Az Úr parancsolata világos? – Közgyűlés északon

Az Úr parancsolata világos? – Közgyűlés északon

Share this content.

Szöveg: Pap Kinga Marjatta, fotó: Veres K. Csenge
Arnót – Az Északi Evangélikus Egyházkerület Közgyűlése 2018. március 23-án Arnóton tartotta cikluszáró ülését. A falu „emberemlékezet óta” nem adott helyet ilyen magas szintű egyházkormányzati ülésnek, így a helyi közösség szeretetteljes odaadással fogadta az érkezőket. A vendéglátásban házigazdaként szerepet vállalt Üveges István polgármester, az evangélikus gyülekezet presbitere, vendégként pedig részt vett Török Dezső, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke is.

A hivatalos üléshez Buday Barnabás esperes áhítata adott igei megalapozást. A bibliaolvasó Útmutató napi igéi alapján tartott ébresztő igehirdetésében az arnóti lelkész a zsoltárversre utalva („Az Úr parancsolata világos, ragyogóvá teszi a szemet”) idézett fel a szem ragyogásában tükröződő élethelyzeteket, majd a Lélek által megújuló tavaszi energiák ajándéka mellett a bűnbánat mélységeit, Isten akaratára figyelésünk számos kérdését, bizonytalanságát is felvillantotta.

Az ülés gerincét az egyházkerületi elnökség éves jelentései adták. Fabiny Tamás elnök-püspök – az elmúlt év szolgálatait, publikációit és a reformációi emlékévben végzett munkát tényszerűen is összefoglaló jelentése mellett – a Luther Válogatott Művei sorozat már megjelent részeinek egy-egy gondolatát emelte ki és aktualizálta. Így került az egybegyűltek elé a szabadság és a szolgaság elválaszthatatlan kettőssége; az igehirdetés, a szolgálati hűség és a szó legjobb értelmében vett kegyesség fontossága a lelkészi szolgálatban; a közös üdvösségünkkel való szenvedélyes foglalkozás; a szellemi igényesség és egyetemi megújulás, valamint Isten igéjének értelmezése és az evangélium hirdetése az iszlamista veszély árnyékában.

Fábri György kerületi felügyelő elsőként jelentésének címére hívta fel a figyelmet: A mi közös egyházunk. Ennek a látásmódnak a megőrzése az egyik legfontosabb feladat a következő időszakban is – hangsúlyozta. Az elmúlt év kiemelkedő eseményeinek értékelése mellett kitért a népmozgalmi adatok tanulságaira. A létszámcsökkenést tekintve sajnos nem tapasztalható trendforduló. A keresztelések és a konfirmációk tekintetében azonban csekélyebb a csökkenés. Kiemelte, hogy az egy ponton már elért testvérek megtartásával szinte pótolható lenne az egyházfenntartók kieső tömege. Ez egyértelműen mutatja a belmisszió fontosságát – szemernyit sem engedve ugyanakkor a teljes misszió elvárásából. Fábri György végül beszámolt az aktuális országos egyházi folyamatokról, döntésekről.

A bőséges hozzászólások érintették az országos egyház pénzügyi befektetési politikájának hangsúlyait (beleértve annak teológiai értelmezését) és az egyházi adatszolgáltatás technikai vonatkozásait. A közgyűlés tagjai egyöntetűen támogatták ugyanakkor az önfenntartó egyház modelljének megerősítését.

Az egyházi választások előkészítési folyamatának részeként került sor az egyházkerületi felügyelőjelölt-lista véglegesítésére. Csengery Tamás jelölőbizottsági tag tájékoztatott arról, hogy két személyre érkezett jelölés, közülük egy vállalta a jelölést: dr. Fábri György. Az érintett távollétében a közgyűlés nyílt szavazással, két tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadta az egy nevet tartalmazó jelöltlistát. Az egyházközségek presbitériumai június 1–10. között adhatják majd le szavazataikat.

A közgyűlés meghallgatta és elfogadta az egyházkerületi tisztségviselők jelentéseit, és tárgyalta az országos bizottságok egyházkerületi küldötteitől kapott beszámolókat. Az új választási ciklusra nézve hangsúlyozták a jelöltek megfelelő felkészítését az áthúzódó ügyek előzményeire nézve és a folyamatos kommunikációt a küldő testületekkel. Az egyházon belüli információmegosztás jegyében lényeges, hogy az újonnan választott presbitériumok elérhetőségeinek beküldésére az előírt rendnek megfelelően mielőbb sor kerüljön.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!