szilvia lelkész, Blanckenstein György római katolikus plébános, Harmathy András református lelkész, Dani Zsolt baptista lelkész és Horváth-Hegyi Olivér parókus lelkész is megáldotta. 

Az áldást követően a köszöntésekre került sor. Pálfi Zoltán (a szentendrei evangélikus gyülekezet felügyelője) tolmácsolta D. Szebik Imre nyugalmazott püspök írásban küldött jókívánságait. Keczkó Pál esperes, Benczúr László építész és Fülöp Zsolt polgármester jelenlétükkel és üdvözlő szavaikkal erősítették, hogy a sokak összefogásával megvalósult építkezés az óvodához, a helyi evangélikus gyülekezethez kötődő családokon, az itt dolgozó munkatársakon túl a tágabb közösséget, Szentendre városát, és az itt élőket is gazdagítja. 

 

Az istentisztelet közös imádságaiban Keczkó Szilvia lelkész a nemes célok szolgálatába állított anyagi javakért, az építkezés tervezőjéért és a lelkiismeretes, megbízható kivitelezőért; Dobrik Lupták Sára az óvoda munkatársaiért, az evangélikus gyülekezet lelkészeiért, Gallai Tamás pedig a családokért, a gyermekekért és az új nevelési év kezdésért mondott köszönetet és kért áldást. 

Horváth-Hegyi Olivér lelkész Csesznák Éva óvodavezetőnek és férjének, Arany Józsefnek is megköszönte a gondos, kitartó és elkötelezett szervezőmunkát. 

Csesznák Éva meghatottan hárította a nekik címzett köszönetet: Soli Deo Gloria! Egyedül Istené a dicsőség! 

Ezt követően meleg hangú, közvetlen köszönetnyilvánításokkal és ajándékátadással hívta az ünneplő közönség elé mindazokat, akik tevékenyen részt vettek a projekt megvalósításában: Benczúr László építészt a tervekért, Dani Tamás szobrászművészt a kapura kihelyezett Luther-rózsa készítéséért és Kiss Attilát, a Baugarantie Kft. ügyvezetőjét a lelkiismeretes munkáért. Köszönetét és háláját fejezte ki a Magyarországi Evangélikus Egyház anyagi támogatásáért és a bizalomért, hogy 2 év után is hittek abban, hogy meg fogják valósítani a tervet és Fülöp Zsolt polgármesternek, hogy megtisztelte jelenlétével az avatási ünnepet. Külön köszönetet mondott valamennyi munkatársának, az óvoda dolgozóinak is a közös gondolkodásért, családjaiknak pedig a türelemért és a támogatásokért.

Az ünnepi istentisztelet a 101. ének és a Himnusz közös éneklésével zárult. 

A beszélgető csoportok között vidáman szaladoztak az óvodások, akik a megújult udvari játékok kipróbálását sem hagyhatták ki. Bevonták játékukba azokat a testvéreiket is, akik néhány éve innen ballagtak el és ma már iskolások, valamint azokat a kicsiket is, akik a következő években lesznek csak mindennapos látogatói a kibővült, megújult Szentendrei Evangélikus Zenei Óvodának. 

Ahogy kitartott a jó idő a hálaadó istentisztelet során, úgy tartott ki az óvodabővítés terve mellett Csesznák Éva, a Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda vezetője, aki több éven keresztül pontosította elképzelését és gyűjtötte a vállaláshoz nemcsak az anyagi lehetőségeket, de a támogató társakat is. 

Mindvégig támogató és tevékeny társként állt mellé Horváth-Hegyi Olivér, a Szentendrei Evangélikus Egyházközség lelkésze, és a gyülekezet, az óvodapedagógusok, a szülők. 

A több éves tervezést és szervezést követően a tavaszi járványügyi intézkedések miatt bezárt óvodában elkezdődhetett az építkezés, így a szokottnál jóval hosszabb nevelés nélküli időszak lehetővé tette, hogy szeptemberre teljesen elkészüljön a bővítés.  

A most beépített tetőterasz helyén kialakított tornaszoba és közösségi tér, az evangélikus gyülekezethez és az óvodához is kötődő családok, szülői körök számára biztosít alkalmaik, rendezvényeik megtartásához kényelmes, kulturált környezetet. 

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!