10+1 érdekesség a 475 éve megjelent magyar nyelvű Újszövetségről

10+1 érdekesség a 475 éve megjelent magyar nyelvű Újszövetségről

Share this content.

Szerkesztette: Galambos Ádám
Sylvester János (1505 k. – 1551 után)1541 januárjában Sárváron készült el az első magyar nyelvű Újszövetséggel. Az első példányt január 26-án küldte el patrónusának, Nádasdy Tamásnak. Az évforduló kapcsán 10+1 érdekességet gyűjtöttünk össze a fordítóról és az első magyar Újszövetségről.

1, A Sylvester János fordította Újszövetség nem csupán egy tudományos igényességű bibliafordítás, de az első magyar időmértékes vers őrzője is. Nem tudni pontosan, hogy hány példányban nyomtatták, ma huszonkettő eredeti példány létezéséről tudunk. Tíz külföldön található, tizenkettő pedig Magyarországon.

2, Sylvester 1541. január 26-án küldte el Nádasdy Tamásnak a kötet első példányát, s a művet I. Ferdinándnak is felajánlotta. Ez a fordítás számít az első teljes, korszerű, tudományos kritikát kiálló magyar Újszövetség-fordításnak.

3, A Sylvester János általi fordítást megelőző évtizedben ugyan jelentek meg nyomtatásban bibliafordítások, de ezek csak újszövetségi részleteket tartalmaztak. Komjáthy Benedek Szent Pál leveleinek magyar nyelvű fordítása 1533-ban jelent meg Krakkóban, Pesti Gábor Bécsben 1536-ban kiadott fordítása pedig csak az evangéliumokat tartalmazta.
Ádám - Éva díszléc

4, Sylvester János nevéhez nem csak az Újszövetség fordítása kötődik: vele kezdődik a magyar értekező próza is, valamint ugyancsak Sylvester nevéhez kötődik a magyar nyelvtantudomány és a törekvés az egységes helyesírásra.

5, Sylvester János ismerte az Újszövetség részleges magyar fordításait, közel tíz évig tartó fordítói munkájában alapvetően a görög szöveget vette alapul. Ezen kívül tanulmányozta a latin nyelvű fordítást is. Az Újszövetség egyik érdekessége a díszítés. A díszítő és magyarázó száz evangéliumi képecske közül néhány valószínűsíthetően Sylvester fametszete.

6, Sylvester Új Testamentuma 1541-ben Sárvár-Újszigeten, az első hazai nyomdában készült magyar nyelvű könyvünk, amelyet Abádi Benedek adott ki. A magyar néphez szóló ajánlását és az egyes evangéliumok összefoglalását Sylvester disztichonokban írta.
János evangéliumáról így fogalmaz:
„Krisztus örökké volt és testet vűn fel időben,
Kit János vall és melyhez ereszt sokat ű.”
Az Új Testamentumot díszítő és magyarázó 100 evangéliumi képecske közül néhány.

7, Sylvester János fő tanulmányi állomása a lutheri eszmék akkori tudományos központja, Wittenberg volt. Ide alapvetően azért ment, hogy Philipp Melanchthontól tanulhasson. Mivel ezekkel az évekkel megegyezően Luther Márton is az egyetem professzora volt, így bizonyos, hogy az első német nyelvű Biblia fordítójával is többször találkozott.

8, Wittenbergből hazatérve, Nádasdy Tamás nádor és felesége, Kanizsai Orsolya fogadja udvarába. Nádasdy Tamás nemcsak befolyásos nagyúr, hanem tudós módjára művelt, és fejedelmi udvarnak is beillő sárvári otthonában úgy pártolja a költészetet, művészeteket, tudományokat, mint az olasz reneszánsz uralkodók. Nádasdy – felismerve Sylvester értékét – azonnal rábízza a sárvári iskolát, vállalja az Újtestamentum-fordítás anyagi támogatását, és nyomdát szervez a Sárvár melletti Újszigeten – amelynek úgyszintén Sylvester lesz a vezetője.

9, 1543-ban (39 éves korában) a bécsi egyetem meghívja a héber nyelv professzorának, ahol később görögöt és ókori történelmet is tanít.
Az Új Testamentum címlapja.

10, A magyar fordítású Újszövetség elkészülésének 450. évfordulójára, Solymár Gábor evangélikus lelkész felkérésére, Szokolay Sándor zeneszerző – Sylvester János Az magyar néphez című versére – Antifona című kórusművét adták elő, melyet a sárvári pedagógus női kar és a helyi fúvószenekar mutatott be, a Kossuth-díjas szerző vezénylésével 1991-ben.

10 + 1, Ha kíváncsi hogy pontosan hogyan néz ki a Sylvester által fordított Újszövetség, ITT megtekintheti.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!