Veszélyes imádság – Gerhard Lohfink új megközelítései a Miatyánkról

Veszélyes imádság – Gerhard Lohfink új megközelítései a Miatyánkról

Share this content.

Forrás: Evangélikus Élet, szöveg: Gáncs Péter
Leggyakrabban elmondott imádságunkról gondolkodva vajon tudatában vagyunk-e annak, hogy miért is imádkozunk valójában? Mit érthetett Jézus az általa tanított imádság egyes kérésein? Az Újszövetség-kutató, katolikus pap, a Tübingeni Egyetem emeritus professzora, A Miatyánk új értelmezésben című könyv szerzője ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ közérthető, elgondolkodtató formában.

Könyvének bevezetőjében a neves német teológus arra figyelmeztet, hogy napjainkban sokféleképpen manipulálják a Miatyánkot, és különböző teológiai ízlések szerint formálják át. Ennek egyik bizarr példája a következő feminista parafrázis: „Mianyánk, szenteltessék meg a te nagylelkűséged, jöjjön el a te jóindulatod, legyen meg a te szereteted…”

Gerhard Lohfink fanyar humorral megjegyzi: „Természetesen szabad a Miatyánk szövegével is játszani […]. A Miatyánk nem lő vissza…” De meggyőződése szerint fontosabb lenne megválaszolni azt a kérdést, „hogy kik kapták eredetileg a Miatyánkot, mi volt az az élethelyzet, amelyben elkezdték imádkozni, mi a bibliai háttér, a kontextus, mi az eredeti szándék”.

A kötet szerzője reálisan látja, hogy a mindennapos, rutinszerű használatban sok tekintetben kiüresedett számunkra ez a drága imádság. Ahhoz, hogy újra felfedezzük a benne rejlő kincset, fontos tisztázni: „A Miatyánk elsősorban tanítványima. Minden sora arról szól, hogy Jézus követői elfelejtik saját kívánságaikat, életcéljaikat, és csak azt akarják, amit Isten akar. Ebből a szempontból mindenki számára, aki imádkozza, veszélyes imádság.”

Továbbá azt is fel kell ismernünk, hogy a Miatyánk teljes egészében kérő ima, „az Örökkévaló beavatkozását kérő kiáltás”. Ha úgy tetszik, segélykiáltás, aminek oka „Isten népének gyötrő nyomorúsága” – fogalmaz Gerhard Lohfink.

Az imádság felépítése világos prioritást mutat: Isten ügye az első! Az ő nevéről, uralmáról és akaratáról van szó az első rész három kérésében. A tanítványok gondjai csak a második részben kapnak hangot, jól tükrözve Jézus tanítását: „Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek.” (Mt 6,33) Tehát: „Aki Isten gondjait a magáévá teszi, arról Isten gondoskodni fog” – teszi hozzá a szerző.

A Miatyánk a legismertebb keresztény ima, amelyet világszerte milliárdnyi ember naponta elmond. Erre utal Helmut Thielicke német protestáns teológus Miatyánkról szóló prédikációs kötetének címe: Das Gebet, das die Welt umspannt, magyarul: A világot átfogó imádság. Ezzel szemben Gerhard Lohfink azt állítja, hogy „a Miatyánk nem világima”, hanem egy konkrét élethelyzetben („Sitz im Leben”) elsősorban a tanítványok új családjának szánt könyörgés, mely nélkülöz minden formalitást és ünnepélyességet. Ezt a mindennapi kenyérről szóló negyedik kérés teszi világossá. Jézus kihívja a tanítványait eddigi családjukból, de az „új családban” az „Édesapa” („Abba”) gondoskodik mindennapi kenyerükről. Ezért élhetnek a tanítványok bátor bizalommal a „most”-ban, elhívva és felszabadítva az evangélium továbbadására. A szerző nem kevesebbet állít, mint hogy ebben a központi kérésben „egy új társadalom elérkezésének kéréséről van szó, egy új családról, amelyben mindenki segít a másikon, hogy Isten országa valóra váljon”.

Lohfink ugyanilyen merész következtetésre jut a második kéréssel kapcsolatban is, amikor így fogalmaz: „A »jöjjön el a te országod« radikális hatalomváltást akar.” De szerinte az Isten akaratára vonatkozó „harmadik kérés is egy veszélyes kérés – függetlenül attól, hogy magunkra vagy a világra vonatkoztatva imádkozzuk”. Hiszen azért könyörgünk, „hogy Isten most avatkozzon be. Hogy Ő Úr legyen, és mi hagyjuk Úrnak lenni”.

Mindebből következik az, amit a könyv így summáz: „Aki megértette a Miatyánk üzenetét, az tudja, hogy nyugtalanná tesz. Meg akarja változtatni az életünket. Kockázatos ima, de mégis imádkozhatjuk…” Hiszen a Miatyánk nem csupán segélykiáltás, de egyben gyermeki bizalommal teli könyörgés is.

Ez a mély bibliai összefüggéseket feltáró könyv segíthet, hogy Lutherhez hasonlóan mi is tudjunk vallani erről a Jézustól kapott közös ajándékunkról: „Én még ma is csüngök a Miatyánkon, és szívom, mint a gyermek, úgy majszolom és kortyolom, mint az öreg ember: nem tudok betelni vele.” (Evangélikus énekeskönyv, 715. oldal)

Gerhard Lohfink: A Miatyánk új értelmezésben. L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2017. Ára 1990 Ft.

A cikk az Evangélikus Élet magazin 84. évfolyam, 37–38. számában jelent meg 2019. szeptember 22-én.

Az Evangélikus Élet magazin kapható az evangélikus templomok iratterjesztésében, megrendelhető a Luther Kiadónál a kiado@lutheran.hu címen, vagy digitális formában megvásárolható és letölthető a kiadó oldalán.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!