Gyógyító zenétől az örömzenéig – Zenék böjt és karantén idejére

Gyógyító zenétől az örömzenéig – Zenék böjt és karantén idejére

Share this content.

Szöveg: Ecsedi Zsuzsa
Budapest – Ecsedi Zsuzsanna zenei válogatást készített az Evangélikus.hu olvasóinak a böjti és „maradj otthon”-időszakra. „Szakmailag inspiráló és emberileg felemelő ez a kihívás – írta szerkesztőségünknek. – Törekedtem arra, hogy a kiválasztott tíz kompozíció vagy tétel más-más szerzőtől származzon és nagyon különböző karakterű legyen (tehát nem csak egyházzenét ajánlok). De az alfa és omega: Johann Sebastian Bach. Az ajánlott muzsikák remélhetőleg segítenek abban, hogy ezeket a napokat ne kényszerű bezártságként, hanem az elmélyülés lehetőségeként éljük meg.”

 

1. Bűnvalló könyörgés

Johann Sebastian Bach (1685–1750): h-moll mise, BWV 232

Agnus Dei

A miseordinárium utolsó tagját Bach altáriaként fogalmazza meg. Szaggatott continuo-basszushangok fölött, a nagy hangterjedelmet bejáró hegedűszólam bemutatkozása után az alténekes végtelen nyugalmú dallamívvel indít, majd átveszi a hegedűk zenei anyagát. A disszonanciákban és oldásokban gazdag tétel három személyiség párbeszéde, amellyel Megváltónkat szólítjuk meg.

 

Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit: irgalmazz nekünk.

Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit: irgalmazz nekünk.

Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit: adj nekünk békét*.

* A záró szövegrész önálló kórustétel.

A felvételen Andreas Scholl kontratenor énekel.

 

 

2. Böjti-passiós korálok

Michael Praetorius (1571–1621): O Lamm Gottes, unschuldig

Két fontos és ismert korálstrófát dolgoz fel az egyik legtermékenyebb lutheránus zeneszerző kompozíciója (mindkettő a böjti, nagyheti énekeink között szerepel, de emellett az énekverses rendjeinkben is használatos).

Ha hiányzik az istentiszteleti éneklés, ezt hallgassuk; akár még bele is kapcsolódhatunk.

 

Krisztus, ártatlan Bárány, Ki értünk megholtál,

A keresztfa oltárán Nagy engedelmes voltál.

Viselvén bűneinket, Megváltottál minket.

Irgalmazz nékünk, Ó, Jézus, ó, Jézus!

(EÉ 188,1; EÉ 11,2; GyLK 628,5 – Agnus Dei-parafrázis)

Dicsőítünk, Krisztus, aki szenvedtél, És megváltást bűnből így szerzettél!

Király vagy és Úr vagy örökre. Tekints szánva minden bűnösre!

Urunk, irgalmazz nekünk!

(EÉ 199,1; GyLK 628,2 – Kyrie-parafrázis)

Zenehallgatás közben egy faragott oltárban is gyönyörködhetünk.

 

 

3. A zene gyógyító ereje

Bartók Béla (1881–1945): III. zongoraverseny, Sz. 119, BB 127

2. tétel – Adagio religioso

A nagybeteg Bartók utolsó elkészült műve az életigenlés himnusza, a feleségének szánt végső ajándék. Az E-dúr második tétel korálszerű témája felemeli és elcsendesíti a lelket. A középrész mozgalmasabb és zaklatottabb, akár az élet. A visszatérésben a fúvósokon megszólaló koráldallamot a zongora hangfürtjei fonják körül.

Az alapzaj ellenére ezt a videofelvételt választottam, mert hitelesebben aligha lehet Bartókot előadni, mint ahogy azt Kocsis Zoltán tette.

 

 

Az egész versenymű hangfelvétele Fischer Annie-val.

 

 

4. Könyörgés békéért

Felix Mendelssohn Bartholdy (1809–1847): Verleih uns Frieden gnädiglich

Mendelssohn zenekar-kíséretes kórusműve Martin Luther (Luther Márton) énekszövegét dolgozza fel, mely a Da pacem, Domine latin minta alapján készült, és a mi énekeskönyvünknek is alapéneke.

 

Adj békét a mi időnkben, Úristen téged kérünk.

Hisz rajtad kívül más nincsen, Ki síkra szállna értünk,

Egyedül te, örök Isten. (EÉ 291,1)

 

A kompozíció erejét az adja, hogy már-már eszköztelen: háromszor, más-más intenzitással szólal meg benne a békét kérő imádság.

Az első (video)felvételen a Thomanerchor (a lipcsei Tamás-templom fiúkórusa) énekel Gotthold Schwarz vezetésével.

 

 

A második (hang)felvételt Philippe Herreweghe vezényli a Collegium Vocale Gent és mások élén. Érdekes megfigyelni, mekkora a tempókülönbség a két előadás között.

 

 

5. Ne felejtsük a humort!

Dohnányi Ernő (1877–1960): Változatok egy gyermekdalra

Ez a mű a stílusgazdagság és a zenei humor tárháza – a klasszikus zene is lehet ilyen.

A címben szereplő gyermekdal a Hull a pelyhes fehér hó. A darab drámaian indul, majd megszólal – kontrasztként szinte egy ujjal pötyögtetve – az ismerős dalocska. Ezután kompozíciós és előadói szempontból egyaránt virtuóz variációk következnek (Dohnányi zeneszerzőként és zongoraművészként is briliáns volt). Felfedezhetjük Bach, Liszt Ferenc és más szerzők jellegzetes hangját.

A Kocsis Zoltánnal készült hangfelvétel két részletben, két külön linken érhető el.

 

 

A mű második fele videón, Várjon Dénessel.

 

 

6. Árnyék és fény a zenében

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791): A-dúr zongoraverseny, K. 488

2. tétel – Adagio

Mozart zongoraverseny-tétele szöveg nélküli dalként is értelmezhető. A fisz-moll hangnem önmagában is fájdalmas jelentésű (szimbolikus: három kereszt az előjegyzés), így szólal meg a tétel főtémája a hozzá illő harmóniákkal. A középrészben A-dúrban „kisüt a nap”. A visszatérésben újra felcsendül a fájdalmas téma, de vigasztaló zenekari szólamok veszik körül.

Hangfelvétel Vladimir Ashkenazyval.

 

 

Videofelvétel Hélène Grimaud-val.

 

 

7. A Biblia üzenete

Heinrich Schütz (1585–1672): Also hat Gott die Welt geliebt

A reneszánsz és a barokk határán élt zeneszerző Geistliche Chormusik című kötete motettákat tartalmaz. (Az evangélikus istentiszteletet gazdagító Schütz életműve egy részében a 16. századi műfajokat eleveníti fel – mint a motetta is –, másik részében a századforduló környékén kialakult új kompozíciós módszereket alkalmazza.)

Ez az változatos ritmikájú ötszólamú motetta az egyik legfontosabb bibliai vers, a dióhéj-evangélium feldolgozása.

 

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn 3,16)

 

A Windsbacher Knabenchor (windsbachi fiúkórus) előadása Martin Lehmann vezetésével.

 

 

8. Történet szavak nélkül

Ludwig van Beethoven (1770–1827): c-moll „Pathetique” szonáta, Op. 13

2. tétel – Adagio

Beethoven zongoraszonátájának lassú tétele gyönyörű dal szöveg nélkül, bensőséges Asz-dúrban. A közjátékokban feltámadnak az „élet viharai”, de a rondótéma visszatérései újra kisimítják a lelkünket.

Daniel Barenboim előadása.

 

 

9. Mindig aktuális sorskérdések

Kodály Zoltán (1882–1967): Szép könyörgés – Balassi Bálint versére

Balassi versének elsődleges összefüggése a végvári harcokban való helytállás, de a lényegével azonosulhatunk a mostani helyzetben is.

 

Nincs már hova lennem, kegyelmes Istenem,

Mert körülvett engem szörnyű veszedelem,

Segedelmem, légy mellettem, ne hagyj megszégyenednem!

 

Vagy ha azt akarod, hogy tűrjem ostorod,

Csak rút szégyentül ódd fejemet, ha bántod,

Halálomat inkább elhozd, hogynem rutítsd orcámot.

 

Áldj meg vitézséggel s az jó hírrel, névvel,

Hogy szép tisztességgel mindent végezzek el,

Öltöztess fel fegyvereddel, jó ésszel, bátor szívvel.

 

Ne gyalázzon engem kevély ellenségem,

Te légy, uram, velem, jóltevő Istenem,

Nagy szégyenem ne viseljem tovább s ne hagyj elesnem.

 

Kiért dicsérhessen lelkem mindenképpen,

Hogy mindenek ellen megtartottál épen,

Áldott Isten, hála legyen neked örökké, ámen.

Előadja az Erkel Ferenc Vegyeskar, Cseri Zsófia vezényletével.

 

 

10. Előretekintés nagyhétre: a Jézus, szenvedésedről (EÉ 204) többféle változatban

a) Johann Sebastian Bach: János-passió, BWV 245

A János-passió alább következő két énekverse ezen a dallamon szólal meg. Az első bevezeti, a második lezárja Krisztus szenvedéstörténetét. (A mi énekeskönyvünk egy másik passiós költeményt közöl.)

 

Krisztus, aki üdvöt ád Nem követett bűnt el,

Őt miértünk elfogták, Mint egy tolvajt éjjel.

Bírák elé vezették Hamisan vádolva,

Gúnyolták és leköpték. Mint az Írás mondja.

 

Segíts minket, Krisztusunk, Szenvedésed árán,

Hogy mi hívek maradjunk Minden bűnt elhagyván.

Halálodat és okát Jól szívünkbe véssed.

Érte mi ez élten át Hálát adjunk Néked.

A linken a második strófa hallható: O hilf, Christe, Gottes Sohn (65. tétel).

 

 

b) Johann Sebastian Bach: Christus, der uns selig macht, BWV 620 – in Canone all'Ottava

Ez a mű az ismert korál feldolgozása orgonára, az Orgel-Büchlein gyűjteményből. A dallam a szoprán és a basszus szólamban, oktávkánonban csendül fel (a szigorú szerkesztésű kánonok mutatják meg egy zeneszerző igazi tudását).

 

 

Az ajánlott muzsikák remélhetőleg segítenek abban, hogy ezeket a napokat ne kényszerű bezártságként, hanem az elmélyülés lehetőségeként éljük meg.

Ezt kívánja minden olvasónak: Dr. Ecsedi Zsuzsa, az Evangélikus Élet magazin Cantate rovatának vezetője.

Címkék: zene - böjt - karantén -

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!