Félévi számvetés a Székács-iskolában

Félévi számvetés a Székács-iskolában

Share this content.

Szöveg: Szőke-Kilián Szilvia
Orosháza – „[A]z a föld, amely beissza a gyakran ráhulló esőt, és hasznos növényt terem azoknak, akik számára művelik, áldást nyer Istentől…” (Zsid 6,7a) – Lázár Zsolt esperesi köszöntője után ezzel az igével kezdődött a félévi értekezlet Orosházán, a Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnáziumban.

Felegyi-Németh Mária iskolalelkész áhítatában a következőket mondta: „Igazi áldás vagytok ti egyen-egyenként a rátok bízottak, tanítványaitok számára. Ahogy végighallgattam a múlt heti osztályozóértekezleteken szinte az összes beszámolót, ez a gondolat fogalmazódott meg bennem. És ebben az osztályfőnököknek és a tanítópároknak hatalmas szerepük van. Sok helyen csupán hangzatos marketingfogásként hangzik el az oktatás mellé erőltetett nevelés kifejezés. De múlt héten az őszinte szavaitok nyomán belém égett az a gondolat, hogy itt nem csupán oktatunk, hanem nevelünk is. Hitre, tartós, maradandó értékre, az életre. Olyan értékeket igyekeztek átadni diákjaitok számára a velük való mindennemű találkozás, az órák, áhítatok, de akár a szünetek során is vagy éppen az iskolaidőn túli telefonos és online kommunikációban, melyek a legstabilabb, időtálló alapot jelentik majd számukra a későbbi önálló, felnőtt élet során. Vetjük a jó magot, Isten igéjét, és a rá figyelő, őt tisztelő élet példáját adjuk eléjük.”

A lelkésznő elismerést kifejező szavait követően a pedagógusközösség meghallgatta a félévi beszámolókat, melyeket az iskola hagyománya szerint az igazgatóhelyettesek, Deák Péter és Szőke-Kilián Szilvia állítottak össze a munkatervben megfogalmazott célok, az osztályozóértekezleten elhangzottak és a félévi eredmények alapján.

Szó esett a digitális területen történt fejlődésről, mely az E-DOS (Evangélikus digitális oktatási stratégia) támogatásának segítségével valósult meg. A félév során megszületett a döntés a gimnázium képzési kínálatának átalakításáról, a nyolcadikosok már az újonnan meghirdetett tanulmányi területekre adhatják be jelentkezésüket. Az intézmény törekszik a kompetenciamérés eredményeinek további javítására, így az ezzel kapcsolatos lépéseket is áttekintették az értekezleten. Részben ehhez kapcsolódik az inkluzív pedagógiai környezet kialakításán fáradozók törekvése is, erről ugyancsak elhangzott beszámoló. 

Az oktatómunka értékelése kapcsán szót ejtettek a pandémia következményeiről, az új NAT bevezetésének tapasztalatairól és a tehetséggondozás helyzetéről is. A számszerű értékelésben a tantárgyi eredmények és a felmérések eredményei mellett áttekintették az egyes osztályok átlagát, a kitűnők és a félévi értékelésben elégtelent kapott diákok számát is. Összességében elmondható, hogy nagyon kemény munkát végeztek a pedagógusok ebben a félévben, sikerült a lemaradásokat behozni, és bizakodva fognak hozzá a második félévhez.

Az intézmény most ünnepli evangélikus fenntartásba vételének huszonötödik évfordulóját, számba vették ezért az ezzel kapcsolatban eddig történeteket és a következő feladatokat. Egyelőre intézményen belül és online csatornákon gyűlnek a visszaemlékezések, de reménységgel tekintenek a tavaszra, mely a szélesebb nyilvánosság számára is megadja az ünneplés lehetőségét. Jelenleg az érdeklődők az iskola Facebook-oldalán és YouTube-csatornáján keresztül nyerhetnek betekintést az iskola életébe, de 2021. május 29-ére terveznek egy nagyszabású ünnepséget, ahol színes programokon keresztül, nagyobb közösségben lehet majd együtt emlékezni az elmúlt huszonöt évre.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!