„Felszítod az érdeklődést a tudományok művelése iránt” – Nemzetközi konferencia kezdődött a Magyar Nemzeti Levéltárban

„Felszítod az érdeklődést a tudományok művelése iránt” – Nemzetközi konferencia kezdődött a Magyar Nemzeti Levéltárban

Share this content.

Szöveg és fotó: Horváth-Bolla Zsuzsanna
Budapest – A Magyar Nemzeti Levéltár, a Magyarországi Evangélikus Egyház Reformáció Emlékbizottsága és a győri Ráth Mátyás Gyűjtemény közös szervezésében 2017. szeptember 19. és 20. között a Magyar Nemzeti Levéltárban konferenciát tartanak, amelynek súlyponti kérdése a lutheri reformáció. A megnyitón mi is ott voltunk.

Szabó Csaba, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatója köszöntőjében méltatta azt a szisztematikus munkát, amelyet a Magyarországi Evangélikus Egyház már 2010 óra kifejt Reformációi Emlékbizottsága révén, a reformáció ötszázadik jubileumi évére való felkészülés jegyében. Nem csak arculata, ideológiai háttere, kidolgozottsága van az egyház bizottsága által kitalált tematikus éveknek, hanem még számos támogatót is szereztek a rendezvényekhez. Ezután a főigazgató taglalta a konferencia felépítését és az előadók kilétét, valamint felhívta a konferenciát kísérő kamarakiállításra is a figyelmet, amelyet az épület első szintjének tárlóiban találhattak az érdeklődők.

Fabiny Tamás püspök, a Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) Reformációi Emlékbizottságának elnöke először is köszönetet mondott a Levéltárnak Luther Márton végrendeletének szakszerű őrzéséért, majd Philipp Melanchthonnak Nádasdy Tamáshoz írt levelére hívta fel a figyelmet, amelyben található a konferencia jelmondata.

Ismertette a püspök azokat az autográfiákat, amelyek a reformáció nagy tanítómesterétől maradtak ránk itt Magyarországon, hiszen a Luther-végrendelet aláírása mellett őrzünk Melanchthonnak egy a bártfai tanácshoz írt levelét, meg egy wittenbergi magar diákjához írt sorait is, de ezen kívül ez a Nádasdynak írt levél igazi értéknek számít.

Keletkezésének körülményeihez tartozik, hogy a mohácsi vész után maga Dévai Bíró Mátyás kérte arra Melanchthont, hogy járjon közben Nádasdynál, és nyerje meg őt az új hit támogatására. Az 1537. október 7-én kelt levélben Melanchthon egyfajta szövetségest keres a reneszánsz kultúra támogatójában, Nádasdyban, hiszen ő is fontosnak tartja az új hit mellett a kalsszikus műveltség terjesztését. Kitér arra a levél, hogy a török elnyomás idején mennyire fontos volt a tanítás őrzése, az ige tisztán való hirdetése. Melanchthon maga is felajánlja szolgálatait a magyar úrnak, akit egyenesen Herkulesnek nevez írásában. Valószínűleg hathattak sorai, hiszen 1541-ben Sárváron megjelenik a Sylverster János-féle Újszövetség fordítás. A püspök hangsúlyozta annak nagyszerűségét, hogy pont akkor, amikor Budát elfoglalja a török, az evangélikusok épp akkor Bibliát adtak az emberek kezébe, ezzel segített az egyház a válság feloldásában.

Ezután Hafenscher Károly miniszteri biztos, a kormány Reformáció Emlékbizottságának vezetője, a MEE zsinatának lelkészi vezetője vette át a szót és elmondta, hogy a Magyar Nemzeti Levéltár milyen derekas részt vállalt kutatásaival és programjaival a reformációi emlékévből. Bár felvetődhet a kérdés, vajon az állam mit keres a reformációi megemlékezésekben, elmondható, hogy segítenek egy olyan ügy támogatásában, ami a polgárok számára fontos. A reformáció a hitről és a hit szerepéről szólt, Krisztus és Biblia központú üzenetet hordoz. A kegyelemből élünk és ez inspirál bennünket arra, hogy rendet tegyünk az emberek fejében és szívében. A hit mindennek az alapja és tudjuk, hogy nem elég jó gazdasági eredményeket elérni, szellemi és lelki megújulásra is szükség van ahhoz, hogy a dolgok jó mederben folyjanak. A bölcsesség kezdete ugyanis az Úrnak félelme - zárta gondolatait Hafenscher Károly.

Ezután elkezdődött a tanácskozás, amelynek során a mai napon a következő előadások hangoztak el:

2017. szeptember 19.

A reformáció kora (16. század)

Levezető elnök:

Csepregi Zoltán (tanszékvezető egyetemi tanár, MEE EHE)

Csermelyi József (levéltáros, MNL OL): Hans von Weispriach és a horvát reformációs kísérlet

H. Németh István (főosztályvezető, főlevéltáros, MNL OL): A szabad királyi városok vallásváltása a Magyar Királyságban

Ulrich Wien (Professor, Universität Koblenz–Landau): Das Wächteramt der Kirche in den Dorf-Predigten von Damasus Dürr

Konfesszionalizáció, pietizmus és felvilágosodás

Levezető elnök:

Kulcsár Krisztina (főlevéltáros, MNL OL)

Wolfgang Breul (Professor, Universität Mainz): Die Aktivitäten der Herrnhuter Brüdergemeine in Ungarn im 18. Jahrhundert

Hausel Sándor (főlevéltáros, MNL NML): „…melyekben a religio mind egy, mind más részről ugyanazzal a szabadsággal taníttathatik...”

Martin Scheutz (Professor, Universität Wien): Katholische Reform in den österreichischen Erbländern im 17. Jahrhundert

Szegedi Edit (Dozentin, Universität Cluj): Luthertum und politische Loyalitäten im Siebenbürgen des 17. Jahrhunderts

Tóth Péter (levéltáros, MNL VeML): Az 1674-es gályarabper veszprémi jegyzőkönyve

Karl Schwarz (Professor, Universität Wien): Moritz Kolbenheyer und die Union der protestantischen Kirchen in Ungarn

 

Holnap az alábbi program várható:

2017. szeptember 20.

Nemzeti ébredések és ellentétek

Levezető elnök:

Czenthe Miklós (levéltár-igazgató, EOGY EOL)

Kertész Botond (tudományos főmunkatárs, EOGY EOM): Evangélikus „politicusok” a 19. század második felében

Tibor Pichler (Professor, Institutsleiter, Philosophisches Institut der SAW, Bratislava): Slowakische evangelische Intellektuelle und der Nationsgedanke

Martin Rothkegel (Professor, Theologische Hochschule Elstal): Reformation aus Flüchtlingsperspektive: Flucht und Asyl als theologische Themen des Täufertums in Ostmitteleuropa

Peter Šoltés (Dozent, Historisches Institut der SAW, Bratislava): Gemischte Ehen im Kontext der bürgerlichen Emanzipation des Protestantismus und der Säkularisation in Vormärzperiode

Szász Lajos (lelkész, PhD-hallgató, Lipcsei Egyetem): A magyarországi evangélikusok és a protestáns unió eszméje a dualizmus korszakában

Diktatúrák szorításában

Levezető elnök:

Ö. Kovács József (megyei főigazgató-helyettes MNL)

Hornyák Máté: Református–evangélikus egyházak közös külpolitikája 1930-1945 között

Mirák Katalin (tudományos munkatárs, EOL): Nyitás – nyitottság? Epizódok a magyar evangélikus papi emigráció és a hazai egyházvezetés 1960-as évekbeli kapcsolatából

Soós Viktor Attila (történész, NEB): A pártállam kitüntetési gyakorlata az egyházi személyek vonatkozásában

Tóth Judit (főlevéltáros, MNL OL): Egyházellenes propaganda a sajtóban

Földváryné Kiss Réka (elnök, NEB): Párhuzamok és különbségek. Evangélikusok és reformátusok a kommunista egyházpolitika útvesztőiben

Kovács Áron (tudományos munkatárs, SRKTGYN): Egy lelkészéletrajz és párhuzamai - Kalmár András belsőbőcsi református lelkipásztor kálváriája a szovjet megszállástól az 1956-os forradalomig

Erdős Kristóf (tudományos kutató, NEB): Gulyás Lajos kivégzett református lelkipásztor kegyelmi ügye (1956–1957)

EOGY: Evangélikus Országos Gyűjtemény

EOGY EOL: Evangélikus Országos Gyűjtemény – Evangélikus Országos Levéltár

EOGY EOM: Evangélikus Országos Gyűjtemény – Evangélikus Országos Múzeum

MEE EHE: Magyarországi Evangélikus Egyház Evangélikus Hittudományi Egyetem

MNL: Magyar Nemzeti Levéltár

MNL OL: Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára

MNL NML: Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára

MNL VeML: Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára

NEB: Nemzeti Emlékezet Bizottsága

SRKTGYN: Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei Nagykönyvtára

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!