Finn lutheránus küldöttséget fogadott Ferenc pápa

Finn lutheránus küldöttséget fogadott Ferenc pápa

Share this content.

Forrás: Magyar Kurír, Vatikáni Rádió
Róma – Finnország védőszentje, Szent Henrik ünnepe alkalmából finn ökumenikus küldöttség zarándokolt Rómába, akiket Ferenc pápa 2019. január 19-én, szombaton délelőtt fogadott Vatikánban.

A pápa e szavakkal fordult a kuopioi lutheránus püspök vezette delegációhoz: már évtizedek óta hagyomány, hogy Szent Henrik ünnepén ökumenikus zarándoklat érkezik Finnországból Rómába, ezzel is hozzájárulva a katolikus–lutheránus kapcsolat fejlődéséhez és a keresztények egységének építéséhez. Az egységtörekvés hitvallásunkból fakad, hiszen Jézus tanítványai vagyunk. A II. vatikáni zsinat óta a pápák több ízben hangsúlyozták, hogy az ökumenizmus egy út, mely visszafordíthatatlan; nem opcionális választás. A Szentlélek kegyelmével juthatunk előre az egység útján Krisztus Urunkhoz: mint az Atya szeretett gyermekei, tehát egymás testvérei – hangsúlyozta Ferenc pápa.

A szeretetszolgálat és a hitről való tanúságtétel összekötő kapocs a keresztények között: mindkettő keresztségünkben gyökerezik, keresztény mivoltunk középpontja – mondta a kuopioi lutheránus püspök szavaira utalva a Szentatya. Kiemelte: amikor együtt imádkozunk, együtt hirdetjük az evangéliumot, szolgáljuk a szegényeket és a rászorulókat, akkor rálelünk az útra, mely a látható egység felé vezet. A teológiai kérdéseket, melyek még elválasztanak minket, szintén csak ezen a közös úton tudjuk megoldani.

Nem szabad erőltetni, s nem tudjuk, hogy mikor jutunk el az egységre, de biztosak lehetünk abban, hogy ha engedelmesen követjük a Szentlelket, akkor úgy vezet minket, ahogy azt még elképzelni sem tudjuk. Mindent meg kell tennünk a találkozás érdekében, hogy szeretettel orvosoljuk a félreértéseket, az ellenségeskedést és az előítéleteket, amelyek évszázadokon át mérgezték kapcsolatunkat. A teológiai kérdésekben való egyetértéshez hozzájárult a Communion in Growth című nyilatkozat, amelyet a finnországi katolikus–lutheránus párbeszédbizottság adott ki az egyház, az eucharisztia és a szolgálat témakörében – emlékeztetett a pápa; majd a megkezdett párbeszéd folytatására buzdított.

Nem vagyunk egyedül ezen az úton. Közös tanúságtevők előztek meg minket, mint Szent Henrik – hangsúlyozta Ferenc pápa. – Ez azt bizonyítja, hogy a hagyomány nem fejtörést okoz, hanem ajándékot jelent. A tradíció a latin tradere igéből ered, mely azt jelenti: átadni. A hagyomány tehát nem valaminek a kisajátítása, hogy azzal megkülönböztessük magunkat, hanem valaminek az átadása, amit ránk bíztak, hogy kölcsönösen gazdagodjunk általa. Mindig az eredeti átadáshoz kell visszatérnünk, amelyből a tradíció ered: Krisztus oldalsebe a kereszten. Ő ott teljesen odaadta magát, és átadta nekünk Lelkét is. Ebből ered a mi hívő életünk, folytonos megújulásunk; onnan nyerünk erőt ahhoz, hogy hordozzuk egymás súlyát és keresztjeit. Arra kaptunk meghívást, hogy az előttünk járókkal együtt, akik életüket adták az Úr és a testvérek szeretetéért, soha ne fáradjunk el ezen az úton.

Ferenc pápa a keresztény egységhét idei témájával kapcsolatban – „A tiszta igazságot kövesd” (5Móz 16,18–20) – kifejtette: az igazságot nem lehet egyedül megteremteni; összefogás kell. Egy olyan világban, melyet háborúk, gyűlölet, nacionalizmus és megosztottság szaggat szét, elodázhatatlan az imádság és a közös elköteleződés egy nagyobb igazságosságért. Ennek elmulasztását nem engedhetjük meg magunknak – figyelmeztetett a pápa. Végül reményét fejezte ki, hogy a látogatás megerősíti a lutheránusok, ortodoxok és katolikusok együttműködését Finnországban.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!