„Állj a lábadra!” – Ülésezett az Északi Egyházkerület közgyűlése

„Állj a lábadra!” – Ülésezett az Északi Egyházkerület közgyűlése

Share this content.

Szöveg: Pap Kinga Marjatta, fotó: Balicza Máté
Budapest – Az egyházkerület vezető testülete igével, imádsággal, felelős döntésekkel ünnepelte Luther Márton névnapját, majd részt vehettek a reformációi emlékév és a megújult Evangélikus Országos Múzeum megnyitásán.

A budahegyvidéki gyülekezetben tartott ülés Mekis Ádám áhítatával kezdődött. A szántóföldbe rejtett kincs példázatából kiindulva az esperes hirdette, hogy az Istentől ajándékul kapott kincs felett érzett öröm betöltheti életünket. Ezt adjuk tovább azoknak, akik nem találják életük középpontját.

Az egyházkerületi elnökségi beszámoló keretében Fabiny Tamás püspök reflektált a Ferenc pápa és a Lutheránus Világszövetség vezetése részvételével tartott lundi találkozóra: az ott aláírt közös állásfoglalás és a liturgikus keretben történt imádság újabb lépés a látható egység felé vezető úton. Martin Junge főtitkár beszédében határozottan szólt a közös asztal építéséről, Kurt Koch bíboros pedig imádságban érintette az úrvacsorai közösség fontosságát.

Fábri György felügyelő statisztikai és népmozgalmi adatok elemzése alapján jelölt meg lehetséges új irányokat az egyházszervezet és gazdálkodás területén. Kitért a tervszerű gyülekezetplántálás, a lelkészutánpótlásért érzett gyülekezeti felelősség és az egyházfenntartás újszerű modelljére. Országosan mintegy 5,5 milliárd forintból él a Magyarországi Evangélikus Egyház (az intézmények ebben nincsenek benne). Ha lenne 50 000 olyan evangélikus, aki tud és akar havonta kb. 5–10 000 forintot az egyházra szánni, akkor – a számos gyülekezetnél lehetséges önálló gazdálkodással együtt – az egyház működtethető lenne. Mindez nem zárja ki a gyülekezetek közti szolidaritást.

Fabiny Tamás püspök az országos evangélizációra emlékeztető, „Állj a lábadra!” jelszó jegyében szólt a gyülekezetek fenntarthatóságáról. A lelkészutánpótlással összefüggésben ismét előkerült a gyülekezeti tagok keresztelést követő nyomon követésének kérdése – amint Bence Imre esperes felhívta rá a figyelmet. Az erre alkalmas technikai rendszerek mellett a lelkipásztori attitűd, az aktívabb kapcsolattartás is kívánatos eszköz lenne. A közgyűlés határozott arról, hogy részletes adatok alapján, települési lebontásban kell elemezni a gyülekezetek állapota, a finanszírozhatóság és a plántálhatóság összefüggéseit – ezt a megfelelő előkészítést követően először egyházmegyei szinten tekintik át. Határoztak továbbá arról, hogy a kerületi elnökség kezdeményezze az Országos Irodánál a nyomon követés és az egyházfinanszírozás kérdéseinek áttekintését az ismert külföldi példák alapján.

Szabó András esperes előterjesztése nyomán két nógrádi egyházközség leánygyülekezetté nyilvánításáról határozott a közgyűlés: Bokor Bérhez, Legénd pedig Ősagárdhoz csatlakozik. A gyülekezetek és az egyházmegye illetékes testületei után az egyházkerületi közgyűlés is egyhangúan támogatta a döntést.

Az országos bizottságokban történt üresedések kapcsán a közgyűlés Ratkay Dorottyát jelölte a Gyermek- és Ifjúsági Bizottság, Réti Lászlót pedig a Nevelési és Oktatási Bizottság tagjául. Tájékoztatás hangzott el a hitoktatásról, a nyári találkozók (Föld sója, Szélrózsa) egyházkerületi részvételi tapasztalatairól, az építési–beruházási kérelmekről, valamint az egyházkerület munkatervéről és a készülő új honlapjáról. Hosszabb idő után ismét lesz gyülekezeti elnökségek találkozója, ennek időpontja 2017. január 28.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!