Értelmes szívvel – Beszélgetés Kodácsy-Simon Eszterrel

Értelmes szívvel – Beszélgetés Kodácsy-Simon Eszterrel

Share this content.

Szöveg: Galambos Ádám, fotó: archívum
Budapest – Értelmes szívvel – Etikai témák az evangélikus oktatásban címmel jelenik meg a valláspedagógia kutatócsoport első kötete. „Fontosnak tartjuk, hogy a hittanórán, az iskoláinkban és gyülekezeteinkben úgy foglalkozzunk az etikai kérdésekkel, hogy azok tárgyalásához megfelelő ismereteket biztosítsunk, a felmerülő kérdéseket biztonságos, egyéni döntésekre is motiváló közegben beszéljük meg” – fogalmaznak a kutatócsoport munkatársai. A könyv szerkesztőjével, dr. Kodácsy-Simon Eszterrel, az Evangélikus Hittudományi Egyetem Valláspedagógia Tanszékének vezetőjével beszélgettünk.

Csütörtökön fogjátok az Evangélikus Hittudományi Egyetemen bemutatni az első valláspedagógiai kötetet. Kiknek szól a könyv?

– A kötet elsősorban hittantanároknak és hitoktatással foglalkozó lelkészeknek szól, de olyan gyülekezeti tagoknak és érdeklődőknek is ajánljuk, akik akár a családban foglalkoznak a nevelés- oktatás kérdésével, vagy bibliaórát, gyülekezeti órát tartanak. A kötet azoknak is izgalmas olvasmány lehet, akik az iránt érdeklődnek, hogy bizonyos etikai kérdéseket az evangélikus teológia alapján hogyan lehet megközelíteni.

Milyen a kötet felépítése?

– Az volt a célunk, hogy olyan etikai kérdéseket dolgozzunk fel, amelyek a Magyarországi Evangélikus Egyház hittan tanterveinek is részei, és amelyek egyébként nem egyszerű dilemmaként jelennek meg a mindennapjainkban. A kötet alapozással indul, ahol az evangélikus etikai „építőkockákat” ismerheti meg az olvasó. Itt felvázoljuk, hogy az etikai döntésekhez az evangélikus teológia milyen alapokat, értékeket, segítségeket tud adni. Majd foglalkozunk az élet kezdetének és végének kérdésköreivel. Van egy olyan fejezetünk, ami az Eszköz címet kapta, s amelyben a technikai etikával, a médiaetikával és a gazdasági etikával foglalkozunk. A Környezet című egységben a környezettel való kapcsolatunkat, a fogyasztói szokásainkat, a környezetetikát és a felelősség kérdését taglaljuk.

A társadalmi kérdések hogyan jelennek meg a kötetben?

– Három témát emeltünk ki a példa szintjén, amelyek a hitoktatásban olyan izgalmas kérdések, amit a diákok a mindennapjaikban maguk is megélnek. Foglalkozunk a cigányokkal való együttélés, a zsidósággal való kapcsolatunk kérdésével, valamint a nemzet-haza kérdéskörével is. Utóbbival olyan szinten is, hogy miért érdemes itthon maradni, vagy hogy mit jelent a hazaszeretet.

Mennyire nyújt segítséget pedagógiai és módszertani kérdésekben a kötet a hittantanároknak és a lelkészeknek?

– A kötet utolsó két fejezetének tanulmányai a pedagógiai háttérrel foglalkoznak. Itt olvashatunk arról, hogy az életkori sajátosságok, és a vallási fejlődés hogyan határozzák meg etikai döntéseinket; hogy az egyes etikai kérdések hogyan jelennek meg az evangélikus iskola közösségében, illetve hogy mit jelent az etikai döntéshozatal egy gyülekezet életére nézve. Végül egy szakmódszertani írást is közzéteszünk a kötetben, ami ahhoz ad útmutatást, hogyan érdemes foglalkozni az etikai kérdésekkel a hittanórán.

Kik a kötet szerzői?

– A saját területükön olyan szakemberek, akik jól ismerik az evangélikus oktatást, vagy azért, mert ők maguk is tanárként vesznek részt benne, vagy azért, mert szülőként, presbiterként, felügyelőként az evangélikus oktatás másik oldalát látják. A szerzők nagy része evangélikus felekezetű, és mindannyian gyakori előadók az evangélikus közösségi programokon.

A hittan- és erkölcstan órák nagy változást hoztak a hitoktatásban. Mivel lehet a diákokat megszólítani?

– Azt látjuk, hogy különösen a hittan- és erkölcstan órákon, de az egyházi iskolák hittanóráin is jobban fel lehet kelteni a diákok motivációját a tananyag iránt, ha az etikai vonatkozás felől indítjuk a kérdéseket. Ez nem azt jelenti, hogy etikai kérdésekkel többet foglalkoznánk, mint például a biblikus tananyagrésszel, de saját érdeklődésükből is adódóan, ezekre nyitottabbak a diákok. A statisztikák azt mutatják, hogy az evangélikus hittanórára járó gyermekek legalább harmada olyan, akik nem tradicionális egyházi háttérből érkeznek hozzánk. Ők maguk is először az etikai kérdéseket vetik föl, illetve azt is látnunk kell, hogy őket az etikai kérdések felől kiindulva a legkönnyebb szóra bírni. Ezért is döntöttünk úgy, hogy a kutatócsoport először etikai témák hittanórainak megjelenésével foglalkozzon.

A valláspedagógiai kutatócsoportot másfél éve hozta létre az Evangélikus Hittudományi Egyetem. Milyen céljai vannak a kutatócsoportnak és a jövőben milyen kötetek várhatók?

– A kutatócsoportnak egyik fő célja az, hogy háttéranyagok biztosításával segítse a hitoktatásban részt vevők munkáját. Szeretnénk az etikai témák mellett más kérdésekre is koncentrálni. Már most látjuk, hogy még nagyon sok mindenről lehetne írni, sok téma van, melyet jó lenne feldolgoznunk. A most megjelenő kötetbe például már nem fért bele a család, a párkapcsolat etikai kérdésköre, ezért úgy gondoltuk, hogy a család és közösség témakör egy következő lépés lehet, melyet már nem csak etikai szemszögből vizsgálnánk meg.

Könyvbemutató

A valláspedagógiai kutatócsoport könyvbemutatójára 2016. december 8-án, csütörtökön 16 órától kerül sor az Evangélikus Hittudományi Egyetemen (1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3.).
Etika és hitoktatás témában ünnepi előadást tart MÁTÉ-TÓTH ANDRÁS tanszékvezető egyetemi tanár, az MTA doktora, a Bécsi Egyetem magántanára.
A könyvet bemutatja KODÁCSY-SIMON ESZTER szerkesztő, az EHE Valláspedagógia Tanszékének vezetője és SZABÓ LAJOS, az Evangélikus Hittudományi Egyetem rektora. A rendezvényen közreműködik a Közel zenekar.
A könyv a helyszínen kedvezményesen megvásárolható.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!