Ezrek vettek részt a globális reformációi megemlékezésen Namíbiában

Ezrek vettek részt a globális reformációi megemlékezésen Namíbiában

Share this content.

Forrás: LWI, fordítás: Horváth-Bolla Zsuzsanna
Windhoek – Az egész világról összesereglett evangélikusok, valamint ökumenikus vendégek gyűltek össze a namíbiai főváros Sam Nujoma Stationjában, hogy részt vegyenek a Lutheránus Világszövetség által szervezett 500 éves jubileumi reformációi megemlékezésen. Az LVSZ-nagygyűlés delegáltjai és a résztvevők több ezer namíbiaival és a szomszédos országokból érkezettekkel együtt vettek részt az istentiszteleten.

Információink szerint a magyar delegáltak közül az istentiszteleten Mesterházy Balázst is felkérték úrvacsorát osztani és Balicza Klára világi küldöttünk imádságot olvasott fel. 

„A múlt borzalmainak megigazítására nincsen most szükségünk, sokkal inkább arra, hogy Isten az ő kegyelmével világunkban tiszta szívet hozzon, szeretettel, igazságossággal és békével” – mondta dr. Zephania Kameeta namíbiai püspök a prédikációjában. A püspök a reménység és a szabadítás üzenetét hirdette és ezzel az Isten kegyelme által megszabadítva témát mélyítette el.

Ez a megemlékezés a csúcspontja a Namíbiában május 10. és 16. között megrendezett 12. LVSZ-nagygyűlésnek.

Az egység perspektívája

„Egy spirituális és teológiai feladat előtt állunk: a történetünket az egység perspektívájából és nem pedig az elválasztottság perspektívájából kell elmesélnünk” – mondta az LVSZ leköszönő elnöke, dr. Munib A. Younan püspök üdvözlő szavaiban. „Ma itt Namíbiában mi mindannyian annak a tanúi vagyunk, hogy a reformáció még ma is tart és világpolgárrá vált.”

Ez nyilvánvalóvá vált a hét jelentés által. „Az LVSZ régióinak hét jelentése a lutheránus egyházak bizonyságtételéről szól, amely sokféle kontextusban és kultúrában van jelen” – mondta dr. Martin Junge főtitkár.

A hét bizonyságtételt a következő résztvevők tették:  Magnea Sverrisdóttir (Északi Régió), Ranjita Christie Borgoary (Ázsiai Régió), Yonas Yigezu Dibisa (Afrikai Régió), Robert Granke (Észak-Amerikai Régió), Vera Tkach (Közép- és Kelet-Európai Régió), José Pilar Álvarez Cabrera (Latin-Amerikai és Karibi Régió) és Julia Braband (Közép- és Nyugat-Európai Régió).

„Ezek a bátorítás és az inspiráció történetei. Amikor halljuk ezeket, akkor a hit kezdeteire gondolunk: Megújultunk a hit által, megtisztultunk a megújulás fürdőjében. Köszönetet mondunk Istennek, aki itt és most arra hív el bennünket, hogy Isten népe legyünk teljes kegyelemben és igazságban.”

Nincsen magyarázat a borzalmakra!

Prédikációjában Kameeta püspök a namíbiai felszabadítási harcról is beszélt, amelyben aktív részt vállalt és arról a reménységéről is szólt, amelyet számára az evangélium adott. „Nem fogjuk feladni és sosem fogjuk abbahagyni, mert hiszünk abban, hogy nem a gyűlölet, az erőszak, a harácsolás az egyre nagyobb szakadék a szegénység és a gazdagság között, és nem a keserű szegénység, az igazságtalanság, a kizsákmányolás, a terrorizmus, az extremizmus, a diszkrimináció és a halál kezében van az utolsó szó.”

A püspök arra szólította fel a résztvevőket, hogy tegyenek bizonyságot Isten kegyelméről. „Kedves Testvéreim, a reformáció ötszázadik évfordulójára emlékezünk, így ha innen elmegyünk, azzal a Jézus Krisztus által adott megszabadító igazsággal menjünk el, hogy megreformálódjunk, reformáltak legyünk, megújulva és megújítóan, megszabadítva és megszabadítóan, hogy az életre összpontosítsunk, amelyben az emberek kegyelmet, szeretetet, igazságosságot, egységet és békét láthatnak és tapasztalhatnak.”

Az élő Luther-rózsa

A három namíbiai evangélikus egyház tagjai is részt vettek a vasárnapi istentiszteleten. De hozzájuk csatlakoztak a szomszédos országok, így Dél-Afrika és Zimbabve evangélikusai is.

Az istentisztelet kezdetén a windhoeki evangélikus gyülekezetek konfirmandusai élő Luther-rózsát alkottak. Az istentisztelet végén pedig generációkon átívelő beszélgetés zajlott fiatal és idősebb reformáltak között. A résztvevők a következők voltak: Cheryl Phillips (Amerikai Evangélikus Egyház), Marcia Blasi (Brazíliai Hitvalló Evangélikus Egyház), Gerhard Ulrich püspök (Észak-német Evangélikus Egyház), Andrew Jensen lelkész (Myanmari Evangélikus Egyház, Lutheránus Bethlehem-templom) és Hellvi Muremi (Namíbiai Evangélikus Egyház).

Az istentiszteletnek otthont adó stadion Katuturában található, amely az apartheid idejében a fekete lakosság számára létrehozott városrész volt. A Windhoek más részeiből kényszerítettek az emberek arra, hogy ide költözzenek.

Az egész világról jött ökumenikus vendégek imádságok felolvasásával maguk is részt vettek az istentiszteleten. A namíbiai lutheránus gyülekezetek különböző kórusai gondoskodtak arról, hogy az istentisztelet valóban dinamikus és eleven legyen. Több ezer résztvevő állt sorba a stadion öt pontján, hogy úrvacsorát vegyen.

 „Az istentiszteleten részt vevő gyülekezeti tagok nagy száma mindennél jobban mutatja, mennyire eleven az egyház és hogy a reformáció tovább fog folytatódni” – mondta Martin Junge, az LVSZ főtitkára az alkalomról.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!