Ezt is Luther Márton mondta

Ezt is Luther Márton mondta

Share this content.

Forrás: Evangélikus Élet, válogatta: Galambos Ádám
Válogatás Luther Márton aranymondásaiból.

Nagyobb a bűne annak, aki nem bocsát meg, mint annak, aki a bűnt elkövette.


Isten egyik legszebb és legcsodásabb adománya a muzsika, melynek az ördög ádáz ellensége, mert a muzsika sok kísértést és gonosz gondolatot elűz. Ezért az ördög nem állhatja a muzsikát.

Ne higgy el mindent, amit hallasz. Ne szeress mindent, amit látsz. Ne mondj el mindent, amit tudsz. Ne tégy meg mindent, amit akarsz.

Isten nincs helyhez kötve, és nincs semmiből kizárva. Ott van mindenütt: a legkisebb teremtményben, egy falevélben, egy fűszálban, és még sincs sehol. Sehol: mármint nem ragadható meg, és nincs belefoglalva semmibe; mégis ott van mindenütt, mert ő teremt, munkál és tart meg minden dolgokat.

A hazugság, akár a hólabda: minél tovább görgetik, annál nagyobb. Nincs édesebb, kedvesebb, szívmelengetőbb kötelék, közösség és társulás, mint a jó házasság, ahol a házasfelek békében és egyetértésben élnek.

Az asszony a legdrágább kincs, mert Isten ajándéka; sok jó tulajdonsága, erénye van, hűség és hit ékesítik.

A Miatyánk egymáshoz kapcsolja és összeköti az embereket, úgyhogy egyikük a másikáért és a másikával együtt imádkozik, és olyan erős és hatalmas lesz, hogy még a halált is elűzi.

Aki nem imádkozik Istenhez, s nem hívja segítségül szükségében, az bizony nem tartja őt Istennek, nem adja meg neki isteni dicsőségét.

A gonosz kívánságokat semmi más sem oltja ki, egyedül az égi harmat és az isteni kegyelem zápora. A böjtölés, a munka és a virrasztás mind szükségesek, de önmagukban nem elegendők. A madarak pedig aggodalmaskodás és fösvénység nélkül repülnek, nekünk éppen így aggodalmaskodás és fösvénység nélkül kell dolgoznunk. Ha azonban aggodalmaskodsz és fösvénykedsz, hát akkor csak gyötrődj és fösvénykedj, hogy a sült galamb valóban a szádba repülhessen! De magadra vess, ha azután Isten parancsolatainak betöltését és az üdvösséget így nem tudod elnyerni.

Isten türelmes, hosszútűrő és irgalmas, sokáig tud hallgatni, és a leghitványabb fickókat nagy ideig büntetlenül nézi, és engedi a maguk útján járni. Én nem tudnám ezt megcselekedni.

 

A 16 oldalas, ingyenes "Mi, evangélikusok" című kiadvány célja az evangélikus sajtót kevésbé követő egyháztagoknak, oktatási intézmények érintettjeinek és további érdeklődőknek a megszólítása és elérése. A lap még a járványügyi helyzet előtt készült. Reménység szerint a veszélyhelyzetet követően egyházi eseményeken és gyülekezeti alkalmakon, oktatási és diakóniai intézményekben ingyenesen, nyomtatott formában mindenki megkaphatja a lapot.
A kiadványt az Evangélikus Információs Szolgálat munkatársai szerkesztették az 1%-os kampány keretén belül. Támogatta a Magyarországi Evangélikus Egyház.

Címkék: Luther Márton - idézet -

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!