Gazdagít az új nézőpont – Bajorországi gyakornok egyházunkban

Gazdagít az új nézőpont – Bajorországi gyakornok egyházunkban

Share this content.

Forrás: Evangélikus Élet, szöveg: Németh Kitti
Budapest – A szolgálatban való gazdagodás jegyében mint valláspedagógiát és keresztyén iskolai nevelést tanuló főiskolai hallgató érkezett először hazánkba 2017-ben Janik Phlipsen Németországból. Jelenleg gyakorlati évének egy részét azzal a céllal tölti Magyarországon, hogy megismerkedjen egyházunk helyzetével és mindennapjaival. Itteni élményei és tapasztalatai reménység szerint hatékonyan hozzájárulnak majd ahhoz, hogy otthon eredményesebben végezze a munkáját.

Gyakorlati évének első három hónapjában Janik Phlipsen a Bajorországi Evangélikus Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház testvérkapcsolati munkájával ismerkedett meg, jelenleg pedig a Deák téri gyülekezetben dolgozik gyakornokként. (Bemutatkozása a Pesti Evangélikus Egyház Deák Téri Egyházközség Őszi Levél című hírlevelének 2017/2. számában olvasható. – A szerk.) Emellett a gyülekezethez tartozó óvodában, valamint egy állami és egy evangélikus iskolában pedagógusként szolgál.

Ez a gyakorlati lehetőség ebben a formában eddig nem volt jelen egyházunkban. Egy idegen ország valamely gyülekezetével, annak hitgyakorlatával, egy másik kultúrával való megismerkedés minden egyházi hivatás művelőjének lehetőséget kínál arra, hogy újfajta látásmóddal tekintsen a saját tevékenységére. A gyakornok az új benyomások birtokában szélesítheti a látókörét, és új, a szolgálata során hasznosítható módszerekkel, ötletekkel gazdagodhat.

Phlipsen szerint Magyarországon az evangélikus egyház diaszpórahelyzete miatt a hitvallásnak az identitást meghatározó szerepe lényegesen erősebb, mint Németországban. Ez olyan külsőségekben is megmutatkozik, mint hogy az evangélikusok az „erős vár a mi Istenünk” lutheri mondattal üdvözlik egymást. A hitéletben is felfedezhetők jelentős különbségek. Például a magyar evangélikus fiatalok jóval nyíltabban beszélnek személyes hitbéli kérdéseikről, mint a németországiak, akiknél a hit sokkal inkább a privát szférához tartozik.

Hasonlóképpen fontosak a másfajta iskolarendszerben szerzett tapasztalatok. A német gyakornokot nagyon megfogta a magyar nyelvnek az oktatásban betöltött kiemelt szerepe – például az, hogy Magyarországon az irodalmat külön tantárgyként tanítják. „Azok a diákok, akiket megismertem, egészen rendkívüli tudással bírnak hazájuk költészetével, nyelvével és irodalmával kapcsolatban” – mondta.

Janik Phlipsen gyakorlati évének ez a része a 2018/2019-es tanév végeztével befejeződik, azután otthon megkezdi a valláspedagógusok kétéves felkészülő szolgálatát. Jövőbeli céljai közt szerepel természetesen az is, hogy bekapcsolódjon a Bajorországi Evangélikus Egyház partnerkapcsolati munkájába, ezzel is szélesítve és ápolva a magyar–bajor testvérkapcsolatot.

A cikk az Evangélikus Élet magazin 84. évfolyam, 7–8. számában jelent meg 2019. február 24-én.

Az Evangélikus Élet magazin kapható az evangélikus templomok iratterjesztésében, megrendelhető a Luther Kiadónál a kiado@lutheran.hu címen, vagy digitális formában megvásárolható és letölthető a kiadó oldalán.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!