Gloria a Dios! – Lutheránus–pünkösdi párbeszéd Chilében

Gloria a Dios! – Lutheránus–pünkösdi párbeszéd Chilében

Share this content.

Forrás: Evangélikus Élet, szöveg: Gáncs Tamás
Harmadik alkalommal tanácskozott egymással a genfi központú Lutheránus Világszövetség és a klasszikus pünkösdi egyházak küldöttsége. A dél-amerikai Santiago de Chilében, Chile fővárosában zajlott ülés október 7–12. között a szegénység témáját járta körül. Régiónkat dr. Gáncs Tamás, a Budapest–Kelenföldi Evangélikus Egyházközség igazgató lelkésze, biblikus teológus képviselte, az ő tudósítását közöljük.

A szombati megérkezés után, vasárnap délelőtt a dialógusbizottság tagjai spanyol nyelvű evangélikus istentiszteleten vettek részt a helyi evangélikus egyház Megváltó-templomában, vasárnap este pedig különböző santiagói pünkösdi gyülekezetek vendégei lehettek.

Mária és Márta Santiagóban. Jómagam malajziai és indonéz pünkösdi lelkésztársaimmal a Chilei Pünkösdi Egyházat köszönthettem a Lutheránus Világszövetség nevében egy közel háromórás istentiszteleten. Ezen a gyülekezeti tagok előadták Mária és Márta evangéliumi történetét, nagyon mélyen átélve a lukácsi narratíva felszabadító üzenetét. Különleges élmény volt számomra angol nyelvű beszédem után magyar nyelven elmondani az ároni áldást ebben a nagyon nyitott és nagyon befogadó, szeretetteljes közösségben, ahol szinte percenként zúgott fel a dicsőítés: „Gloria a Dios!” – „Dicsőség Istennek!”

Evangélium a szegényeknek. Hétfőtől péntekig Lk 4,18–19 alapján („Az Úrnak Lelke van énrajtam, mert felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek; azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását; hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét” – ez az ötéves párbeszéd alapigéje) munkánk során az idei témánkra koncentráltunk, amely a következő volt: az evangélium meghirdetése a szegényeknek.

Pünkösdi részről dr. Richard Waldrop egyesült államokbeli pásztor, lutheránus oldalról pedig dr. Walter Altmann brazil teológus tartott előadást, kiemelve a sajátos pünkösdi és sajátos evangélikus teológiai aspektusokat, nem megkerülve a kényes kérdéseket sem. Mindkét előadást élénk vita követte.

Az előző két üléshez hasonlóan (2016: Baguio City, Fülöp-szigetek, illetve 2017: Wittenberg, Németország) ezúttal is elkészült a konferencia záródokumentuma, összegezve a tapasztalatokat, kifejezve közös szolgálatunkat, közös hitvallásunkat: szerte a világon hirdetjük a szegényeknek az evangéliumot, amely a szavakon túl tettekben is realizálódik. Gloria a Dios!

Szerdai találkozások. Szerda délelőtt Alexis Salgado, a Chilei Evangélikus Egyház püspöke látogatta meg és hivatalosan is köszöntötte a dialógusbizottságot, egyúttal megosztotta gondolatait a chilei evangélikus és ökumenikus helyzetről, külön figyelemmel az evangélikus–pünkösdi párbeszéd kihívásaira. Délután huszonöt pünkösdi és evangélikus kolléga, egyházi vezető érkezett Santiago de Chile városából, akikkel a közös ebéd után lehetőségünk volt a kölcsönös hivatalos bemutatkozásra, valamint eszmecserére. Megtisztelte jelenlétével a tanácskozást a chilei elnök vallásügyekért felelős két munkatársa, Javier Castro Arcos és Daniel Anabalon.

Ismerős és ismeretlen emlékek. Csütörtökön az ülés után a bizottság tagjai meglátogatták Santiagóban az Emberi Jogok Emlékművét és Múzeumát, ahol a chilei közelmúlttal, a katonai diktatúra (1973– 1989) következményeivel szembesülhetnek a látogatók. A megdöbbentő és felkavaró tárlat rávilágít, mit is jelent, ha egy társadalom diktatórikus vezetői semmibe veszik az emberi jogokat.

Az esti, nem hivatalos beszélgetésben a „historia est magistra vitae” („a történelem az élet tanítómestere”) szállóige igazságát vitattuk meg, nem titkolva aggodalmunkat a világ számos pontján felfedezhető ijesztő, negatív politikai és társadalmi tendenciákkal kapcsolatban, amelyek hasonló tragédiához vezethetnek, mint amelynek a nyomaival szembesülhettünk a kiállításon. Nyugtalanító volt hallgatni, amikor megosztottuk egymással személyes tapasztalatainkat.

Van remény. A csütörtök esti istentiszteleten Mk 10,42–45 alapján hirdethettem az igét. Fontosnak gondoltam kiemelni: a remény él. Az Isten országa mint alternatíva valódi örömhír szegényeknek és nem szegényeknek egyaránt, éljenek bárhol a világon. A Miatyánkot mindenki a maga nyelvén mondhatta el, majd egy taizéi énekkel zártuk a napot.

Pénteken délelőtt az idei záródokumentum részleteinek megbeszélésére került sor, ezt követte a záróáldás. A dialógusbizottság munkája jövőre, 2019 őszén Afrikában folytatódik, ahol a mottónk a következő lesz: „…azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását…” Gloria a Dios! 

A cikk az Evangélikus Élet magazin 83. évfolyam, 45–46. számában jelent meg 2018. november 18-án.

Az Evangélikus Élet magazin kapható az evangélikus templomok iratterjesztésében, megrendelhető a Luther Kiadónál a kiado@lutheran.hu címen, vagy digitális formában megvásárolható és letölthető a Digitalstand oldaláról.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!