Evangelizációs és missziói gyülekezeti munkatársak képzése – Piliscsaba

Evangelizációs és missziói gyülekezeti munkatársak képzése – Piliscsaba

Share this content.

Forrás: Evangélikus Missziói Központ, Evangélikus Missziói Bizottság
A képzés célja evangelizációs és missziói ismeretek tanulása, a gyülekezeti tagok felelősségének felkeltése a biblikus, missziói, befogadó, családias gyülekezet építésében.

A képzésnek része a közös éneklés, az igehirdetési alkalmak, az imádkozás, egyéni és közösségi beszélgetések. Az igei alkalmak műfaja: áhítat, bibliatanulmány, evangelizáció. A záró istentiszteleten a tanfolyam tagjait is bevonjuk a liturgiába.

Témák: személyes hitélet, áhítattartás, lelkigondozás, látogatás, gyülekezetplántálás, felekezetek, szekták; missziói programok szervezése, játék a gyülekezetben, kirándulásszervezés; missziói munkaágak; lutheri teológia; imaközösség tartása, munkatársak, személyes és közösségi evangelizáció, gyülekezetépítés, kapcsolattartás; bibliatanulmányozás.

Előadók: Bakay Péter, Balog Eszter, Bozorády András, Füke Szabolcs, Gáncs Péter, dr. Garádi Péter, Győri Gábor, Győri Péter Benjámin, Horváth-Csitári Boglárka, Ittzés István, Kis János, Kovács László, Láng Emese, Lázárné Skorka Katalin, Martonné Némethy Márta, Ribár János, Sefcsik Zoltán, Smidéliuszné Drobina Erzsébet, Szeverényi János.

A piliscsabai Béthel Evangélikus Missziói Otthonban rendezendő képzés három hétvégét foglal magába: 2019. május 24–26. (az európai uniós választásokra mindenki hazaérhet), november 8–10. és 2020. május 15–17. 

A szállás és az ellátás költségeit az országos egyház vállalja magára, az útiköltség a résztvevőket terheli. Köszönettel vesszük, ha a küldő gyülekezet segítséget nyújt ebben. 

Jelentkezés és bővebb információ az evmis@lutheran.hu címen. Jelentkezni lelkészi ajánlással lehet május 15-ig.

Evangelizációs és missziói gyülekezeti munkatársképzés – Szeverényi János szervezésében Piliscsabán

„Más példázatot is mondott nekik: Hasonló a mennyek országa a mustármaghoz, amelyet vesz az ember, és elvet a szántóföldjébe. Ez ugyan kisebb minden magnál, de amikor felnő, nagyobb minden veteménynél, és fává lesz, úgyhogy eljönnek az égi madarak, és fészket raknak ágai között." (Mt 13,3132)

A munkatársképzés célja a gyülekezeti tagok felelősségének felkeltése az igeszerű, missziói, befogadó, családias gyülekezet építésében, illetve evangelizációs és missziói ismeretek tanulása. A munkatársképző tanfolyam egészében evangelizáció és misszió, lelkigondozói jelleggel bír. A képzésnek része a közös éneklés, az igehirdetési alkalmak, imádkozás, egyéni és közösségi beszélgetések.  A kezdő igei alkalom péntek este áhítat, szombat reggel bibliatanulmány, este evangelizáció. A vasárnapi istentiszteleten a tanfolyam tagjait is bevonjuk a liturgiába.

2019. május 24–26.

Személyes hitélet Bibliaolvasás, imádkozás. Nehézségek, lehetőségek, örömök – Győri Gábor

Munkatársak keresése, segítése, gondozása Miért kell keresni munkatársat? Hogyan tegyük? Munkatársak segítése – dr. Garádi Péter

Személyes és közösségi evangelizáció Szervezés, megszólítás, üzenet, beszélgetés, megtérés, újjászületés - Ittzés István

Gyülekezet A gyülekezet, mint Isten családja – Szeverényi János

Gyülekezetépülés Koncepció, lelkület, munkaterületek, munkatársak, körök – Bozorády András

Áhítattartás Mi az áhítat? Milyen formái vannak? Készülés téma és igeszakasz alapú áhítatra. Segédanyagok Gáncs Péter

Missziói munkaágak Cigánymisszió – Bakay Péter; Börtönmisszió – Jánosa Attila

2019. november 8–10.

Bibliatanulmányozás Mit jelent? Hogyan történik? Milyen segédkönyvek léteznek? – Gáncs Péter

Közösségszervezés -és fejlesztés, gyülekezetépítés  Látás a biblikus 21. századi gyülekezetről – Kis János

Biblia az élet könyve – Újra kell írni vagy újra kell olvasni? Hogyan olvassam, értsem, alkalmazzam? – Ribár János

Lelkigondozás A lelkigondozás alapelvei. A lelkigondozói beszélgetés, környezet, menet, lezárás. Segédanyagok – Sefcsik Zoltán

Gyülekezetplántálás – Nulláról kezdünk? Előzmények, előkészületek, lelki és gyakorlati feladatok. Együttműködés az anyaggyülekezettel – Horváth-Csitári Boglárka Flóra

Imaközösség – Az imaközösség célja, formái – Füke Szabolcs

Luther – A lutheri teológia elméletben és gyakorlatban – Kovács László

Missziói munkaágak Alkoholbeteg-mentő misszió Láng Emese, Szeverényi János

2020. május 15–17.

Felekezetek, szekták – Mi a szekta, szabadegyház, történelmi egyház? Hogyan viszonyuljunk hozzájuk? – Szeverényi János

Látogatás – A látogatás célja, értelme, módjai – Smidéliuszné Drobina Erzsébet

A munkatárs személyisége – Milyen a jó munkatárs, hogyan viselkedik a feljebbvalókkal, munkatársakkal, keresőkkel – Lázárné Skorka Katalin

Missziói programok szervezése Hogyan szervezzek csendes napot, evangelizációt, konferenciát, tábort? – Győri Péter Benjámin 

Játék – Mi a játék, kik játszanak, miért játszanak, hol lehet játszani, miért fontos a játék a gyülekezetben? – Martonné Némethy Márta

Kirándulásszervezés – Milyen típusú kirándulások vannak? Előkészítés, gyakorlati tennivalók, lehetséges programok – Balog Eszter

Missziói munkaágak – Kórházmisszió – Honti Irén; Médiamisszió – Gáncs Péter

Címkék: misszió - munkatárs - képzés -

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!