A hűséges Isten szolgálatában – Lelkészavatás Meszlenben

A hűséges Isten szolgálatában – Lelkészavatás Meszlenben

Share this content.

Szöveg és fotó: Adámi Mária
Meszlen – Öt év gyülekezeti munkatársi szolgálat után került sor Györgyi Zsolt lelkésszé avatására 2015. november 7-én, szülőfaluja, Meszlen evangélikus templomában. A sikeresen nyelvvizsgát szerzett lelkészjelölttel együtt örültek családtagjai, kollégái, és a csurgói gyülekezet is, amelyben 2010 óta otthonra talált.

Az ünnepi alkalmon Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke hirdette Isten igéjét. A liturgiában dr. Reuss András, az Evangélikus Hittudományi Egyetem professzor emeritusza és Kalincsák Balázsné Varga Katalin, a Nemescsó-Meszlen-Acsád-Kőszegdoroszlói Társult Egyházközség lelkésze működött közre. Énekkel szolgált a csurgói Harmónia kórus.

Isten hűséges voltát hangsúlyozta a lelkészjelölt választott igéje, a Zsolt 143,8 verse alapján tartott prédikációjában a püspök. „Nagy megtiszteltetés, hogy Isten embereket bevon az evangélium szolgálatába. Néha ez kockázatosnak is tűnik. De őket is kíséri, formálja, menet közben tanítja a hűséges Úr” – fogalmazott Szemerei János.

Az eskütétel és a személyes áldás megható pillanatait követően a frissen felavatott lelkész püspökével és professzorával közösen osztott úrvacsorát a templomot megtöltő gyülekezetnek.

Majd közgyűlésre került sor, amelyen sokan adták át jókívánságaikat Györgyi Zsoltnak és családjának. Szemerei János püspök az ordinációs oklevelet, valamint a szolgálati megbízást nyújtotta át a kerület legújabb lelkészének. Köszöntőt mondott többek között dr. Reuss András, Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna somogy-zalai esperes, valamint Gyarmati István sárvári lelkész, Zsolt egykori hatodéves mentora. Az Evangélikusok Közössége az Evangéliumért (EKE) nevében Göllner Pál szólt. Áldást kívánt az újonnan felavatott lelkipásztor munkájára Füstös János csurgói polgármester, Szászfalvi László református lelkész, a dél-somogyi térség országgyűlési képviselője, valamint a csurgói és a barcsi egyházközségek képviselői. Származási gyülekezete nevében Sztrókay Attila felügyelő és Kalincsák Balázsné Varga Katalin lelkész fejezték ki örömüket. Utóbbi azt is elárulta a jelenlévőknek, hogy most valójában egy csere történt: a Csurgóról jött lelkésznő helyett Meszlenbe való ifjú lelkész került a Somogy megyei városba.

A köszöntések sorát Györgyi Zsolt bizonyságtétele zárta, amelyben hálát adott Istennek az életében elvégzett, megtapasztalt munkálkodásáért.

A bensőséges hangulatú ünnepséget szeretetvendégség követte a faluházban, illetve a templom udvarán felállított sátor alatt.

Györgyi Zsolt

a nemescsói társult egyházközséghez tartozó Meszlenben nőtt fel. 1994 nyarán egy itteni gyerektáborban adta át az életét Istennek. Középiskoláit a vépi Mezőgazdasági Középfokú Szakoktatási Továbbképző és Szaktanácsadó Intézetben végezte. Itt 2000-ben érettségi, majd 2001-ben technikus vizsgát tett. 2004-ben felvételt nyert az Evangélikus Hittudományi Egyetem teológus-lelkész szakára. Hatodéves gyakorlatát a sárvári gyülekezetben töltötte, Gyarmati István lelkész mentorsága alatt. 2010-ben Ittzés János püspök gyülekezeti munkatársként küldte ki a csurgói egyházközségbe.
2007-ben megnősült. Feleségével, Resch Dorinával egy gyermeket nevelnek.
2015 nyarán sikeres középfokú nyelvvizsgát tett és megkapta diplomáját, így sor kerülhetett lelkésszé avatására. Ezt követően Csurgón folytatja szolgálatát, immár beosztott lelkészként.

Hivatkozások: További képek. -

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!