Európai egyházak a francia törvényjavaslatról

Európai egyházak a francia törvényjavaslatról

Share this content.

Forrás: ceceurope.org, reformatus.hu, szöveg: Kiss Csenge
Párizs – Genf – Az európai egyházak aggodalmukat fejezik ki az iszlám radikalizmus fenyegetése miatt tervezett francia törvénymódosítás miatt. Az Európai Egyházak Konferenciája (CEC) levélben fordult a francia kormányhoz, amelyben a francia tagegyházaival együtt figyelmeztet arra, hogy a törvény károsan hatással lehet a vallási közösségekre, és további kormányzati egyeztetéseket sürget egyházi és vallási vezetőkkel.

A Jean Castex miniszterelnöknek és Gerald Darmanin belügyminiszternek címzett francia nyelvű levelet február 4-én küldte el a CEC főtitkára, hogy az európai integráció, az egyházak jövőképe és az emberi jogok összefüggésében erősítse meg a francia egyházak aggodalmait.

A levél részletesen elemezi az európai országokban kezdeményezett törvénymódosításkokat, amelyek az EU Lisszaboni Szerződésében és az EU Alapjogi Chartájában rögzített alapvető jogokat veszélyeztetik, valamint a véleménynyilvánítás és vallásszabadság korlátozását eredményező adminisztratív és pénzügyi korlátozásokat vezetnének be.

Az európai egyházak figyelmeztettek továbbá arra is, hogy az ilyen törvények gyanút és visszatetszést válthatnak ki a társadalomban a vallási közösségekkel kapcsolatban. Ehelyett a demokratikus értékek megerősítését, a társadalmi integráció elmélyítését, a befogadást, szolidaritást és az építő jellegű nyilvános vitákat sürgetik.

A CEC számos franciaországi egyház és felekezet véleményének ad hangot levelében, köztük a mintegy százezer református hívet tömörítő Egyesült Protestáns Egyházat, a protestáns szövetséget, a baptista, ortodox és örmény apostoli egyházakat. Többéves előkészítés után ugyanis a francia kormány, alapvetően az iszlám vallás finanszírozásának átláthatósága és ellenőrzése érdekében az állam és az egyházak szétválasztását szabályozó 1905-ös törvény módosítását tervezi a köztársaság alapelveinek védelmére. Ennek része lenne a külföldi politikai és pénzügyi befolyás, bejelentési kötelezettséget írva elő a vallási közöségek számára a tízezer eurót meghaladó külhoni támogatások esetében.
„A szélsőséges iszlámmal szembeni küzdelem jegyében Európa egyes országaiban olyan jogalkotási folyamatok indultak el, amelyek a mindennapokban a bonyolítja a szabad vallásgyakorlást és korlátozza a vallásszabadságot” – fogalmaz nyílt levelében a CEC főtitkára, Jorgen Sorensen és a szervezet elnöke, Christian Krieger francia református lelkész, az Elzász-Lotaringiai Protestáns Egyház elnöke. A CEC a helyi egyházak nevében ad hangot aggodalmának azért, mert a tervezett új szabályozás azzal fenyeget, hogy korlátozza azokat az alapjogokat, amelyek a francia állam és az Európai Unió „talapzatát alkotják”.
„Politikai szempontból a köztársasági értékek tiszteletének megerősítését célzó törvénymódosítás azon szándékát, hogy az állam szigorúbb felügyeletet gyakoroljon az istentiszteletek felett, a vallásoknak szánt aránytalanul negatív üzenetként értékeljük, ami káros hatással van a társadalomban betölteni kívánt szerepükre. A tervezett intézkedés lényegében a bizalmatlanság kultúráját teremti meg a vallási közösségekkel szemben, amelyek túlnyomó többsége fenntartások nélkül ismeri el a demokratikus értékeket és teljes mértékben igazodik a társadalomhoz, gazdagítva azt a befogadás és szolidaritás értékeivel…” – hangsúlyozzák a CEC vezetői, akik azt is kiemelik, hogy számos kérdésre nem ad megnyugtató választ a francia kormány. Miért kell egy második század óta létező egyháznak egyszer csak új adminisztratív kötelezettségnek eleget tennie Franciaországban ahhoz, hogy polgárjogot nyerjenek? Miért irányul a tervezett törvénymódosítás kimondottan a vallási közösségekre és nem valamennyi egyesületre? A CEC ezekre tekintettel arra kéri a francia kormányt, hogy az egyházak által megfogalmazott kritikai észrevételek és kérdések kapcsán folytasson érdemi egyeztetést felekezeti és vallási vezetőkkel.

A francia nyelvű levél teljes szövege a szervezet honlapján érhető el.

 

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!