Gáncs Péter püspök szolgált az ötéves mandabokori közösségi házban

Gáncs Péter püspök szolgált az ötéves mandabokori közösségi házban

Share this content.

Szöveg és hangfájl: Garai András (garainyh.hu), fotó: Mátyás Viktória és Zsarnai Krisztián
Nyíregyháza – Cantate-vasárnap délelőtt Zsarnai Krisztián hajdú-szabolcsi esperes meghívására Gáncs Péter püspök hirdette az igét a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség mandabokori többfunkciós gyülekezeti háza felszentelésének ötödik évfordulóján tartott hálaadó istentiszteleten Ézs 42,8–12 alapján. A liturgiában Bozorády Zoltán nyugalmazott esperes és Bozorády Zoltánné nyugalmazott lelkész, a körzet korábbi parókusa szolgált.

A teljes istentisztelet hanganyaga elérhető itt.

Öt éve, 2013. április 27-én szentelte fel dr. Fabiny Tamás püspök a körzet új, többfunkciós istentiszteleti központját, amely azóta is bővült vendégszobákkal és udvari létesítményekkel. Gáncs Aladár lelkész és kántor-orgonista sok éven át szolgált a nyíregyházi Nagytemplomban és a környező tanyabokrokban is; fia innen indult a lelkészi szolgálatra. 

Erre az elmúlt ötven évre és a most végéhez közeledő tizenöt éves püspöki szolgálatára is visszatekintett Gáncs Péter vendég igehirdető a körzet hálaadó istentiszteletén tartott igehirdetésében a templomszentelési jubileum mellett. Istennek terve van velünk, sok már beteljesedett, most újakat mond, tudatja velünk. Az Úr szolgájáról szóló ének alapján három csodáról tett említést a püspök: a pusztában, a városban és a szigeteken végbemenőkről. Megújult az istentiszteleti élet az egyik, sokáig lelkész nélküli kis településen, egy másik városban új istentiszteleti helyet építettek a kerületében. Maga a Nyíregyházát körülvevő tanyabokrokat kis szigeteknek tekinti, amelyeket a közös hit kapcsol egybe, s íme, Mandabokorban is felpezsdült a gyülekezeti élet az új közösségi ház használatba vétele óta. 

Majd képekkel illusztrálta személyes meggyőződését. Az Engem várnak a szigetek című festmény a püspöki hivatalban sokrétű mondanivalót hordoz; most kivetítésre került az imaház falára is. A fehér ruhás Jézus a hajóból a jelenlévő, több tanyabokorból és a városból is egybegyűlt tirpák utódoknak is üzent! De ifjúkorának három meghatározó képét is említette: a Nagytemplom akkor még nem restaurált oltárképét, az azóta már lebontott tanácsteremből a Jó pásztor képét és a vízen járó, „süllyedő Péter” képét. Isten letette a névjegyét: „Én vagyok az Úr, ez a nevem” – ez a mai ige alapvető üzenete. Végül az Úr áldását kívánta a gyülekezetben folyó további plántálásra, növekedésre és azt az imádságot mondta el, amely öt éve a templomszenteléskor is elhangzott.

A körzet parókusa röviden felelevenítette az elmúlt fél évtized legfontosabb eseményeit, s azokat egy-egy igével kapcsolta egybe. Az alapkő letételekor, 2012. szeptember 15-én Neh 2,20a volt az üzenet. A felszenteléskor pedig 1Krón 29,1 erősítette az építőket. Azóta pedig sokan megtapasztalhatták az ide betérők: „ezen a helyen békességet adok!” (Hag 2,9) Öt éve a körzeti felügyelővel elültettek egy gesztenyefát, hogy majd az utánuk jövőknek árnyékot adjon. Most pedig egy negyedórás videó-összeállításban az imatermet megtöltő gyülekezet elé tárták képekben is az építkezés csodáját; a puszta földön, itt, Mandabokorban Isten életet fakasztott, és a lelki építkezés azóta is tart. Az imaház oltárfalán ez az üzenet áll: Isten szeretet.

Végül az esperes kihirdette, hogy a mandabokori asszonyok házi készítésű süteményei nagyon finomak, és senki sem mehet úgy el, hogy ne kóstolná meg azokat az istentiszteletet követő szeretetvendégségen! 

A jelenlegi egyházmegyei felügyelő, Márföldi István beszámolt a múlt vasárnap lezajlott egyházmegyei elnökség választási eredményéről, mert az a kilencedik naptól már nyilvánossá vált. Bár ő már életkora miatt nem indulhatott a választáson, de örömmel közölte a hivatalossá vált végeredményt: Zsarnai Kirsztián nyíregyházi parókus lelkészt hetvenhárom százalékos arányban választották újra esperesnek, Veczán László nyíregyházi körzeti presbitert pedig hasonlóan magas arányban egyházmegyei felügyelőnek. A beiktatására váró hajdú-szabolcsi egyházmegyei elnökség missziója sem lehet más, mint amiről a püspök szólt a hálaadó istentiszteleten: „Dicsőítsék az Urat, hirdessék dicséretét a szigeteken!” (Ézs 42,12) Életükre és a most következő hatéves küldetésükre az Úristen gazdag áldását kéri az evangélikus egyházmegye hét gyülekezetének szigetlakó népe! 

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!