Fontos döntéseket hozott az Országos Presbitérium

Fontos döntéseket hozott az Országos Presbitérium

Share this content.

Forrás: Országos Presbitérium, szöveg: Kézdi Beáta, Prőhle Gergely
Budapest – 2017. december 14-én tartotta év végi ülését az Országos Presbitérium (OP). Arra kértük Prőhle Gergelyt, egyházunk országos felügyelőjét, az ülés levezető elnökét, hogy foglalja össze az ott elhangzottakat.

Az egyik kiemelt napirendi pont a jövő évi egyszázalékos kampány megszervezése volt. Ennek kapcsán az Országos Presbitérium megbízott egy négy tagú testületet, melynek tagjai: Fabiny Tamás, Fábry György, Kondor Péter, és Krámer György. Ők, az Evangélikus Információs Szolgálattal (EISZ) és a felkért médiaügynökséggel dolgozzák majd ki az új kampány részleteit.  

Jelentősen megemelte az OP a kampányra fordítható összeget is. Ennek oka, hogy változtak az adótörvények, illetve más módosításoknak köszönhetően, jövőre megismerhetővé válhatnak a rendelkező személyek, ezáltal új, másfajta megszólítási módszereket kell kidolgozni. Ez egyházunk számára lehetőség, hogy megismerjük azokat, akik kilépve a névtelenségből, nyíltan vállalják evangélikusságukat, vagy szimpátiájukat a Magyarországi Evangélikus Egyház felé. Így lehet majd látni, hogy hol hányan rendelkeznek, melyek azok a területek, ahol különböző hirdetésekkel lehet megszólítani az embereket. Egyúttal emlékeztetni lehet őket arra, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyháznak fontos az adófizetői tudatosság.

A másik kiemelt téma volt az Evangélikus Hittudományi Egyetem (EHE) hamarosan megválasztandó új rektorának pályázati kiírása. Az Országos Presbitérium megerősítette elkötelezettségét a Hittudományi Egyetemmel való szoros és testvéri együttműködés folytatása iránt. Abban vagyunk érdekeltek, hogy az egyetemi autonómia érvényesüljön, de ugyanígy érvényesüljön az a közös érdek is, amely az országos egyházat és az EHE-t összeköti. Fontos, hogy a pályázatban szerepeljen az az OP által elfogadott fejlesztési irány, mely az EHE tevékenységi körét távlatosan kibővíti a pedagógus- és diakónusképzés irányába. Azt szeretnénk, ha a rektori pályázatok az ezekkel kapcsolatos elképzeléseket tartalmaznák. Nagyon hálásak vagyunk az ülésen az EHE-t képviselő Korányi András professzornak, aki a fenti szándékokkal egyetértett.
Ezenkívül elfogadta az Országos Presbitérium a belső ellenőr jövő évi munkatervét. Az OP örömmel nyugtázta, hogy egyházunkban a gazdálkodás rendje megerősödött, az Országos Iroda kiváló minőségben látja el feladatát.

Az OP tárgyalta további diakóniai intézmények átvételének lehetőségét, e folyamatot támogatásáról biztosította. Az egyházunk által advent harmadik vasárnapjára hirdetett országos offertóriumot és az ehhez kapcsolódó gyűjtést az OP tagjai egyöntetűen támogatják, és kérik a testvéreket, hogy lehetőségeikhez mérten adakozzanak a közel-keleti konfliktus áldozatai s ezen belül is főként az üldözött keresztény közösségek javára.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!