A REFORMÁCIÓ ÖRÖKSÉGE: Evangélikus diákok külföldön és itthon a 16-19. században

A REFORMÁCIÓ ÖRÖKSÉGE: Evangélikus diákok külföldön és itthon a 16-19. században

Share this content.

Videó: Győri András Timótheus, fotó: Sziklay Cs. Mónika, Balogh Kriszta. Szöveg: Csermelyi József
Budapest – 2020. február 27-én rendhagyó eseménnyel folytatódott a Magyarországi Luther Szövetség és az Evangélikus Országos Gyűjtemény A reformáció öröksége – 2020 címet viselő előadás-sorozata az Evangélikus Országos Múzeumban. Ezúttal ugyanis három előadást hallhattak az érdeklődők a magyarországi diákok – különös tekintettel az evangélikus felekezetűek újkori egyetemjárási szokásairól. Draskóczy István, Szögi László és Durovics Alex előadásaikban az MTA és az ELTE 2013 óta fennálló Egyetemtörténeti Kutatócsoportjának hatalmas kutatómunkáját tették közkinccsé. Az alkalom kezdetén Lackner Pál az MLSZ elnöke tartott igei intonációt, az előadások után pedig kérdésfeltevésre is lehetőség adódott.

Az első előadó Draskóczy István, az ELTE egyetemi tanára, professzora volt, aki röviden bemutatta a kutatócsoport előzményeit, megalakulását, személyi állományát és eredményeit. Az alapkutatásokkal és adatbázis-építéssel foglalkozó kutatók az eltelt évek alatt több, mint 100 ezer külföldi és 262 ezer, hazai felsőoktatási intézménybe járó diákról találtak adatokat a 12. századtól egészen 1918-ig. Eredményeikről immár több mint 100 publikációban számoltak be, hét konferenciát (ebből három nemzetközit) szerveztek és két könyvsorozatot indítottak. Ezek a kötetek közlik az összegyűjtött adattárakat, kiegészítve komoly bevezető tanulmányokkal. Az egész Kárpát-medencére kiterjedő anyaggyűjtés következtében eredményeik nem csak a magyar, hanem a szomszédos országok történettudományának is hasznára fognak válni.

Szögi László habilitált egyetemi docens előadása az 1526 – 1919 közötti, Európába tartó evangélikus peregrinációval ismertette meg a hallgatóságot. Az előadó sajnálattal jegyezte meg, hogy annak ellenére, hogy a felsőoktatás és az egyetemek a nemzeti identitás fontos részei (az olasz, német és más nyugat-európai egyetemek az elmúlt évszázadok kutatásai és forrásközlései alapján hatalmas adatbázisokat építettek), magyar részről sokáig nem foglalkoztak kellőképpen a témával; emiatt felbecsülhetetlen értékek mentek veszendőbe, például a szovjet ágyútűz miatt elégett nagyszombati egyetemi anyakönyvek, ahol legalább a névsorokat meg lehetett volna menteni, ha időben kiadják. Szögi László hangsúlyozta, hogy a korai hazai egyetemalapítási kísérletek kudarca és a magyarországi egyetemalapítások megkésettsége ellenére a Magyar Királyság felsőoktatási szempontból nem volt elmaradott, csak az értelmiségnek külföldön kellett tanulnia. Ez hosszútávon jót is tett a hazai értelmiségnek, ugyanis különböző helyekre mentek, nem csak egy helyről érkezett a tudás Magyarországra. Az előadó kimutatta, hogy az ismert adatok alapján az 1526 és 1800 közötti egyetemjárók egyharmada evangélikus volt, arányaiban tehát ők voltak e téren a legjelentősebb protestáns felekezet. Később hozzátette, hogy ennek oka az evangélikusok magas műveltség iránti igénye volt, amely elvárta a lelkészektől, hogy Bécsnél távolabb, német egyetemeken képezzék magukat. Mint kiderült, még Uppsalába és Lundba is eljutottak.

Durovics Alex tudományos segédmunkatárs a hazai evangélikus líceumok diákjairól tartotta előadását. A líceumi oktatás célja nem csupán az erkölcsi nevelés és az értelmiségi utánpótlás volt, hanem a diákok felkészítése a külföldi peregrinációra is. Az előadó – aki impozáns mértékű adatgyűjtéséhez számos hazai és határon túli gyűjtemény mellett az Evangélikus Országos Levéltár anyagát is felhasználta – térképekre vetítve mutatta be a legjelentősebb (Pozsony, Késmárk, Eperjes), a középméretű (Lőcse, Sopron) és a kisebb (Mezőberény/Szarvas) líceumok vonzáskörzetét. Hangsúlyozta, hogy a munka nem fejeződött be, eredményeiből pedig a művelődéstörténet mellett többek között a szociológia, az intézménytörténet és a családfakutatók is profitálhatnak. Az előadásokat követően szokás szerint lehetőség volt kérdések feltételére, amellyel ezúttal többen is éltek. Jó hangulatú szakmai diskurzussal ért véget az este. 

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!